Σκοπός Σεμιναρίου

Η αποκάλυψη τεχνικών χειρισμού και παρακολούθησης των αποθεμάτων στην επιχείρηση μέσα από καθιερώμένα. Οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τη συμπεριφορά των αποθεμάτων στην επιχείρηση τους και δρομολογούν έξυπνους τρόπου βέλτιστης διαχείρισης.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Σε προσωπικό της επιχείρησης που εργάζεται στις προμήθειες, στην οικονομική διεύθυνση ή το λογιστήριο, στην παραγωγή, στην πληροφορική, στην αποθήκη, στο δίκτυο διανομής, στις υπηρεσίες υποστήριξης.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • Εισαγωγικές έννοιες και βασικοί ορισμοί

 • Η ενδοεπιχειρησιακή αντίληψη για τα αποθέματα

 • Το περιεχόμενο της διαχείρισης αποθεμάτων

 • Κατηγορίες αποθεμάτων στην επιχείρηση και τρόποι καλύτερης παρακολούθησης

 • Κατηγορίες κόστους αποθεμάτων

 • Λειτουργία του συστήματος αποθεμάτων στο ελάχιστο κόστος

 • Μεθοδολογίες ταξινόμησης των αποθεμάτων για καλύτερα επιχειρησιακά αποτελέσματα

 • Συστήματα ελέγχου αποθεμάτων για οικονομικότερη διαχείριση

 • Σύνδεση συστημάτων ελέγχου και συστημάτων ταξινόμησης αποθεμάτων

 • Αποθέματα ασφαλείας (τρόποι ορισμού, μεθοδολογία παρακολούθησης)

 • Βασικές προβλέψεις στα αποθέματα κατά επιχειρησιακή λειτουργία

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734