Σκοπός Σεμιναρίου

Σκοπός του προγράμματος είναι η επαφή των συμμετεχόντων με τις σύγχρονες στρατηγικές διοίκησης ανθωρπίνων πόρων.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Απευθύνεται σε Στελέχη Επιχειρήσεων που είναι είναι προϊστάμενοι ομάδων προσωπικού ή Δντές Προσωπικού.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • Το ταίριασμα του εργαζόμενου και της εργασίας
 • Ο σχεδιασμός της Στρατολόγησης
 • Η αξιολόγηση των διαθεσίμων Μέσων για τη Στρατολόγηση
 • Η δημιουργία δεξαμενών εργαζομένων
 • Ο σχεδιασμός της Επιλογής
 • Το ξεκαθάρισμα και η αξιολόγηση των βιογραφικών
 • Πώς να προσλάβω τους καλύτερους; Τα κριτήρια
 • Γιατί η Συνέντευξη είναι σημαντική;
 • Τα πλεονεκτήματα της σωστής επιλογής με την πρώτη προσπάθεια
 • Χαρακτηριστικά της καλής συνέντευξης
 • Τα βήματα της καλά δομημένης συνέντευξης
 • Τομείς που πρέπει να καλύψει η συνέντευξη
 • Βελτιώνω τις δεξιότητες μου στις συνεντεύξεις
 • Μετά τη συνέντευξη, η πρώτη μέρα του νέου εργαζόμενου
 • Δίνουμε έμφαση στην ολοκληρωμένη αφομοίωση των νέων Τι να κάνουμε;  
 • Συστήματα στήριξης της απόδοσης
 • Τα εργασιακά βοηθήματα για την καλύτερη απόδοση
 • Πού χρειάζονται τα συστήματα στήριξης των νέων Τι να κάνετε;
 • Διαχειρίζομαι τη μειωμένη απόδοση των νέων εργαζομένων
 • Η πληροφόρηση σχετικά με την απόδοση
 • Σκέψεις και προβληματισμοί για τη μειωμένη απόδοση Τι πρέπει να κάνετε; Πρέπει να γίνεται; Πότε πρέπει να γίνεται; Για πιο λόγο πρέπει να γίνεται; Πώς πρέπει να γίνεται;
 • Ο ρόλος των «κρίσιμων» περιστατικών
 • Εργαλεία Λογισμικού για Στελέχη HR
 • Εφαρμογές Διαχείρισης Βιογραφικών
 • Εφαρμογές Διαχείρισης Αδειών
 • Εφαρμογές Διαχείρισης Performance Management
 • Εφαρμογές e-learning Portal Υπαλήλων.

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734