Διάρκεια : Μια ημέρα (οκτώ ώρες).

Σκοπός: Σκοπός του εργαστηρίου είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων των υπευθύνων ταμείων καταστημάτων.

Απευθύνεται: Σε όλους τους υπευθύνους ταμείων καταστημάτων.

Δείκτες μέτρησης της επιτυχίας του εργαστηρίου: Θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών (Training Needs Analysis – TNA)

Η προσέγγιση

Το πρόγραμμα αξιοποιεί βιωματικές τεχνικές και παίγνια που ακολουθούνται από Debrief. Ελάχιστα slides (No death by PowerPoint)

Ta παίγνια θα οριστικοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάλυσης αναγκών (Training Needs Analysis).

Σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης θα υλοποιηθούν πολλά Role Plays.

Μεθοδολογία υλοποίησης

Εισαγωγή

 • Η διοίκηση του εαυτού σας
 • Η διοίκηση των υπαλλήλων των ταμείων

Πως να κρατάτε τους άλλους υπεύθυνους για την επίτευξη του αποτελέσματος (how to hold others accountable)

 • Ορίζωτηνπροσδοκίαμου (setting the expectation)
 • Επικοινωνώ την προσδοκία μου
  • Τι
  • Πότε
  • Πώς
  • Γιατί
   • Τώρα
   • Με αυτό τον τρόπο
   • Εγώ
 • Ποια υποστήριξη θα παρέχω
 • Εξετάζω για την ευθυγράμμιση του υπαλλήλου
 • Έλεγχος της πορείας εκτέλεσης

Έλεγχος της πορείας προόδου

 • Επίτευξη στόχου
  • Θετική ανατροφοδότηση (appreciative feedback)
  • Αναγνώριση
  • Επιβράβευση
 • Αδυναμία επίτευξης στόχου
  • Εποικοδομητική Ανατροφοδότηση (constructive feedback)
  • Διαχείριση πεποιθήσεων
  • Τοποθέτηση στην μήτρα ικανοτήτων
   • Δεν μπορεί / Δεν θέλει
   • Μπορεί / Δεν θέλει
   • Δεν Μπορεί / Θέλει
   • Μπορεί / Θέλει

Τεχνικές αναγνώρισης / Επιβράβευσης

 • Εσωτερικά κίνητρα
 • Εξωτερικά κίνητρα

Τεχνικές αποτελεσματικής ανάθεσης (delegation)

Αποτελεσματική επικοινωνία με τους υπαλλήλους των ταμείων

 • Υποθέσεις
 • Στερεότυπα
 • Πεποιθήσεις
 • Νοητικά μοντέλα

Αξιολόγηση απόδοσης

Role Plays

Πλάνο δράσης: Τι εφαρμό  Στερεότυπα

o   Πεποιθήσεις

o   Νοητικά μοντέλα

Αξιολόγηση απόδοσης

Role plays

Πλάνο δράσης: Τι εφαρμόζουμε/αλλάζουμε από αύριο

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734