Σκοπός Σεμιναρίου

Να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με τις κατάλληλες τεχνικές και τα εργαλεία που απαιτούνται για το αποτελεσματικό Budget.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Σε Διευθυντικά Στελέχη επιχειρήσεων, προϊσταμένους τμημάτων, Διευθυντές τμημάτων έρευνας και τεχνολογίας, Product Managers αλλά και άλλες κατηγορίες Στελεχών που χρησιμοποιούν το budgeting ως ένα βασικό εργαλείο με στόχο το αποτελεσματικότερο management.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί  16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Τα πλεονεκτήματα του καλού budgeting 
Γιατί το budget είναι υψηλή προτεραιότητα για την επιχείρηση-; 
Κατανόηση και προσήλωση στις αρχές budgeting της επιχείρησης - 
Πως με βάση την Στρατηγική Budgeting της επιχείρησης μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας budget 
Πότε και γιατί μπορεί να μην χρειάζεται το budget 
Βασικά στοιχεία ενός αποτελεσματικού Budget 
Συχνά λάθη που συμβαίνουν στο budgeting και τρόποι αποφυγής από την αρχή της διαδικασίας. 
Ορολογία Budgeting, φράσεις και έννοιες. Εργαλεία Budget και τρόποι αξιοποίησής τους 
Budget λειτουργιών με βάση την μέτρηση μονάδων όστους (unit-cost measures). 
Fixed-cost budgeting. 
Πως το zero-based budgeting μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε τα λάθη. 
Τεχνικές Budgeting: Top-down, bottom-up & phased budgeting. 
Λογισμικό Budgeting 
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Πριν ξεκινήσετε το budgeting ... -
Μια πρώτη ματιά στα κόστη: Fixed, variable. 
Direct & indirect costs. 
Βρείτε τις καλύτερες πηγές για τις πληροφορίες που σας χρειάζονται για το budgeting. 
Βασικοί Οικονομικοί δείκτες για την ανάλυση Οικονομικών Αναφορών (ισολογισμών κλπ.). 
Βudget ενός, τριών και πέντε ετών. 
Η χρήση της "present-value analysis" με στόχο την καλύτερη απόφαση
Πώς να τροποποιήσετε ένα πρότυπο budget ώστε να το προσαρμόσετε στις ανάγκες της επιχείρησής σας. 
Πώς να αποφασίσετε τι budget πρέπει να πετύχετε
14 σημεία κλειδιά για αυτούς που φτιάχνουν budget
7 σημεία που πρέπει να ελέγξετε πριν ξεκινήσετε. Πώς να δημιουργήσετε το δικός σας budget 
Τι χρησιμοποιούμε στην κεφαλαιοποίηση (capitalization)
Τρόποι για να ταξινομήσετε τα έσοδα ανά είδος, μέγεθος και χρονική αλληλουχία. 
Αιτήματα για δαπάνες κεφαλαίου
Τρόποι διαχείρισης των εξόδων διαχείρισης στο budget
Πως οι δείκτες μονάδων σας βοηθούν στον έλεγχο του Budget
Cash flow / cash budget
Ισολογισμοί και Καταστάσεις εσόδων εξόδων
Πώς να εντοπίζετε τους κρίσιμους “Αριθμούς” σε μια οικονομική αναφορά (financial report). Διαχείριση του Budget 
Εντοπίστε τα δυνατά/αδύνατα σημεία ενός income statement. 
Πως μπορείτε να χρησιμοποιήστε τον Ισολογισμό ώστε να εξασφαλίσετε την επιτυχία του τμήματός σας. 
Τρόποι αξιολόγησης των πλάνων επέκτασης με την χρήση του capital expenditure budget. 
cash-flow budget και η σημασία του για το τμήμα των operations. 
3 αναφορές για την παρακολούθηση των διαδικασιών budget. 
Χρησιμοποιήστε την ευελιξία για να ενισχύσετε το budget σας. 
Πως διασφαλίζουμε την προσήλωση των τμημάτων στην επίτευξη των δεδομένων του budget 
Aναλύοντας παραμέτρους, λάθη και άλλων ανακολουθιών. 
Απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικές με παραμέτρους budget 
Κοινές παράμετροι και πως τις ελέγχουμε 
Ανακαλύψτε τις πηγές λαθών ώστε να επιλύσετε τα προβλήματα του budget. 
Δημιουργική Λογιστική Ειδικές κατηγορίες Budget 
Το budget είναι απαραίτητο για κάθε ενέργεια και κάθε τμήμα. 
Sales Budget 
Budget Παραγωγής 
Budget έρευνας και τεχνολογίας
Διαχείριση σύνθετων budget Marketing
Master budget plan

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

  • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

  • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

  • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

  • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734