Σκοπός Σεμιναρίου

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι δυνατότητα αξιοποίησης των προχωρημένων  δυνατοτήτων του Outllok (editions 2010, 2013, 2016).

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Σε Στελέχη επιχειρήσεων αξιοποιούν το Microsoft Outlook ως την βασική εφαρμογή αποστολής και λήψης e-mail.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 12 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει βασικές γνώσεις Windows και Internet και των βασικών χαρακτηριστικών του Microsoft Outlook.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

WORKING WITH OFFLINE SETTINGS 
Managing Remote Connections 
Using Cached Exchange Mode 
Switching between Online and Offline 
Working with the Outbox 
Synchronizing Folders 
Modifying Send/Receive Settings 
Creating a Manual Startup Connection 
Starting up Offline 
Defining Send/Receive Groups 
Downloading and Processing Headers 
Using Remote Mail 
WORKING WITH MULTIPLE E-MAIL ACCOUNTS 
Setting up Additional E-mail Accounts 
Sending Messages from Different Accounts 
Accessing Mail from Different Accounts 
Creating Signatures for Multiple Accounts 
WORKING WITH THE INTERNET 
Display Person Online Status 
Using the Name Menu 
Adding to the Instant Messaging List 
Sending an Instant Message 
Sending an Internet Meeting Request 
Using the Microsoft Free/Busy Service 
Working with RSS feeds 
Publishing a Calendar to Microsoft Office Online 
WORKING WITH FOLDERS AND FORMS 
Using Folder Properties 
Setting Home Page Properties 
Setting Permissions Properties 
Accessing Another User's Folder 
Opening a Folder in its Own Window 
Creating a Personal Folder 
Opening an Outlook Data File 
Setting Global AutoArchive Properties 
Setting Folder AutoArchive Properties 
Using the Mailbox Cleanup Dialog Box 
Archiving a Folder 
Creating a Form 
Using a Form 
Managing Form Properties 
Setting Up Public Folders 
Posting a Discussion Item to a Folder 
CUSTOMIZING VIEWS 
Working with Custom Views 
Moving a Field in a View 
Formatting a Column in a Tabular View 
Filtering a View 
Resetting a View 
Grouping Items in a Folder 
Formatting the Settings for a View 
Formatting the Settings for Other Views 
Formatting Multi-line Layouts 
Saving a Custom View 
Defining a New Custom View 
Using Automatic Formatting 
Using Colors to Organize Messages 
ADDING SHORTCUTS TO THE NAVIGATION PANE 
Working with the Favorite Folders Pane 
Displaying the Shortcuts Pane 
Creating a New Group 
Renaming a Group 
Adding a Folder Shortcut 
Renaming a Folder Shortcut 
Deleting a Folder Shortcut 
Deleting a Group 
WORKING WITH JUNK MAIL 
Using the Junk E-mail Folder 
Setting Junk E-mail Options 
Adding to the Junk Filter Lists 
Using Automatic Picture Download Options 
Using Outlook Postmarking 
Using Outlook Phishing Protection 
SETTING MESSAGE AND SECURITY OPTIONS 
Setting E-mail Options 
Setting a Default Expiration Date 
Reading Messages in Plain Text 
Setting Default Message Fonts 
Setting Reading Pane Options 
Changing Desktop Alert Settings 
Adding A Digital Signature To A Message 
Adding A Digital Signature To All Messages 
Encrypting Messages 
Viewing the Trust Center 
SETTING OTHER OUTLOOK OPTIONS 
Customizing the Outlook Today Page 
Using the Notification Area Menu 
Setting Calendar Options 
Showing an Additional Time Zone 
Setting Tasks Options 
Setting Notes Options 
Setting Journal Options 
Setting General Options 
Setting Reminder Options 
Setting Spelling Options 
Setting Delegates Options 
Setting Mail Services/Internet Options 
Setting Manage Forms Options 

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

  • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

  • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

  • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

  • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734