Σκοπός Σεμιναρίου

Η μεταφορά τεχνογνωσίας σε στελέχη της  επιχείρησης  σχετικά  με τη σύγχρονη και επικερδή εφαρμογή των Logistics.
Οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να προτείνουν οργανωτικές  και τεχνολογικές αλλαγές επ΄ωφελεία της επιχείρησης όπου εργάζονται.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Σε προσωπικό της επιχείρησης που εργάζεται στις προμήθειες, στην οικονομική διεύθυνση ή το λογιστήριο, στην παραγωγή, στην πληροφορική, στην αποθήκη, στο δίκτυο διανομής, στις υπηρεσίες υποστήριξης.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • Εισαγωγή
 • Το σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον
 • Η αναγκαιότητα της λειτουργίας των Logistics
 • Ο ρόλος των στελεχών logistics στην ανάπτυξη της επιχειρήσης
 • Οργανωτική ένταξη των Logistics
 • CASE STUDIES οργανωτικής ένταξης
 • Η ανάγκη αναδιοργάνωσης της επιχείρησηςCASE STUDIES αναδιοργάνωσης επιχείρησης
 • Οι κρίκοι της εσωτερικής εφοδιαστικής αλυσίδαςLogistics Audit – εργαλεία και μέθοδοι για βρεθεί  και να αξιοποιηθεί η χαμένη πληροφορία
 • Οι διαστάσεις, το περιεχόμενο των Logistics και η εφαρμογή τους στη σύγχρονη επιχείρησηΟι επιχειρήσεις 3PL
 • Πως θα επιλέξω  3PL συνεργάτηΠως θα αξιολογήσω τον 3PL
 • Πως ο 3PL θα καταγράψει το προφίλ του πελάτη και θα το μετασχηματίσει σε οικονομοτεχνική προσφορά.Το συμβόλαιο με τον 3PL
 • Μέτρηση της απόδοσης των Logistics
 • Η διαχείριση των αποθεμάτων
 • Tips & tricks για καλύτερη διαχείριση αποθεμάτωνBest practices στα αποθέματα
 • Πως υπολογίζω το απόθεμα ασφαλέιας Ειδικά θέματα αποθεμάτων – κωδικοποίηση ειδών
 • CASE STUDY επιχείρησης με 90.000 κωδικούςΗ αποθήκη της επιχείρησης
 • Πως αυξάνω το διαθέσιμο αποθηκευτικό χώρο της αποθήκης χωρίς να μεταβάλλω κτιριακές υποδομές, Πως υπολογίζω των αριθμό των θέσεων αποθήκευσης που χρειάζομαι,
 • Πως επιλέγω αποθηκευτικό σύστημα, Πως αποφασίζω για τη χωροταξία του αποθηκευτικού συστήματος,
 • Πως αποφασίζω μεταξύ εναλλακτικών επιλογών, Πως αποφασίζω για τη βέλτιστη χωροδιάταξη των αποθεμάτων στην αποθήκη – κριτήρια αποφάσεων
 • CASE STUDY χωροταξίας αποθεμάτων επιχείρησης με 53000 κωδικούς ειδών
 • H αποθήκη της επιχείρησης (συνέχεια)

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734