Διάρκεια

Οκτώ (8) ώρες

Σκοπός

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να δώσει τις γνώσεις που απαιτούνται για τη σωστή διαχείριση της σύγχρονης αποθήκης.

Απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη αποθηκών και όσους ασχολούνται με συστήματα αποθήκευσης και διακίνησης εμπορευμάτων και έχει στόχο να τους ενημερώσει πάνω στην αποτελεσματική λειτουργία των αποθηκών και διακίνησης υλικών.

Δείκτες μέτρησης της επιτυχίας του εργαστηρίου: Θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών (Training Needs Analysis – TNA)

Η προσέγγιση

Το πρόγραμμα αξιοποιεί βιωματικές τεχνικές και παίγνια που ακολουθούνται από Debrief. Ελάχιστα slides (No death by Powerpoint)

Ta παίγνια θα οριστικοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάλυσης αναγκών (Training Needs Analysis).

Θεματολογία

 • Συστάσεις
 • Ανάλυση S.W.O.T. της αποθήκης μας.
 • Το πλάνο δράσης μας και οι στόχοι που θα κληθούμε να πετύχουμε μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.
 • Ο ρόλος της αποθήκης στην εφοδιαστική αλυσίδα. Μια εισαγωγή στην λειτουργία της αποθήκης και τον ρόλο που παίζει για την εφοδιαστική αλυσίδα.
 • Χωροταξία αποθήκης. Περιγραφή των στοιχείων της αποθήκης, του κύριου χώρου αποθήκευσης καθώς και των βοηθητικών χωρών της αποθήκευσης.
 • Εξοπλισμός αποθήκης και κριτήρια επιλογής. Περιγράφονται όλοι οι χρησιμοποιούμενοι τύποι αποθηκευτικών συστημάτων καθώς και τα κριτήρια επιλογής τους.
 • Τοποθέτηση υλικών - κωδικοποίηση - μέσα ενδο-διακίνησης. Παρουσιάζονται αποθηκευτικές μέθοδοι, η γενική λογική κωδικοποίησης και παρουσιάζονται τα γνωστά εσωτερικά μέσα διακίνησης και οι εφαρμογές τους.
 • Στελέχωση αποθήκης και σχέση με αλλά τμήματα της επιχείρησης. Δίνεται μια περιγραφή του προσωπικού που στελεχώνει την αποθήκη, καθώς και την σχέση που υπάρχει μεταξύ αποθήκης και άλλων τμημάτων της επιχείρησης.
 • Τεχνολογίες πληροφορικής στην αποθήκη. Περιγράφονται οι σύγχρονες εφαρμογές της πληροφορικής σε εξοπλισμό και software, που χρησιμοποιούνται στην βελτίωση της λειτουργίας της αποθήκης.
 • Λειτουργίες αποθήκης και έντυπα διαχείρισης. Αναλύονται όλες οι λειτουργίες που εκτελούνται σε μια αποθήκη (παραλαβή, αποθήκευση, συντήρηση, συλλογή παραγγελιάς, δημιουργία παραγγελιάς, αποστολή, απογραφές).
 • Ποιότητα στην αποθήκη - υγιεινή & ασφάλεια. Δίνονται οι βασικές αρχές διασφάλισης της ποιότητας σε μια αποθήκη, όσον αφορά την μεταχείριση, αποθήκευση και παράδοση των υλικών. Επίσης μερικές βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας των εργαζόμενων μέσα στην αποθήκη.
 • Η εξέλιξη των αποθηκευτικών χωρών. Οι σύγχρονες τάσεις στον χώρο των αποθηκών. Εξελίξεις και νέες εφαρμογές για αποδοτικές συνθήκες.

Πλάνο δράσης

 • Προσωπικό πλάνο δράσης / Ομαδικό πλάνο δράσης
 • Project ανάπτυξης (Developmental Assignments)

Training Material

 • Εκπαιδευτικό υλικό στα Ελληνικά.

Γλώσσα εισήγησης

Ελληνική ή Αγγλική

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734