Σκοπός Σεμιναρίου

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι η επαφή με το Microsoft Groove.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Σε Στελέχη τμημάτων μηχανογράφης ή άλλες κατηγορίες Στελεχών που αναμένεται να αξιοποιήσουν το Microsoft Groove στην καθημερινή τους εργασία.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 24 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία σε πλαρφόρμα Office Automation.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Introduction
Welcome
Using the exercise files
1. Getting Started
Introducing Groove 2007
Creating a Groove account
Exploring the launch bar
Setting up Groove on another computer
Setting account preferences
2. Workspace Basics
Creating a standard workspace
Inviting members to join your workspace
Roles and permissions
Defining workspace role permissions
Adding folders and files
Adding tools to a workspace
3. Groove Contacts
Adding and removing contacts
Allowing others to add your contact information
Sending contact info to others
Understanding identities
Organizing contacts
Using the contact manager
Modifying online presence options
4. Communications and Alerts
Viewing communications
Controlling communications
Setting alerts 
Suppressing alerts
5. Sending Messages and Chatting
Sending and receiving messages
Chatting with workspace members
Using ink in the Chat tool
Using audio chat
Checking message history
6. Sharing and Managing Files
Manipulating files in the Files tool
Downloading files
Permissions and alerts in the Files tool
Creating a file sharing workspace
Downloading in a file sharing workspace
File sharing roles, permissions, and properties
7. Appointments and Meetings
Creating and viewing appointments
Linking to appointments
Importing and exporting appointments
Setting Calendar tool permissions
Setting up a meeting
Using minutes and action items
8. Working with Notes
Adding and viewing notes pages
Reviewing notes pages
Exporting notes
9. Managing Issues
Recording issues
Creating an issue response
Viewing issues
10. Managing Discussions
Using the Discussion tool
Viewing discussion topics
Searching topics and responses
11. Using Graphics
Adding pictures to a workspace
Managing pictures
Editing pictures
Sketching basics
Sketch colors and backgrounds
Formatting text
12. SharePoint File Share Integration
Adding the SharePoint Files tool
Adding and removing files
Managing files
Controlling synchronization
13. Groove Management
Creating a workspace template
Archiving a workspace
Backing up a Groove account

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

  • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

  • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

  • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

Έντυπο Υλικό

  • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734