Σκοπός Σεμιναρίου

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκμάθηση νέων τεχνικών διατήρησης πελατών. Σήμερα ένα μεγάλο πρόβλημα των επιχειρήσεων είναι να διατηρήσουν πελάτες που με μεγάλο κόπο και επένδυση απέκτησαν. Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες μια μέσου μεγέθους επιχείρηση χάνει το 30% των πελατών της εντός της επόμενης πενταετίας.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Απευθύνεται σε Στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με την εξυπηρέτηση και την διαχείριση των πελατών.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.  

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • Σημαντικές έννοιες της εξυπηρέτησης μετά την πώληση

 • Τι αναμένουν οι πελάτες μετά την αγορά προϊόντων ή αξιοποίηση των υπηρεσιών σας

 • Επαφή μετά την πώληση

 • Συχνότητα επικοινωνίας μετά την πώληση

 • Εναλλακτικοί Τρόποι επαφής με τους πελάτες μετά τη πώληση

 • Ο ρόλος του Customer Relationship Management (CRM)

 • Εργαλεία παρακολούθησης της πορείας-εξέλιξης των πελατών 

 • Αίτια των παραπόνωνκαι εργαλεία παρακολούθησης των παραπόνων

 • Τεχνικές Cross Selling (διασταυρούμενες πωλήσεις)

 • Στρατηγικές διατήρησης πελατών

 • Εφαρμογές CRM και η συμβολή τους στην διατήρηση των πελατών

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734