Σκοπός Σεμιναρίου

Η παρουσίαση των σύγχρονων τεχνικών και μεθοδολογιών  για την διασφάλιση της ποιότητας δεδομένων (data quality) στην διαδικασία  business intelligence.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη που ασχολούνται με την διαχείριση και την αξιοποίηση  των δεδομένων της επιχείρησης με σκοπό την υποβοήθηση της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων. Επίσης απευθύνεται και σε στελέχη που απασχολούνται στους τομείς Marketing, CRM managers, Data Warehouse Analysts.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • Introduction to Data quality 
  • Εισαγωγή στην διαδικασία Business Intelligence
  • Data Quality στην διαδικασία Business Intelligence
  • Ανάδειξη σημαντικότητας Data Quality μέσω παραδειγμάτων
  • Σημαντικές έννοιες και παράγοντες που σχετίζονται με την
  • διασφάλιση ποιότητας
 • Data quality Dimensions 
  • Accuracy
  • Completeness
  • Consistency
  • Timeliness
  • Schema Quality Dimensions
 • ΜεθοδολογίεςγιατηναποτίμησηκαιβελτίωσητηςΠοιότηταςΔεδομένων 
  • Data driven / Process driven
  • Measurement / Improvement
  • General purpose / special purpose
  • Intraorganizational / Interorganizational
 • Case studies, ανασκόπηση

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734