Σκοπός Σεμιναρίου

Η προστασία των επιχειρηματικών αποφάσεων που σχετίζονται με επενδύσεις κεφαλαιουχικού εξοπλισμού.

Είναι γνωστό ότι οι επιχειρήσεις προγραμματίζουν επενδύσεις σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό σε περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού. Από την άλλη πλευρά το κόστος λειτουργίας και υποστήριξης του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού στον κύκλο ζωής του έχει σχέση 3:1, γεγονός που σημαίνει ότι στα κριτήρια επιλογής του καταλληλότερου εξοπλισμού πρέπει να είναι περισσότερο τεχνοκρατικά από κάθε άλλη φορά βασισμένα στη σχέση κόστους – αποτελεσματικότητας.

Το σεμινάριο αποκαλύπτει τα κρυφά κόστη στις επενδύσεις κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και καταδεικνύει την ανάγκη ύπαρξης ολοκληρωμένης, συστηματικής και έγκυρης μεθοδολογίας για λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων με απλό και κατανοητό τρόπο.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Σε προσωπικό της επιχείρησης που εργάζεται στις προμήθειες, στην οικονομική διεύθυνση ή το λογιστήριο, την παραγωγή, στην πληροφορική και γενικότερα λαμβάνει αποφάσεις ή υποστηρίζει αποφάσεις για νέες επενδύσεις.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Δεν υπάρχουν προυποθέσεις συμμετοχής στο συγκεκριμένο Σεμινάριο.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • Εισαγωγή – βασικά θέματα χρηματοοικονομικής  

 • Φάσεις του κύκλου ζωής του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού

 • Η ένταξη του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού στην επιχείρηση

 • Πως θα καταγραφούν και θα αναπτυχθούν οι απαιτήσεις της επιχείρησης

 • Πως θα οριστεί η αποτελεσματικότητα του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και θα συσχετισθεί με το κόστος.

 • Πως θα υπολογιστούν τα κόστη του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού στον κύκλο ζωής του

 • Πως θα αξιολογηθούν εναλλακτικές προτάσεις / περιπτώσεις

 • Πως θα ληφθούν οι επιχειρηματικές αποφάσεις

 • Πως θα αποτυπωθούν οι επιθυμίες – αποφάσεις της επιχείρησης σε ένα καλό συμβόλαιο – σύμβαση.

 • Πως θα παρακολουθηθεί το συμβόλαιο στον κύκλο ζωής του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού.

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734