Σκοπός Σεμιναρίου

Η παρουσίαση των σύγχρονων τεχνικών και μεθοδολογιών  για την εξόρυξη γνώσης από μεγάλες σύνολα δεδομένων και βάσεις δεδομένων, που προκύπτουν από την λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων,  με στόχο την διαμόρφωση εταιρικών πλάνων targeted marketingchurn management στην διαδικασία  business intelligence.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη που ασχολούνται με την διαχείριση και την αξιοποίηση  των δεδομένων της επιχείρησης με σκοπό την υποβοήθηση της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων. Επίσης απευθύνεται και σε στελέχη που απασχολούνται στους τομείς Marketing, CRM managers, Data Warehouse Analysts.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει την βασική γνώση θεμάτων CRM.  

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • Εισαγωγή στον κύκλο ζωής της εξόρυξης δεδομένων

 • Εισαγωγή  στις αποθήκες δεδομένων

 • Προεπεξεργασια και καθαρισμός δεδομένων

 • Βασικές τεχνικές και αλγόριθμοι (clustering, classification/prediction, association rules)

 • Εισαγωγή σε εργαλεία (SPSS, Weka, Clementine)

 • Case studies από χώρους:

  • Telecom (Churn management for telecom)

  • Market segmentation for target marketing

  • Real estate

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734