Ηγεσία και Διοίκηση Ομάδος για Managers

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από συνέχεις αλλαγές, ανταγωνιστικότητα, αμφιλεγόμενη επιτυχία και σε πολλές περιπτώσεις αβεβαιότητα, η ηγεσία αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο επιβίωσης και συνεχούς επιτυχίας των επιχειρήσεων.

Ωστόσο η επιτυχία αυτή δεν θα εξασφαλιστεί από την εξαιρετική απόδοση μεμονωμένων στελεχών αλλά από την ομαδικότητα, συνεργασία και αποτελεσματικότητα του συνόλου μιας επιχείρησης που μέσα σε ένα κατάλληλα οργανωμένο περιβάλλον, θα επιτυγχάνει υψηλούς και προκλητικούς στόχους.

Σκοποί Εκπαίδευσης

Η  αντίληψη και κατανόηση του ρόλου του ηγέτη και των βασικών παραγόντων στη διοίκηση ομάδων υψηλής απόδοσης.

Απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μεσαία και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων που είναι επιφορτισμένα με το προκλητικό και απαιτητικό καθήκον της διοίκησης ομάδων.

Χρονική Διάρκεια Προγράμματος

Το πρόγραμμα διαρκεί δύο ημέρες με 8 ώρες, σύνολο 16 ώρες.

Οφέλη παρακολούθησης

 • Η προσαρμογή και εφαρμογή του κατάλληλου στυλ ηγεσίας ανάλογα με την περίπτωση.
 • Η αποτελεσματική διαχείριση συγκρούσεων και
 • Η επιδημητική ανατροφοδότηση των μελών της ομάδας.

Μεθοδολογία

In class / video based, δια δραστική
προσέγγιση που υποστηρίζεται από θεωρητικό υπόβαθρο, ατομικές / ομαδικές ασκήσεις, ανάλυση πραγματικών case studies και προβολή video

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Εκπαιδευτικές Ενότητες

 • Ενότητα 1. Εισαγωγή
  • Ας ορίσουμε την Ηγεσία
  • Είμαστε όλοι Ηγέτες;!!
  • Ικανότητες άσκησης Ηγετικών ρόλων
  • The 6 competencies model
  • Αρνητικά χαρακτηριστικά ηγετών
 • Ενότητα 2. Κατά περίπτωση Ηγεσία
  • Situational Leadership. Ας ορίσουμε την κατά περίπτωση Ηγεσία
  • Τα 3 θεμελιώδη στυλ Ηγεσίας
  • Βασικά κριτήρια επιλογής του κατάλληλου Ηγετικού στυλ
  • Κατά περίπτωση Ηγεσία. 2 συμπεριφορές. 4 στυλ Ηγεσίας
 • Ενότητα 3. Ηγεσία και Διοίκηση Ομάδας
  • Ηγεσία και ομάδα
  • The 6 principles team’s performance model
  • Ανάπτυξη και διοίκηση ομάδας
  • Στάδια ανάπτυξης ομάδας
  • Δεξιότητες, Ικανότητες και Στάσεις στην ομάδα
  • Χαρακτηριστικά αποτελεσματικών ομάδων
  • Παρακίνηση ομάδας
  • Ανάπτυξη ανθρώπων. Ανατροφοδότηση. The BOOST feedback model
  • Ηγεσία και απόδοση ομάδας.
  • Επιτυγχάνοντας αποτελέσματα μέσω ατομικής και συλλογικής υπευθυνότητας
  • Στόχοι και αποτελεσματικότητα ομάδας. The SMART model
  • Αποτελεσματική διαχείριση συγκρούσεων. The TKI model
 • Ενότητα 4
  • Ο ‘εκτροχιασμός’ των Ηγετών
  • 7 ‘θανάσιμα’ αμαρτήματα
  • Οι 7 συνήθειες των ιδιαίτερα αποτελεσματικών Ηγετών
 • Action plan

pdf

Ηγεσία και Διοίκηση Ομάδος

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734