Σκοπός Σεμιναρίου

Η εστίαση σε ολοκληρωμένες τεχνικές και πρακτικές της απογραφής υλοποιώντας την παράλληλα με έξυπνο τρόπο καθόσον η ακρίβεια του αποθέματος επιβεβαιώνεται από το αποτέλεσμα της απογραφής.
Οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να υλοποιούν τη διαδικασία της απογραφής με έξυπνο και παραγωγικό για την επιχείρηση τρόπο.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Σε προσωπικό της επιχείρησης που εργάζεται στην οικονομική διεύθυνση ή το λογιστήριο, στην αποθήκη, στις υπηρεσίες υποστήριξης.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • Εισαγωγικές έννοιες και βασικοί ορισμοί
 • Είδη απογραφής
 • Προγραμματισμός της απογραφής για μείωση του κόστους
 • Τεχνικές και πρακτικές της απογραφής
 • Συνηθέστερα λάθη και αιτίες λαθών
 • Τι να ζητήσει η επιχείρηση από το πληροφοριακό σύστημα
 • Ταξινόμηση αποθεμάτων και απογραφή
 • Διαφορετικές οπτικές για τα αποθέματα. Τι βλέπουν: το λογιστήριο, η μηχανογράφηση, ο υπεύθυνος αποθήκης, ο αποθηκάριος – 4 κόσμοι για το ίδιο θέμα
 • ERP VS εμπορολογιστικές εφαρμογές VS WMS
 • Πως ο πελάτης μπορεί να ελλέγξει τον 3PL
 • Αντίστροφη απογραφή και απογραφή διαιτησίας
 • Αποκλήσεις και report της απογραφής
 • KPIs για την απογραφή
 • Η έξυπνη απογραφή και τεχνικές καταμέτρησης
 • Η διαδικασία της απογραφής σε περιβάλλον ISO και σε προηγμένα τεχνολογικά επιχειρησιακά περιβάλλοντα

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734