Σκοπός Σεμιναρίου

Η καλύτερη και οικονομικότερη συλλογή και διεκπεραίωση παραγγελιών καθόσον η διαδικασία αυτή αποροφά το 50%+ της λειτουργίας της αποθήκης σήμερα
Οι συμμετέχοντες να αντιληφθούν την κρισιμότητα της διαδικασίας και να προτείνουν έξυπνες οργανωτικές αλλαγές για ταχύτερη ολοκλήρωσή της χωρίς λάθη.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Σε προσωπικό της επιχείρησης που εργάζεται στην αποθήκη, στην οικονομική διεύθυνση ή το λογιστήριο, στις υπηρεσίες υποστήριξης, στη υποδοχή και διεκπεραίωση παραγγελιών.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • Το συνολικό κόστος των Logistics και το συνολικό κόστος λειτουργίας της αποθήκης, μείωση του κόστους της διαδικασίας συλλογής και διεκπεραίωσης παραγγελιών
 • Ανάλυση του περιεχόμενου της διαδικασίας συλλογής και διεκπεραίωσης παραγγελιών και picking metrics συστήματα
 • 5 μέθοδοι  συλλογής, πλεονεκτήματα μειονεκτήματα κάθε μεθόδου, κριτήρια επιλογής μεθόδου κατά επιχειρησιακή δραστηριότητα
 • 11 τεχνικές δρομολόγησης της συλλογής προϊόντων στην αποθήκη, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε τεχνικής
 • Picking – packing – checking και 4 eyes policy
 • Από τη συλλογή παραγγελιών, στη συσκευασία – και απο τη συσκευασία στη φόρτωση
 • Παραμετροποίηση πληροφοριακού συστήματος και η διαδικασία της συλλογής
 • Χωροταξία αποθεμάτων στην αποθήκη για ταχύτερη συλλογή και ολοκλήρωση των παραγγελιών
 • Συστήματα συλλογής με βάση τον ταχύτερο συλλογέα – picker
 • Περιγραφή θέσεων εργασίας προσωπικού αποθήκης
 • Η διαδικασία της απογραφής σε περιβάλλον ISO και σε προηγμένα τεχνολογικά επιχειρησιακά περιβάλλοντα

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734