Σκοπός Σεμιναρίου

Το άνοιγμα της αγοράς των τηλεπικοινωνιών, η αύξηση της χρήσης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από τους εργαζομένους (email, κινητό κ.λπ.) και οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν διαμορφώσει ένα νέο «τοπίο» στην ελληνική και διεθνή αγορά.  Οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν πλέον το «νευρικό σύστημα» των σύγχρονων δικτυωμένων επιχειρήσεων  και συνεισφέρουν σημαντικά στις δαπάνες τους, αποτελώντας το 3ο ή 4ο κατά σειρά μεγέθους λειτουργικό κόστος.  Ωστόσο οι νέες συνθήκες έχουν δημιουργήσει και νέες ανάγκες ως προς τη διαχείριση των τηλεπικοινωνιών και του κόστους τους (αξιολόγηση τεχνολογιών, αξιολόγηση προσφορών, αξιολόγηση σκοπιμότητας επενδύσεων, προϋπολογισμός τηλεπικοινωνιών κ.α.). 

Οι δομές και διαδικασίες των σύγχρονων ελληνικών επιχειρήσεων δεν έχουν προσαρμοσθεί ακόμη κατάλληλα σε αυτό το νέο γνωστικό πεδίο. Ως αποτέλεσμα, η σπατάλη σε εταιρικούς τηλεπικοινωνιακούς πόρους στην Ελλάδα ξεπερνάει το μισό δις Ευρώ ετησίως (!), ενώ τα αναμενόμενα οφέλη παραμένουν μακριά από τα βέλτιστα. Οι υφιστάμενες διαδικασίες αποδεικνύονται αναποτελεσματικές, η ευθύνη για τις εταιρικές τηλεπικοινωνίες παραμένει διεσπαρμένη σε περισσότερα από ένα τμήματα ή διευθύνσεις, οι αποφάσεις σχετικά με τις εταιρικές τηλεπικοινωνίες βασίζονται περισσότερο στη διαίσθηση παρά σε τεκμηριωμένα στοιχεία.

Οι δομές και διαδικασίες των σύγχρονων ελληνικών επιχειρήσεων δεν έχουν προσαρμοσθεί ακόμη κατάλληλα σε αυτό το νέο γνωστικό πεδίο. Ως αποτέλεσμα, η σπατάλη σε εταιρικούς τηλεπικοινωνιακούς πόρους στην Ελλάδα ξεπερνάει το μισό δις Ευρώ ετησίως (!), ενώ τα αναμενόμενα οφέλη παραμένουν μακριά από τα βέλτιστα. Οι υφιστάμενες διαδικασίες αποδεικνύονται αναποτελεσματικές, η ευθύνη για τις εταιρικές τηλεπικοινωνίες παραμένει διεσπαρμένη σε περισσότερα από ένα τμήματα ή διευθύνσεις, οι αποφάσεις σχετικά με τις εταιρικές τηλεπικοινωνίες βασίζονται περισσότερο στη διαίσθηση παρά σε τεκμηριωμένα στοιχεία.

Το Σεμινάριο έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην τεχνογνωσία των σύγχρονων επιχειρήσεων ως προς τη διαχείριση των εταιρικών τους τηλεπικοινωνιών.

 • Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα έχουν εμπλουτίσει τις γνώσεις τους σχετικά με τα ακόλουθα:
 • Βέλτιστες πρακτικές μείωσης εταιρικών τηλεπικοινωνιακών δαπανών
 • Δημιουργία και εφαρμογή πολιτικής χρήσης τηλεπικοινωνιακών πόρων
 • Διαχείριση σχέσεων με τηλεπικοινωνιακούς παρόχους
 • Βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης δαπανών: εσωτερικό audit, εξωτερικό audit, πλατφόρμα διαχείρισης Telecom Expense Management
 • Αξιολόγηση τεχνολογικών επιλογών για εξοπλισμό και υπηρεσίες
 • Τακτικές διαπραγμάτευσης και διαχείρισης συμβολαίων
 • Διαχείριση προϋπολογισμού «τμήματος τηλεπικοινωνιών»

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Διευθυντές Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Διοικητικούς και Οικονομικούς Διευθυντές και εν γένει Yπεύθυνους για τις ακόλουθες διαδικασίες:

 • Οργάνωση και λειτουργία του τμήματος τηλεπικοινωνιών
 • Οικονομικός ή/και τεχνικός σχεδιασμός και αξιολόγηση τηλεπικοινωνιακών επιλογών
 • Κατάρτιση προϋπολογισμού και διαπραγμάτευση με τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και προμηθευτές εξοπλισμού
 • Προτάσεις και αξιολόγηση τεχνολογικών λύσεων προς εκπλήρωση των επιχειρηματικών στόχων
 • Διαχείριση τηλεπικοινωνιακών δαπανών

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει στους συμμετέχοντες τις βασικές γνώσεις για την εξυπηρέτηση των εταιρικών τηλεπικοινωνιακών αναγκών με τον οικονομοτεχνικά βέλτιστο τρόπο.  Επίσης, πέραν της προσωπικής βελτίωσης, το πρόγραμμα θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναδείξουν τη δουλειά τους για τις εταιρικές τηλεπικοινωνίες ώστε να απολαμβάνει της αναγνώρισης που της αρμόζει από τη Διοίκηση της επιχείρησης για την οποία εργάζονται. 

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 8 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία σε τμήματα σχετικά με την την μηχανογράφηση.  

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Το τοπίο των εταιρικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα
 • Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας μέσω εναλλακτικών παρόχων και πότε αξίζει να τις χρησιμοποιήσετε / αποφυγή κινδύνων
 • Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας (βασικές & επιπρόσθετες υπηρεσίες, mobile data cards, mobile email, blackberries).
 • Yπηρεσίες δεδομένων και διασύνδεσης σημείων
Βέλτιστες πρακτικές περιορισμού εταιρικών τηλεπικοινωνιακών δαπανών
 • Βασικοί δείκτες (κόστος ανά εργαζόμενο, κόστος ανά λεπτό ομιλίας σε σταθερή και κινητή τηλεφωνία)
 • Έλεγχος λογαριασμών, τα συνηθέστερα σφάλματα, εξασφάλιση πιστώσεων
 • Περιττές υπηρεσίες και χρεώσεις
 • Ποιες είναι οι βέλτιστες χρεώσεις ανάλογα με τις δαπάνες σας (benchmarking)
 • Περιθώρια περιορισμού κόστους ανά κατηγορία τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και ανά κατηγορία παρεμβάσεων
 • Βέλτιστη τοποθέτηση κινητών τηλεφώνων βάσει της χρήσης. Κόστη roaming και λύσεις
Δημιουργία και  εφαρμογή πολιτικής χρήσης τηλεπικοινωνιακών πόρων
 • Το κόστος της έλλειψης ή μη εφαρμογής εταιρικής πολιτικής χρήσης τηλεπικοινωνιακών πόρων
 • Εισαγωγή, βελτιστοποίηση και παρακολούθηση πολιτικής χρήσης.
 • Ευθύνη για την εφαρμογή πολιτικής χρήσης. Υποστήριξη από τη διοίκηση
 • Εταιρική κουλτούρα χρήσης τηλεπικοινωνιακών πόρων
 • Σταθερή τηλεφωνία (ροζ κλήσεις, «free» internet και υπηρεσίες τηλεφωνικού καταλόγου, διάρκεια κλήσεων, κλήσεις εκτός ωρών εργασίας)
 • Κινητή τηλεφωνία και data cards (Προσωπική χρήση, διαγωνισμοί, SMS/MMS, roaming)
 • Μέτρηση του αποτελέσματος και επικοινωνία του προς τη διοίκηση
Βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης δαπανών: εσωτερικό audit, εξωτερικόaudit, εξειδικευμένο software & τρόποι διάθεσης (license,software as a service)
 • Διαδικασίες και εργαλεία για να αυξήσετε την παραγωγικότητα του «τμήματος».
 • Διαχείριση inventory (υπηρεσίες, συσκευές, συμβόλαια), παραγγελιών και δαπανών
 • Δημιουργία εταιρικής στρατηγικής τηλεπικοινωνιών – το «τμήμα τηλεπικοινωνιών»
 • MACD (Move, Add, Change, Disconnect)
 • Δυνατότητες outsourcing (τι, πώς και με τι κόστος)
 • Δείκτες παρακολούθησης αποτελεσματικότητας
 • Σύνδεση τηλεπικοινωνιακών δεικτών με επιχειρησιακούς δείκτες
 • Benchmarking
 • Εργαλεία λογισμικού για τη διαχείριση τηλεπικοινωνιών, μοντέλα χρήσης
Αξιολόγηση τεχνολογικών επιλογών για εξοπλισμό και υπηρεσίες
 • VoIP
 • Πώς επηρεάζει την καριέρα σας ως επαγγελματία των τηλεπικοινωνιών
 • Μπορεί να εξοικονομήσει χρήματα για την εταιρεία σας;
 • Τι πέτυχαν άλλες εταιρείες; Πότε έχει νόημα να αναπτύξετε VoIP εφαρμογές;
 • Τι να προσέξετε όταν αξιολογείτε ή αγοράζετε συστήματα VoIP;
 • Δίκτυα δεδομένων και φωνής (MPLS VPN, SIP)
 • QoS και κλάσεις υπηρεσίας εφαρμοσμένες στον πραγματικό κόσμο
 • VoIP over DSL (ο τολμών νικά)
 • ROI τηλεπικοινωνιακών επενδύσεων
 • Εκτίμηση συνολικού κόστους επένδυσης (άμεσο και έμμεσο κόστος)
 • Εκτίμηση οικονομιών (άμεσα και έμμεσα οφέλη)
 • Κινητή τηλεφωνία
 • Λύσεις mobile email
 • Παρραγελιοληψία από φορητές μονάδες
Τακτικές διαπραγμάτευσης και διαχείρισης συμβολαίων - Διαχείριση σχέσεων με παρόχους
 • Καταγραφή αναγκών
 • RFP (χρονοπρογραμματισμός και σημεία προσοχής)
 • Υπηρεσίες του ΟΤΕ και αλληλεπίδραση με τους διαχειριστές – ενιαίος λογαριασμός
 • Παρακολούθηση συμβολαίων και χρεώσεων
 • Συνήθη σχήματα τιμολόγησης ανά κατηγορία υπηρεσίας, συνήθη εκπτωτικά σχήματα
 • Οικονομικές και τεχνικές «δεσμεύσεις» (SLA’s, QoS monitoring)
 • Διάρκεια και αναθεώρηση συμβάσεων
 • Τα ψιλά γράμματα των συμβολαίων, όροι που πρέπει να συμπεριλάβετε και να αποφύγετε
Διαχείριση τμήματος τηλεπικοινωνιών
 • Καθορισμός ευθυνών, αρμοδιοτήτων και πόρων
 • Πώς θα παρουσιάσετε το έργο σας προς τη διοίκηση
 • Μετρήστε και παρακολουθήστε την απόδοση του τμήματός σας
 • Κατάρτιση και παρακολούθηση προϋπολογισμού
 • Ανάλυση αλλαγών: επίδραση στις δαπάνες, στις συμβάσεις και στις τεχνικές απαιτήσεις
Ερωτήσεις/συζήτηση
 • Παραδείγματα προς μίμηση και αποφυγή από την ελληνική αγορά
 • Ερωτήσεις

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα 

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734