Διάρκεια : Τέσσερις (4) ώρες

Απευθύνεται : Στα στελέχη όλων των βαθμίδων                             

Γενικά για το εργαστήριο:

Το πρόγραμμα αυτό αφορά στην εκπαίδευση στελεχών που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν το θέμα της ευθύνης επίτευξης των αποτελεσμάτων.

Στόχος & Μέθοδος Εκπαίδευσης :

Η μέθοδος εκπαίδευσης που ακολουθείται είναι το εργαστήριο (experiential workshop).

Περιεχόμενα

Ορισμός Accountability

Η αποκωδικοποίηση του Accountability DNA

Αποσαφήνιση του τρόπου με τον οποίο η δομή του Accountability DNA καθορίζει τις ενέργειες μας κατά την προσπάθεια επίτευξης των αποτελεσμάτων.

Ο κόσμος των πεποιθήσεών μας (επίπεδο στελέχους, επίπεδο καταστήματος, επίπεδο εταιρίας)

  • Στερεότυπα
  • Αντιλήψεις
  • Υποθέσεις

Τι μας συμβαίνει όταν δεν επιτυγχάνεται το αποτέλεσμα;

Ο κόσμος των δικαιολογιών (blamestorming)

  • Δεν είναι δική μου δουλειά
  • Ας περιμένουμε και βλέπουμε
  • Δεν κατάλαβα
  • Ευθύνεται η κουλτούρα
  • Είναι θέμα της εταιρίας
  • Τίποτα δεν αλλάζει εδώ
  • κλπ.

Είσαι τμήμα του προβλήματος; Είσαι τμήμα της λύσης.

Η κρίσιμη ερώτηση: Ποιες δικές μου ενέργειες μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη του αποτελέσματος;

Προσωπικό πλάνο δράσης

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734