Τύπος εκπαίδευσης: Virtual

# Γενική Περιγραφή
Η αποτελεσματική επικοινωνία, παραμένει μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις για το σύγχρονο Manager. Πρόκειται για μια δεξιότητα, που απαιτεί συνεχή αυτο-βελτίωση και ανάπτυξη στο διηνεκές. Στην επικοινωνία, ανεξάρτητα από την μορφή της (γραπτή, προφορική, ηλεκτρονική, virtual), συμβάλλουν μια σειρά από πολυδιάστατοι παράγοντες που αναλύονται σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Τις τελευταίες δεκαετίες η έρευνα έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό και έχει αποκαλύψει το ρόλο ειδικών παραμέτρων όπως ο ρόλος του εγκεφάλου στην επικοινωνία (brain amygdala), η αρχή της ελάχιστης προσπάθειας, ο ρόλος της εντροπίας καθώς και ο εννοιολογικός (semantic) θόρυβος.

Apotelesmatiki Epikoinwnia Managers

# Απευθύνεται:
Σε όλες τις βαθμίδες Managers που έχουν βασικές γνώσεις επικοινωνίας και ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν σε ειδικά θέματα στον τομέα αυτό και στις τεχνικές με τις οποίες μπορούν να βελτιώσουν το επικοινωνιακό τους προφίλ στο πλαίσιο της διοίκησης των ομάδων τους.

«ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΕΙ.»

# Οφέλη Συμμετοχής:
+    Ενίσχυση επαγγελματικού σας προφίλ. Η αναποτελεσματική επικοινωνία σας “εκθέτει”, σε υφισταμένους, συναδέλφους, συνεργάτες και πελάτες
+    Αυτο-αποτελεσματικότητα (self efficacy)
+    Εξοικονόμηση χρόνου
+    Μείωση παρανοήσεων
+    Λιγότερες εντάσεις
+    Αποτελεσματικότερες παρουσιάσεις και δημόσιες ομιλίες
+    Εξοικείωση με τις τεχνικές της virtual επικοινωνίας
# Στόχοι εκπαίδευσης:
1    Κατανόηση των εξειδικευμένων δομικών στοιχείων που συμβάλλουν στην αποτελεσματική επικοινωνία
2    Η εξοικείωση με πρακτικές τεχνικές βελτίωσης της ποιότητας της επικοινωνίας σας
3    Αλλαγή πεποιθήσεων (beliefs) σχετικά με το ρόλο σας ως πομπός στην επικοινωνία

# ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:
Εισαγωγή
+    Επικοινωνία: συμβαίνει ή νομίζουμε ότι συμβαίνει; Η διαδικασία και τα στάδια της επικοινωνίας. (Πομπός, Κωδικοποίηση, Κανάλι επικοινωνίας, αποκωδικοποίηση, δέκτης, ανατροφοδότηση, πλαίσιο)
Παράμετροι επικοινωνίας
+    Ο συμπερασματικός (inferential) χαρακτήρας της επικοινωνίας
+    Συμμετρική και ασύμμετρη σχέση πομπού και δέκτη
+    Δυνατότητα επικοινωνίας (communication capacity). Φυσικός και εννοιολογικός (semantic) θόρυβος
+    Προχωρημένα χαρακτηριστικά στη μετάδοση της επικοινωνίας: Πλεονασμός (redundancy) και Εντροπία (entropy)
+    Η αρχή της ελάχιστης προσπάθειας (least effort principle)
+    Δέκτης: Προσοχή, επιλεκτική προσοχή, καμπύλη προσοχής (attention curve), scanning
+    Πομπός & δέκτης (Στερεότυπα, πεποιθήσεις , ασυνείδητη προκατάληψη μεροληψία, μικρο-συμπεριφορές, υποθέσεις)
Τα 7C της επικοινωνίας
(Complete, Clear, Concise, Concrete, Correct, Courteous, Considerate) με παραδείγματα και ειδικά θέματα για Managers
Ο ρόλος της μνήμης και του εγκεφάλου στην αποτελεσματική επικοινωνία. Περιορισμοί για τον δέκτη & χρήσιμα tips για τη βελτίωση της επικοινωνίας σας
Virtual επικοινωνία
+    Περιορισμοί και πλεονεκτήματα / Τι πρέπει να προσέξουμε
Ειδικά θέματα
+    Συζήτηση όσων είναι δύσκολο να συζητηθούν (undiscussables)
+    Επικοινωνία σε συναισθηματική πίεση (brain amygdala)
+    Πλάνο δράσης (Action Plan)

# Διάρκεια: 12 ώρες
# Αξία: 400 ευρώ / άτομο

Apotelesmatiki Epikoinwnia Managers 3

# Γενική Περιγραφ

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734