Σκοπός Σεμιναρίου

Το πρόγραμμα έχει στόχο να ενημερώσει τα στελέχη των επιχειρήσεων που ασχολούνται στον τομέα των logistics & supply chain management σχετικά με τις τάσεις που επικρατούν στην διαχείριση της αποθήκης της σύγχρονης επιχείρησης. Στο πρόγραμμα αναλύονται και οι παράμετροι κόστους (cost) και ελέγχου (control) των αποθηκών - Παρουσιάζονται: 1.Οι οι τάσεις στον τρόπο και τις διαδικασίες λειτουργίας της αποθήκης. 2.Οι τεχνικές για την εφαρμογή και υλοποίηση διαδικασιών αποθήκευσης, ανάλογα με το είδος και την λόγο χρήσης της αποθήκης. Σε περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητο, προσκαλούνται στο σεμινάριο Εμπειρα Στελέχη Logisticsμεγάλων Ελληνικών και Διεθνών επιχειρήσεων.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη logistics των επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους, σε Υπεύθυνους Παραλαβών – Αποθηκάριους – αποστολών και Προγραμματισμού και γενικά σε όλους εκείνους που εμπλέκονται ενεργά στις διαδικασίες αποθήκευσης, μεταφοράς και διαχείρισης υλικών της επιχείρησης όπως: Logistic Managers, Υπεύθυνους Προμηθειών, Δντές (Logistics Senior Managers) Υπεύθυνους διανομών – Παραγωγής – Υπευθύνους μηχανογράφησης αποθηκών, Υπεύθυνους Λογιστηρίου και Πωλήσεων, Υπευθύνους για θέματα warehousing, προσωπικό που εμπλέκεται σε διαγωνισμούς επιλογής λύσεων warehousing καθώς και Συμβούλους επιχειρήσεων σε θέματα logistics.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες

Προϋποθέσεις Συνμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.  

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • Γενική Περιγραφή Ενοτήτων:
 • Αποτελεσματική Διοίκηση του προσωπικού
 • Καταγραφή, αποτύπωση και Βελτιστοποίηση Διαδικασιών
 • Κόστος & Οικονομικός έλεγχος
 • Inventory Management & Διαδικασίες-Τεχνικές ελέγχου
 • Διαθέσιμες Τεχνολογίες Πληροφορικής
 • Διοίκηση και εκπαίδευση προσωπικού αποθήκης
 • Παρακολούθηση, Έλεγχος & διαχείριση αναφορών (reports)
 • Διοίκηση των κατασκευαστών και προμηθευτών (suppliers) Αναλυτική Περιγραφή ύλης προγράμματος
 • Κινητροποίηση και management των υπαλλήλων της αποθήκης
 • Νομοθεσία σχετική με την διαχείριση μεγάλου όγκου εμπορευμάτων.
 • Καταγραφή, ανάλυση και βελτιστοποίηση διαδικασιών.
 • Κατηγορίες αποθηκών, Σκοπός και διαδικασίες λειτουργίας
 • Επιλογή μονάδων αποθήκευσης (τυποποίηση – παλετοποίηση προϊόντων)
 • Συστήματα αποθήκευσης υλικών (FIFO, LIFO)
 • Χωροταξική οργάνωση αποθήκης,
 • Διάταξη χώρων αποθήκης και εξοπλισμός αποθήκευσης
 • Συστήματα διακίνησης υλικών στην αποθήκη (περονοφόρα ραουλόδρομοι, ταινιόδρομοι, Γερανοί, Γερανογέφυρες κ.λ.π.)
 • Κριτήρια επιλογής εξοπλισμού αποθήκευσης και διακίνησης.
 • Μεθοδολογίες συλλογής και εκτέλεσης παραγγελιών.
 • Κωδικοποίηση υλικών και χώρων.
 • Απογραφή της αποθήκης
 • Η Χρήση των συστημάτων Bar Code στις σύγχρονες αποθήκες
 • Έντυπα διαχείρισης και λειτουργίας της αποθήκης
 • Το προσωπικό της αποθήκης – Θέσεις εργασίας - Αρμοδιότητες.
 • Ειδικό λογισμικό και εφαρμογές με στόχο τις αυτοματοποιημένες και μηχανογραφημένες αποθήκες.
 • Ανάλυση ABC - Τι σημαίνει πως αξιοποιείται
 • Διαχείριση και Έλεγχος των αποθεμάτων (EOQ, MRP)
 • Stock, Χρόνοι και ποσότητες για νέα παραγγελία, πρόβλεψη, κόστη αποθήκευσης και άλλα περιφερειακά κόστη, ανά παραγγελία, κόστη μεταφοράς/διακίνησης.
 • Αποτελεσματικότητα της αποθήκης και σχετικές διαδικασίες
 • Δείκτες κοστολόγησης
 • Μελέτες περιπτώσεων (Case Studies)
 • Εργονομία
 • Οικοδομικά στοιχεία και εγκαταστάσεις αποθήκης.
 • Αποθηκευτικοί χώροι -Υγιεινή και ασφάλεια.
 • Ορολογία
 • Προσκεκλημένοι ομιλητές από μεγάλες και Ελληνικές και Διεθνής επιχειρήσεις.

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734