Σκοπός Σεμιναρίου

Το σεμινάριο έχει σκοπό να αναπτύξει τον τρόπο σύνταξης μιας επαγγελματικής αναφοράς, ώστε ο αποστολέας να πληροφορεί, να καταγράφει και να επεξηγεί γεγονότα και τρόπους αντιμετώπισής τους και να προτείνει λύσεις που θα γίνουν αποδεκτές.

Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν:

 • να συντάσσουν μια πλήρη επαγγελματική αναφορά,
 • να πείθουν τον παραλήπτη να εγκρίνει τις ενέργειες που προτείνουν.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Στελέχη επιχειρήσεων που χρειάζονται ικανότητα γραπτής επικοινωνίας, όσον αφορά : 

 • Την παροχή πληροφοριών και την εν γένει ενημέρωση των προϊσταμένων τους σχετικά με γεγονότα που έλαβαν ή πρόκειται να λάβουν χώρα και

 • Την υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπισή τους

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • Η γραπτή επικοινωνία.

 • Οι «Δέκα Εντολές» για να γράφετε σωστά

 • Η Αναφορά: Στόχος, Πλάνο, Τίτλος, Επιλογή Πληροφοριών

 • Ποιοι είναι οι παραλήπτες της Αναφοράς

  • Η Δομή της αναφοράς

  • Τρόπος παρουσίασης, στυλ γραφής

  • Τα Μέρη της αναφοράςΕπικεφαλίδα

 • Εισαγωγικό Μέρος

 • Περιληπτικό Μέρος

 • Μέρη της Ανάλυσης

 • Καταληκτικό Μέρος - Συμπεράσματα και Προτάσεις

 • Συνημμέν

 • Υπογραφή

 • Διορθώσεις και Μεταβολές

 • Τεστ αξιολόγησης.

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734