Σκοπός Σεμιναρίου

 

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα το συγκεκριμένο σεμινάριο συνδυάζεται με το δημοφιλέστερο business Simulation Apples & Orangers της Εταιρίας CELEMI.
Περισσότερα από 1,5 εκατ. Στελέχη επιχειρήσεων έχουν αξιοποιήσει μέχρι σήμερα τα εκπαιδευτικά προγράμματα της CELEMI που στηρίζονται σε business games (simulations).
Σκοπός του προγράμματος είναι μέσα σε ένα περιορισμένο αριθμό ωρών, να δώσει στους συμμετέχοντες τις βασικές γνώσεις που θεωρούνται απαραίτητες για την αποτελεσματική τους λειτουργία στην επιχείρηση και την επαγγελματική τους επιβίωση. Το σημείο διαφοροποίησης είναι ότι οι συμμετέχοντες μαθαίνουν παίζοντας. Κατά την διάρκεια του προγράμματος θα παρουσιαστούν τα βασικά εργαλεία λήψης - ανάλυσης και αξιολόγησης των οικονομικών στοιχείων, τα οποία σε συνδυασμό με τις εμπορικές πληροφορίες, χρησιμοποιούνται στην λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων.
 

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εξελισσόμενα μεσαία και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων της παραγωγικής και της εμπορικής Διεύθυνσης ή σε πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που ασχολούνται με την Λογιστική.

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • Βασικές οικονομικές έννοιες

 • Η Έννοια των πωλήσεων στα καταστήματα μαζικής εστίασης Το κατάστημα ως επένδυση κεφαλαίου. Το κατάστημα ως κερδοσκοπική επιχείρηση Η μέτρηση των οικονομικών μεγεθών: κεφαλαίο, πωλήσεις, κόστος, κέρδος.

 • Ο ισολογισμός – Έννοιες, Ανάλυση

 • Αποτελέσματα Χρήσεως – Έννοιες, Ανάλυση

 • Δείκτες ελέγχου της διαχείρισης καταστήματος Κοστολόγηση, Πωλήσεις και Εκπτώσεις Βασικές έννοιες της κοστολόγησης

 • Κόστος επιχείρησης

 • Κόστος εξοπλισμού

 • Κόστος λειτουργίας

 • Κόστος Εμπορευμάτων

 • Κόστη Marketing, απόδοση κόστους πώλησης, κερδοφορία προϊόντος – πελάτη Standard Cost – Direct Cost Η αξιοποίηση της κοστολογικής πληροφορίας στην λήψη αποφάσεων. Νεκρό Σημείο. Στοχοποίηση Πωλήσεων Τι είναι το “ποσοστό”

 • To ποσοστό του μικτού κέρδους της λογιστικής

 • Το ποσοστό περιθωριακού κέρδους της οικονομίας

 • Οι επιπτώσεις των εκπτώσεων στο περιθώριο Τιμολόγηση

 • Μέθοδοι Τιμολόγησης

 • Προσφορά ,ζήτηση Ανάλυση αγοράς – προϊόντος Νεκρό σημείο Επεξήγηση διαγράμματα

 • Εμπορική πολιτική Διαδικασίες βελτίωσης κερδών και μείωσης του κόστους

 • Διαχείριση με στόχο την συστηματική επιδίωξη βελτίωσης των κερδών

 • Στρατηγικές αύξησης των πωλήσεων στο κατάστημα.

 • Ο ρόλος των προσφορών.

 • Πολιτικές μείωσης του κόστους.

 • Ο ρόλος της παραγωγικότητας.

 • Οι δείκτες μελέτης της διαχείρισης των αποθεμάτων.

 • Διαγράμματα και δείκτες παρακολούθησης των Στόχων, έλεγχος των αποτελεσμάτων και διορθωτικές ενέργειες.

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734