Σκοπός Σεμιναρίου

Το σεμινάριο ¨Eπαγγελματική Εμφάνιση και Συμπεριφορά είναι ένα συμμετοχικό (Interactive) σεμινάριο που θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να γνωρίσουν τους τρόπους και τις διαδικασίες ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικοί και αποδοτικοί στην καθημερινή των εργασία. 

Πιο συγκεκριμένα, μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοήσουν την σημασία βασικών κανόνων της επαγγελματικής επιτυχίας.

 • Να εφαρμόσουν αυτούς τους κανόνες για να πετύχουν αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα αποτελέσματα αξιοποιώντας καλύτερα τα μέσα που έχουν

 • Να καταλάβουν τη συμβολή των κανόνων αυτών στην διαμόρφωση ευνοϊκής εικόνας για τους ίδιους.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα στελέχη της επιχείρησης με σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων των ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στην επαγγελματική των σταδιοδρομία.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμιναριο διαρκεί 16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.  

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • Ανάπτυξη βασικών Δεξιοτήτων : Εντύπωση-Αξία- Εργασία – Σχέδιο Εξέλιξης Lobbing.

 • Πως να προβάλω αποτελεσματικά την δουλειά μου και να δείξω τι αξίζω.

 • Εποικοδομητική Κριτική: Να ξέρεις ότι κρίνεσαι διαρκώς

 • Τρόποι για να αντιμετωπίσετε Εποικοδομητική Κριτική.

 • Σχεδιασμός Επαγγελματικής εξέλιξης.

 • Εποικοδομητική Επικοινωνία και συμπεριφορά

 • Η χρήση της Σιωπής: αν δεν μπορείς να πεις κάτι καλό μην μιλάς.

 • Εμφάνιση και συμπεριφορά στο χώρο εργασίας -Πως να προσέχεις τον εαυτό σου και να αποφεύγεις εργασιακές συγκρούσεις.

 • Βελτίωση των Επικοινωνιακών Ικανοτήτων

 • Προσαρμόσου στο περιβάλλον σου και γίνε μέλος της Ομάδας.

 • Να βρίσκεσαι ένα βήμα εμπρός.

 • Καλλιέργησε τη διπλωματικότητα σου-Έλεγχος του θυμού.

 • Κατανόηση του συστήματος εργασίας.

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734