Σκοπός Σεμιναρίου

Στόχος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι 

 • Να κατανοήσουν και να αποκτήσουν συνειδητή προσήλωση στις σταθερές διαχρονικά επιχειρηματικές αξίες: «όραμα», «κουλτούρα», «καινοτομία», «δημιουργικότητα», «κοινωνική ευθύνη», «τεχνολογίες αιχμής», που αποτελούν προαπαιτούμενα για τη διάχυση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στους Οργανισμούς που επιζητούν την επιτυχία. Να αποκτήσουν ικανότητες αυτοοργάνωσης των εργασιών τους, μέσω της συναισθηματικής οργανωσιακής κουλτούρας, με στόχο την ελαχιστοποίηση ασαφειών, επικαλύψεων και κενών
 • Να αποκτήσουν ικανότητες – δεξιότητες και συμπεριφορές Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού και Συναισθηματικής Νοημοσύνης για την καθημερινή αντιμετώπιση προβλημάτων, ιδιαίτερα δε σε ότι αφορά στις σχέσεις τους τόσο με τα Στελέχη, όσο και με τους συναδέλφους τους. 
 • Να αποκτήσουν θετική στάση στις καταστάσεις αλλαγών, που επιβάλλουν σήμερα οι διεθνείς επιχειρηματικές τάσεις στους Οργανισμούς, και οι οποίες τους ωθούν σε ριζικές αναδιαρθρώσεις με στόχο την οπτική διηνεκούς επιτυχίας και την ικανότητα προσαρμογής του δυναμικού τους κάθε φορά στις νέες αλλαγές. 
 • Να αφομοιώσουν και να κάνουν χρήση του μηχανισμού της « ανοιχτής αμφίδρομης συναισθηματικής επικοινωνίας » τόσο προς την ιεραρχία όσο και προς τους συναδέλφους, ιδιαίτερα σε θέματα αντιμετώπισης διαφωνιών – συγκρούσεων, καθημερινής πρακτικής και αλλαγών. 
 • Να συνειδητοποιήσουν – μέσα από Σενάριο Προσομοίωσης – τα βήματα που απαιτούνται προκειμένου ένας Οργανισμός μέσω της διάχυσης του συναισθηματικού προτύπου καταστεί « Οργανισμός με οπτική διηνεκούς επιτυχίας » κατάσταση που έχει αντίκτυπο πέραν των επιχειρησιακών επιτευγμάτων, στις εργασιακές σχέσεις, την ανάπτυξη και την αξιοποίηση του προσωπικού.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε Ανώτερα και Ανώτατα Στελέχη και υποψήφια Στελέχη Επιχειρήσεων   

 • Σε εξελίξιμους υπαλλήλους  

 • Σε Διοικητικά-Διευθυντικά Στελέχη 

Ιδιωτικών Οργανισμών – Επιχειρήσεων αλλά Μονάδων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Τραπεζών, ΟΤΑ, Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας κλπ.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το  σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • Συνειδητή προσήλωση στις σταθερές διαχρονικά επιχειρηματικές αξίες : « όραμα », « κουλτούρα », « καινοτομία », « δημιουργικότητα », « κοινωνική ευθύνη », «τεχνολογίες αιχμής », που αποτελούν προαπαιτούμενα για τη διάχυση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στους Οργανισμούς που επιζητούν την επιτυχία. Ικανότητες αυτοοργάνωσης των εργασιών τους, μέσω της συναισθηματικής οργανωσιακής κουλτούρας, με στόχο την ελαχιστοποίηση ασαφειών, επικαλύψεων και κενών. 

 • Ικανότητες – δεξιότητες και συμπεριφορές Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού και Συναισθηματικής Νοημοσύνης για την καθημερινή αντιμετώπιση προβλημάτων, ιδιαίτερα δε σε ότι αφορά στις σχέσεις τους τόσο με τα Στελέχη, όσο και με τους συναδέλφους. 

 • Τεχνικές θετικής στάσης στις καταστάσεις αλλαγών, που επιβάλλουν σήμερα οι διεθνείς επιχειρηματικές τάσεις στους Οργανισμούς, και οι οποίες τους ωθούν σε ριζικές αναδιαρθρώσεις με στόχο την οπτική διηνεκούς επιτυχίας και την ικανότητα προσαρμογής του δυναμικού τους κάθε φορά στις νέες αλλαγές.

 • Αφομοίωση και χρήση του μηχανισμού της « ανοιχτής αμφίδρομης συναισθηματικής επικοινωνίας » τόσο προς την ιεραρχία όσο και προς τους συναδέλφους, ιδιαίτερα σε θέματα αντιμετώπισης διαφωνιών – συγκρούσεων, καθημερινής πρακτικής και αλλαγών.

 • Σενάριο Προσομοίωσης. Τα βήματα που απαιτούνται προκειμένου ένας Οργανισμός μέσω της διάχυσης του συναισθηματικού προτύπου καταστεί « Οργανισμός με οπτική διηνεκούς επιτυχίας » κατάσταση που έχει αντίκτυπο πέραν των επιχειρησιακών επιτευγμάτων, στις εργασιακές σχέσεις, την ανάπτυξη και την αξιοποίηση του προσωπικού.

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734