Σκοπός Σεμιναρίου

Η αποτύπωση της ακρίβειας των αποθεμάτων με έξυπνο, γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο. Οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να υλοποιούν τη διαδικασία της απογραφής με έξυπνο και παραγωγικό για την επιχείρηση τρόπο, βελτιώνοντας την ακρίβεια των αποθεμάτων με θεαματικό τρόπο. Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 8 case studies σχετικά με την απογραφή.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Σε προσωπικό της επιχείρησης που εργάζεται στην οικονομική διεύθυνση ή το λογιστήριο, στην αποθήκη, στις υπηρεσίες υποστήριξης. Σε κάθε στέλεχος που σχεδιάζει ή/και συμμετέχει στην επιχειρησιακή διαδικασία της απογραφής.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Πως βελτιώνω την ακρίβεια των αποθεμάτων
Πόσα και ποιά είδη απογραφής υπάρχουν
Πως γίνεται και πως υλοποιείται ο προγραμματισμός της απογραφής για μείωση του κόστους
Ποιές είναι οι τεχνικές και πρακτικές της απογραφής
Ποιά είναι τα συνηθέστερα λάθη και αιτίες λαθών 
Τι να ζητήσει η επιχείρηση από το πληροφοριακό σύστημα
Πως γίνεται η ταξινόμηση αποθεμάτων για έξυπνη απογραφή
Ποιές είναι οι διαφορετικές οπτικές για τα αποθέματα. 
Τι βλέπουν: το λογιστήριο, η μηχανογράφηση, ο υπεύθυνος αποθήκης, ο αποθηκάριος 
Ποιές οι διαφορές συστημάτων: ERP VS εμπορολογιστικές εφαρμογές VS WMS
Πως ο πελάτης/αποθέτης  μπορεί να ελλέγξει τον 3PL κατά την απογραφή – απογραφή σε περιβάλλον αποθήκης 3PL
Πως υλοποιείται η αντίστροφη απογραφή και απογραφή διαιτησίας
Πως χειρίζομαι τις αποκλήσεις και ποιά report της απογραφής χρειάζομαι
KPIs για την απογραφή
Ποιές είναι οι προετοιμασίας και  καταμέτρησης
Γραπτές διαδικασίες απογραφής
Case Studies:
Παρουσίαση από τον εισηγητή και συμμετοχή των εκπαιδευομένων σε επιλεγμένες και ειδικά σχεδιασμένες πρακτικές εφαρμογές  (8 πρακτικές εφαρμογές).

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

  • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

  • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

  • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

  • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734