Η ομαδικότητα είναι ατομική δεξιότητα

Το Team Building είναι η αγαπημένη μας μορφή βιωματικής εκπαίδευσης και μας έχει χαρίσει τις καλύτερες στιγμές σε αυτήν την πορεία. Το αίσθημα του να ανήκεις σε μια ομάδα, με ευθυγράμμιση σε στόχους και προσπάθειες, είναι ασύγκριτο!

Πώς θα το ζήσετε μαζί με την ομάδα σας και την ομάδα της DOOR;

Επιλέξτε τρόπο διεξαγωγής:

button physical team building blue    button virtual team building pink 


 Γιατί να μας επιλέξετε;

 • Διαθέτουμε τεράστια εμπειρία και μας έχουν εμπιστευτεί μέχρι σήμερα περισσότερες από 280 εταιρίες σε Ελλάδα και Κύπρο την εκπαίδευση των στελεχών τους, σε θέματα δημιουργίας ομάδων υψηλής απόδοσης (High Performing Teams).
 • Ισχυρό μας πλέονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι είμαστε μια εταιρία που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στελεχών επιχειρήσεων και κάθε δράση μας, εκτός από σύσφιξη σχέσεων, διασκέδαση κλπ. αλλάζει δεξιότητες και συμπεριφορές. Είμαστε ειδικοί σε αυτό σε διεθνές επίπεδο.
 • Πιστεύουμε ότι "Η ομαδικότητα είναι ατομική δεξιότητα." και οι δράσεις μας προσανατολίζονται στην αλλαγή συμπεριφορών, συνηθειών και στερεοτύπων.
 • Δεν μπορείς να υλοποιήσεις προγράμματα Team Building αν δεν έχεις πάθος για αυτό. Μας χαρακτηρίζει το πάθος αλλά παράλληλα δεν αφήνουμε στην τύχη, ακόμη και την παραμικρή λεπτομέρεια.

Oι υπηρεσίες που προσφέρουμε αφορούν σε βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα Team Building αλλά και σε υποστήριξη εκδηλώσεων-δράσεων της εταιρείας σας, με στόχο:

 • Tην ενίσχυση της συνεργασίας-ομαδικότητας των μελών
 • Τη δημιουργία κοινού οράματος και αξιών
 • Την ανάπτυξη εταιρικής-τμηματικής στρατηγικής
 • Την επίλυση ζητημάτων που απασχολούν την ομάδα
 • Τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης (high trust relationships)
 • Την ενίσχυση του ατομικού αλλά και ομαδικού Accountability
 • Την αντιμετώπιση και τη διοίκηση αλλαγών (Making Change Happen - Embracing Change)
 • Την ενίσχυση των δεξιοτήτων ηγεσίας
 • Τη Διαχείριση κρίσεων (Crisis Management)
 • Την ενίσχυση δεξιοτήτων καινοτομικής σκέψης (Creative thinking) και επίλυσης προβλημάτων (Problem Solving)
 • Τη διατμηματική συνεργασία
 • Τη συνεργασία στελεχών διαφορετικών εταιριών ομίλου
 • Την ενίσχυση συνεργασίας στελεχών μετά από συγχωνεύσεις εταιριών/τμημάτων
 • Τη διασκέδαση και τη σύσφιξη σχέσεων

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες από Team Building Events της εταιρίας μας και εδώ για να δείτε σχετικά video.

sailing tour eiffel

team building3

 car racing cooking

Mεθοδολογία Σχεδιασμού και υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων/δράσεων

Η βιωματική εκπαίδευση, όπως και κάθε άλλη εκπαίδευση, ΄μπορεί να έχει ως στόχο τη διασκέδαση, τη σύσφιξη σχέσεων αλλά και την αλλαγή συμπεριφορών, στάσεων, πεποιθήσεων, καθώς και τη βελτίωση δεξιοτήτων των στελεχών που συμμετέχουν. Η μεθοδολογία μας ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα που είναι τα εξής:

Βήμα 1: Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών (Training Needs Analysis - TNA)

Ξεκινάμε με τη διαδικασία που θα μας δώσει τις παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψιν, προκειμένου να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα από την εκπαίδευση-δράση. Τα βήματα σε αυτό το στάδιο είναι τα εξής:

 • Συνάντηση με τους Training Stakeholders και καθορισμός των δεικτών επιτυχίας του προγράμματος (Business Impact measures). Ποιές είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ομάδα; Ποιά είναι η επιθυμητή κουλτούρα; Ποιές είναι οι επιθυμητές συμπεριφορές μετά τη δράση;
 • Καταγραφή των αναγκών αλλά και του προφίλ των συμμετεχόντων στην εκπαίδευση-δράση, αξιοποιώντας:
  • Web Surveys ή άλλου τύπου ερωτηματολόγια διαθέσιμα για Η/Υ, Tablet, έξυπνα κινητά, εκτυπωμένα
  • Συνεντεύξεις (Web, f2f ή τηλεφωνικές)
  • Focus Groups
 • Κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα συστήματα ανατροφοδότησης (feedback), αξιολόγησης, και διοίκησης της απόδοσης της εταιρείας σας.

Ανάλογα με τo επίπεδο της ανάλυσης αναγκών που μας ενδιαφέρει να υλοποιήσουμε αξιοποιούνται και τα αντίστοιχα εργαλεία όπως:

Τα στελέχη μας είναι πιστοποιημένα στα παραπάνω εργαλεία και έχουν εκπαιδευθεί στο εξωτερικό. Παρακολουθούμε σε ετήσια βάση όλα τα σχετικά διεθνή συνέδρια και είμαστε μεγάλοι χορηγοί στο σύνεδριο του ATD (Association of Talent Development). 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάλυσης των εκπαιδευτικών αναγκών, σας κοινοποιούμε τα αποτελέσματα.

climbingdj night

team building4

 paintball well being

 Βήμα 2: Σχεδιασμός και οριστικοποίηση της δομής του εκπαιδευτικού προγράμματος - δραστηριοτήτων

Με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών, επιλέγουμε και σας κοινοποιούμε την καταλληλότερη δομή του προγράμματος (inDOOR, OutDOOR, Blended Team Building, Virtual), τη θεματολογία, καθώς και τις δραστηριότητες που θα την πλαισιώσουν. Σε πολλές περιπτώσεις σχεδιάζονται εξαρχής δραστηριότητες. Ακολουθεί συζήτηση με τους Training Stakeholders της εταιρείας σας και στη συνέχεια επιλέγεται το γεωγραφικό σημείο και οι εγκαταστάσεις, όπου θα υλοποιηθεί η εκπαίδευση και οι δραστηριότητες (activities).

team building5
  
drone3 duo soccer
 
Βήμα 3: Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος - δραστηριοτήτων

Είμαστε ειδικοί στη βιωματική εκπαίδευση και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Οι εκπαιδευτές μας διαθέτουν μεγάλη εμπειρία σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η εκπαίδευση και οι δραστηριότητες συνδυάζουν τη μάθηση με τη γνώση. Αποτελεί τμήμα της φιλοσοφίας μας η φράση "Ό,τι έμαθα παίζοντας δεν το ξέχασα ποτέ...".  Σε όλη τη χώρα έχουμε επιλέξει σημεία υλοποίησης των δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζονται από φυσική ομορφιά αλλά και τις υποδομές για να εξυπηρετήσουν ακόμη και τον πιο μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων.

team building6
escape room helium stick

Βήμα 4: Παρακολούθηση του Business Impact

Στο τελευταίο αυτό στάδιο παρακολουθούμε την πορεία των αλλαγών που προκάλεσε η βιωματική εκπαίδευση. Οι σύμβουλοι της εταιρείας μας σας υποστηρίζουν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των πλάνων δράσης (Post Training Action Plans). Εφόσον το επιλέξετε, υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης πλατφόρμας Microlearning Code Of Talent που η εταιρία μας αντιπροσωπεύει, σε Ελλάδα και Κύπρο. Οι συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση του Team Building, συνδέονται στην πλατφόρμα από τον Η/Υ, το φορητό τους Η/Υ, το Tablet ή το κινητό τους και επιλύουν  αποστολές γνώσης (missions) που μπορεί να αποτελούν και τμήμα του πλάνου δράσης. Η πλατφόρμα βοηθάει στην αφομοίωση των γνώσεων (knowledge reinforcement) και προσφέρει χαρακτηριστικά gamification.

team building7
 home construction karaoke
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η εταιρεία μας διοργανώνει και Corporate Games είτε μεταξύ διαφορετικών ομάδων εταιριών είτε ενδοεταιρικά μεταξύ διαφορετικών καταστημάτων της ίδιας εταιρείας ή ακόμη και διαφορετικών εταιριών του ιδίου ομίλου. Περισσότερα από 2.500 Στελέχη επιχειρήσεων της χώρας μας έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα στα πρωταθλήματα καλαθοσφαίρισης (Basketball) και Mini Soccer της εταιρείας μας.
 
kart macaroni
 

Ενδεικτικά, έχουμε προσφέρει Team Building δραστηριότητες και εμπειρίες για τα στελέχη των παρακάτω εταιρειών:
Ενδεικτικός κατάλογος πελατών Team Building