Σκοπός Σεμιναρίου

Η αποκάλυψη τεχνικών χειρισμού και παρακολούθησης των αποθεμάτων στην επιχείρηση μέσα από καθιερωμένα  ‘’best practices’’.
Οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να επιλέγουν και να θέτουν σε εφαρμογή ‘’best practices’’ για  καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων στην επιχείρησή  τους.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Σε προσωπικό της επιχείρησης που εργάζεται στις προμήθειες, στην οικονομική διεύθυνση ή το λογιστήριο, στην παραγωγή, στην πληροφορική, στην αποθήκη, στο δίκτυο διανομής, στις υπηρεσίες υποστήριξης.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • ABC ανάλυση αποθεμάτων
 • Πολυκριτηριακή & ασύμμετρη ABC ανάλυση
 • Δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας του συστήματος παρακολούθησης των αποθεμάτων (πρακτικές εφαρμογές)
 • Συστήματα ιχνηλασιμότητας και μεθοδολογίες ένταξης συστημάτων
 • Συστήματα κωδικοποίησης υλικών – προϊόντων και μεθοδολογίες ένταξης
 • Ποσοτικοί υπολογισμοί στα αποθέματα
 • Πότε και πόσο παραγγέλνω κάθε φορά
 • Μέτρηση και αξιοποίηση των Lead Time
 • Τεχνικές ανάπτυξης προδιαγραφών πρώτων υλών
 • Λειτουργία των αποθεμάτων σε περιβάλλον ISO
 • Διαδικασίες, έντυπα και αναφορές
 • Κατασκευή συστημάτων MRP, ΒΟΜ, Kitting
 • Συστήματα αποθεμάτων FIFO, LIFO, FPFO, NIFO κ.α.
 • Παρουσίαση περιπτώσεων ‘’BEST practices’’ στα αποθέματα για κάθε λειτουργικό τομέα της επιχείρησης

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734