Σκοπός Σεμιναρίου

Η εστίαση στην ολοκληρωμένη τεχνοεφοδιαστική υποστήριξη του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που διαμορφώνει μιά σχέση ως προς το κόστος αγοράς 3:1.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Σε προσωπικό της επιχείρησης που εργάζεται στην οικονομική διεύθυνση ή το λογιστήριο, στην παραγωγή,  στην τεχνική υπηρεσία, στις πωλήσεις, στοmarketing.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Δεν υπάρχουν προυποθέσεις συμμετοχής στο συγκεκριμένο Σεμινάριο.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Case Studies:

Παρουσίαση από τον εισηγητή και συμμετοχή των εκπαιδευομένων σε επιλεγμένες και ειδικά σχεδιασμένες πρακτικές εφαρμογές  (4 εφαρμογές).

Ενδεικτική θεματολογία:

 • Εισαγωγικές έννοιες και βασικοί ορισμοί
 • Τι είναι το ‘’σκεπτικό’’ της ολοκληρωμένης τεχνοεφοδιαστική υποστήριξης.
 • Πως εφορμόζεται, πότε και από ποιόν
 • Οργανωτική ένταξη στην επιχείριση
 • Η εφαρμογή των 14 συνθετικών στοιχείων ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των πωλητών
 • Η εφαρμογή των 14 συνθετικών στοιχείων ως επιχειρησιακή απαίτηση των αγοραστών
 • Πως η επιχείρηση θα πραγματοποιήσει μια διαγνωστική έρευνα στο εσωτερικό περιβάλλον
 • Σημεία κλειδιά στην λειτουργία της επιχείρησης
 • Μηχανογραφική υποστήριξη της εφαρμογής των Logistics του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού
 • Τεχνολογίες εφαρμογής της ολοκληρωμένης τεχνοεφοδιαστικής υποστήριξης

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734