Σκοπός Σεμιναρίου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει τις προχωρημένες δυνατότητες του Excel.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Σε Στελέχη Επιχειρήσεων που γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες του Excel και ενδιαφέρονται να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σε advanced θέματα του Excel. Το σεμινάριο είναι ειδικά σχεδιασμένο για στελέχη επιχειρήσεων που ήδη χρησιμοποιούν το Excel στα πλαίσια των καθημερινών δραστηριοτήτων τους.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί  12 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.  

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • Χρησιμοποιώντας Ονόματα στο Excel
 • Μορφοποίηση υπό όρους
 • Δουλεύοντας με μεγάλα φύλλα
 • Διαμόρφωση αρχείου
 • Επιλογές εκτύπωσης
 • Υπερσύνδεση
 • Σχόλια
 • Τύποι για προχωρημένους
 • Σύνθετεςσυναρτήσεις(Database,Text,Logical) 
 • Μερικά Αθροίσματα
 • Επικύρωση Δεδομένων(Validation) 
 • Φόρμες
 • Πίνακας δύο μεταβλητών
 • Συγκεντρωτικοί Πίνακες (Pivot Tables)
 • Συστατικά Συγκεντρωτικού Πίνακα
 • Σενάρια 
 • Αναζήτηση Στόχου & Επίλυση
 • Δημιουργία Σχεδίου για τον Solver
 • Προστασία Βιβλίου εργασίας
 • Προστασία φύλλου
 • Προστασία περιοχής κελιών
 • Μακροεντολές
 • Χρήσιμα Tips and Tricks
 • Παρουσίαση τελευταίας έκδοσης του Excel

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734