Σκοπός Σεμιναρίου

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι η γνωριμία με τα χαρακτηριστικά του Powerpoint (εκδόσεις 2010, 2013, 2016).

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Σε Στελέχη επιχειρήσεων των οποίων τα καθήκοντα περιλαμβάνουν παρουσιάσεις σε πελάτες, συνεργάτες, συνέδρια και σε άλλες κατηγορίες ακροατηρίων. Το workshop είναι εντατικό και προϋποθέτει εμπειρία σε κάποια από τις προηγούμενες έκδοσεις του Powerpoint.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 8 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει γνώση της προηγούμενης έκδοσης του Powerpoint 2007.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Το νέο Interface,

Themes,

τα νέα χαρακτηριστικά του Animation,

Live Preview, 

Διαχείριση των Smart Art,

Καταγραφή φωνής μαζί με τα slides (Narration),

Παρουσίαση σε πολλαπλές οθόνες (Extend),

Presenter View,

Publish,

Prepare,

διαχείριση πινάκων,

Photo Album,

Έξυπνη εισαγωγή από ήδη υπάρχουσες παρουσιάσεις,

Outlines,

Χρήσιμα tips

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

  • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

  • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

  • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

  • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734