Σκοπός Σεμιναρίου

 

Η αφομοίωση και εφαρμογή της ιαπωνικής σκέψης στη λειτουργία της αποθήκης έτσι ώστε να βελτιωθεί θεαματικά το παραγόμενο έργο της αποθήκης.

Στόχοι του προγράμματος:

Η μείωση των χαμένων χρόνων
Η εξάλειψη των άσκοπων μετακινήσεων
Η αύξηση του διαθέσιμου χώρου εργασιών
Η βελτίωση του ηθικού των εργαζομένων
Η αύξηση της διαθεσιμότητας του εξοπλισμού

Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να μετρήσουν με KPIs πόσο κοντά ή όχι είναι στην εφαρμογή των 5S.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Σε στέλεχη που εργάζονται στο χώρο της αποθήκης και επιθυμούν θεαματική βελτίωση στο χώρο & στο αποτέλεσμα της εργασίας τους.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Ποια είναι τα 5S της λιτής αποθήκης
Πως προετοιμάζω το περιβάλλον για αποδοχή και εφαρμογή των 5S
Πως παρουσίαζω την επιτυχία των 5S
Η ένταξη των 5S στις επιχειρησιακές διαδικασίες της αποθήκης
Πως οι ‘’πελάτες’’ της αποθήκης ‘’εισπράτουν’’ τη βελτίωση
Μέτρηση και αποτελεσματικότητα των 5S – KPIs 
Η οργάνωση των διακριτών χώρων της αποθήκης
Η οργάνωση του χρόνου στη λειτουργία της αποθήκης
Πως εντοπίζω τομείς βελτίωσης και πως παρουσιάζω τα αποτελέσματα
Πως οι εργαζόμενοι στην αποθήκη γίνονται υποστηρικτές των 5S
Το αποτέλεσμα στη μείωση των λαθών
Case studies    
Παρουσίαση εφαρμογής των 5S σε αποθήκες  επιχειρήσεων

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

  • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

  • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

  • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

  • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734