Σκοπός Σεμιναρίου

Να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες εμπειρία ατην χρήση των Pivot Tables του Excel αλλά και στην χρήση των ειδικών συναρτήσεων διαχείρισης δεδομένων. Τα χαρακτηριστικά αυτά του Excel δεν είναι ιδιαιτέρως γνωστά στους χρήστες του Excel παρότι προσφέρουν μεγάλη λειτουργικότητα.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν το Excel για την αξιοποίηση και διαχείριση διαφόρων κατηγοριών δεδομένων. Οι χρήστες πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις του Microsoft Excel. Στους συμμετέχοντες προσφέρονται σημειώσεις/ασκήσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες του.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.  

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • Ποιά η χρήση των Macros στο Microsoft Office και συγκεκριμένα η λειτουργικότητα των Excel Macros

 • Καταγραφή και εκτέλεση Macro

 • Τροποποίηση και διαγραφή Macro Macros και εικονίδια εντολών

 • Δημιουργία και αλλαγή Macros

 • Εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων στο Excel

 • Εισαγωγή δεδομένων από άλλες εφαρμογές

 • Εισαγωγή δεδομένων από το Web

 • Εισαγωγή ενός HTML πίνακα στο Excel

 • Εξαγωγή των δεδομένων του Excel σε άλλες εφαρμογές

 • Βασικές συναρτήσεις διαχείρισης δεδομένων PivotTables και PivotChart αναφορές

 • Δημιουργία μιας αναφοράς PivotTable PivotTable calculations

 • Έκδοση των PivotTable αναφορών στο Web PivotChart αναφορές

 • Χρήση των Data Analysis εργαλείων του Excel Goal Seek Solver Scenarios

 • Πίνακες δεδομένων μιας και περισσότερων μεταβλητών

 • Βασικές συναρτήσεις διαχείρισης δεδομένων

 • Φιλτράρισμα Δεδομένων με βάση απλά και σύνθετα κριτήρια.

 • Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου

 • Εκπαιδευτικού προγράμματος, είναι η δυνατότητα που προσφέρεται στους συμμετέχοντες να εφαρμόσουν τις γνώσεις του σεμιναρίου σε πραγματικά δεδομένα που χρησιμοποιούν στα πλαίσια της καθημερινής τους εργασίας.

 • Αυτό επιτυγχάνεται αφού την τελευταία ημέρα του προγράμματος ο εισηγητής υποστηρίζει και επιλύει συγκεκριμένα προβλήματα και απορίες των χρηστών.

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734