Σκοπός Σεμιναρίου

Το πρόγραμμα αυτό έχει σαν στόχο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αποκομίσουν την γνώση των προχωρημένων θεμάτων της Microsoft Access.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Σε κάθε ενδιαφερόμενο προγραμματιστή. Βασική προϋπόθεση για την συμμετοχή στο σεμινάριο είναι η καλή γνώση βασικών θεμάτων Microsoft Access.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 8 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.  

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • Δημιουργώντας τη δική σου βάση δεδομένων
 • Εισαγωγή στους wizards. Χρήση των προτύπων.
 • Δημιουργία από το μηδέν.
 • Δημιουργία πινάκων με τον wizard.
 • Δημιουργία ερωτημάτων με τον wizard.
 • Δημιουργία φορμών με τον wizard.
 • Δημιουργία αναφορών με τον wizard.
 • Σχεδιασμός βάσης δεδομένων.
 • Ανάλυση εργασιών.
 • Ανάλυση και σχεδιασμός δεδομένων
 • Προτότυπα.
 • Δοκιμαστική λειτουργία.
 • Συντήρηση.
 • Δημιουργία πινάκων.
 • Κολώνες.
 • Τύποι δεδομένων.
 • Primary Keys.
 • Υλοποίηση Referential Integrity.
 • Δημιουργία ερωτημάτων με ένα ή περισσότερους πίνακες.
 • Ταξινόμηση, κριτήρια και πεδία με υπολογισμούς.
 • Χρήση του Expression Builder.
 • Δημιουργία φορμών στο Design View.
 • Εκμάθηση των αντικειμένων του Design View.
 • Επιλέγοντας το σωστό εργαλείο.
 • Διαμόρφωση με κριτήρια.
 • Δημιουργία αναφορών.
 • Τύποι αναφορών.
 • Ανατομία και σχεδιασμό στο Design View.
 • Τι είναι τα macros.
 • Δημιουργία, τροποποίηση macros.
 • Εκτέλεση macros. Τεκμηρίωση και δοκιμή.
 • Δημιουργία macros για το autoexec.

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734