Σκοπός Σεμιναρίου

Να καλύψει σε βάθος όλα τα απαραίτητα στοιχεία διαχείρισης έργων και προγραμμάτων και να εφοδιάσει τα στελέχη που θα το παρακολουθήσουν με την πλέον σύγχρονη και δοκιμασμένη τεχνογνωσία “Project Management” με την οποία υλοποιούνται οι στόχοι του έργου. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την πλήρη ανάπτυξη της μεθοδολογίας, την παρουσίαση εργαλείων χρήσης, έτσι ώστε να γίνεται άμεση και αποτελεσματική η εφαρμογή της θεωρητικής γνώσης.

Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους συμμετέχοντες μια πραγματική προσέγγιση στο Project Management ώστε να τους βοηθήσει:

 • Να αναλύουν, σχεδιάζουν, οργανώνουν, προγραμματίζουν, διαχειρίζονται, ελέγχουν και διορθώνουν τα διάφορα projects όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.

 • Να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν τα πλέον σύγχρονα μέσα που διαθέτει η Διοικητική Επιστήμη και Πληροφορική για τοProject Management.

 • Να δημιουργούν ομάδες και υποομάδες υψηλής αποτελεσματικότητας και να τις διοικούν με τρόπο που να επιτυγχάνεται αυξημένη απόδοση και συμμετοχή.

 • Να εντοπίζουν και να παρακάμπτουν εμπόδια, πριν αυτά οδηγήσουν το έργο σε αποτυχία.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

 • Σε όσους έχουν την ευθύνη διεκπεραίωσης ενός Έργου ή Προγράμματος και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πραγματοποίηση του (What If Scenarios).

 • Σε Project Managers κατασκευών (τεχνικών έργων), πληροφορικής. Μάρκετινγκ, έρευνας και ανάπτυξης, μηχανικούς, σύνθετων Διοικητικών και Οικονομικών Έργων και προγραμμάτων παραγωγής.

 • Σε λειτουργικούς Managers (Υπεύθυνους Παραγωγής, Τεχνικούς Διευθυντές, Υπεύθυνους Συντήρησης) και στο επιτελικό προσωπικό, που πρέπει άμεσα ή έμμεσα να παρέχουν υποστήριξη στα Έργα.

 • Σε όσους συμμετέχουν στην υλοποίηση των έργων και θέλουν να βελτιώσουν ή να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις και τις ικανότητες τους, σύμφωνα με τις μοντέρνες μεθόδους και τεχνικές της Διοίκησης των Έργων και της πρακτικής που πηγάζει από την εφαρμογή τους.

Διάρκεια Σεμιναρίου 

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

1. Introduction
     What is a project?
     What is a program?
     What is project management?
     People involved in a project
     Triple Constraint
2. Project Initiation
     Collect information
     Stakeholders
     Project Charter
3. Project Planning
     Scope Statement
     Project Team
     Resource Allocation
     Work Breakdown Structure (WBS)
     Network Diagram
     Time and cost estimation
     Critical Path
     Responsibility Assignment Matrix (RAM)
     Communication
     Risk Management
4. Project Execution and Control
     Meetings
     Reports
     Change Management
     Team building
5. Project Closing
     Final report
     Lessons learned
     Records and archives
     Hand-off

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734