poiotita

Βασικός στόχος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της DOOR Training & Consulting είναι η δημιουργία βάσης για την διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών της, έχοντας πάντα ως γνώμονα την συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Για την υλοποίηση των παραπάνω η Διοίκηση υποστηρίζει και εφαρμόζει αδιάλειπτα τις βασικές αρχές και τους κανόνες που διέπουν το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας, καθιερώνοντας αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα, βασιζόμενη στην αμέριστη και εποικοδομητική συνεργασία των εργαζομένων της και των συνεργατών της. Οι βασικές αρχές, έτσι όπως αυτές εκφράζονται μέσα στις διαδικασίες του Συστήματος Ποιότητας της εταιρείας, είναι:

  • Η τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που σχετίζονται με τη δραστηριότητά της
  • Η αναγνώριση των απαιτήσεων αλλά και των συνεπαγόμενων αναγκών των πελατών
  • Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου ENISO 9001:2015
  • Η συνεχής υποστήριξη του πελάτη σε όλη τη διάρκεια της συνεργασίας
  • Η συνεχής παρακολούθηση και ο έλεγχος όλων των συνεργατών, συμβούλων, καθοδηγητών, για την επιβεβαίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού αλλά και η ανανέωση των πιστοποιητικών που κατέχουν
  • Η διερεύνηση αιτιών των μη συμμορφώσεων ή των παραπόνων και ο περαιτέρω καθορισμός των διορθωτικών ενεργειών
  • Η συνεχής βελτίωση όλων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των συνεργατών

Οι αρχές του συστήματος, η πολιτική ποιότητας, καθώς και οι αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα, θα ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη Διοίκηση της Εταιρείας, προκειμένου να προσαρμόζεται στις νέες ανάγκες των πελατών, των νομοθετικών απαιτήσεων αλλά και στην επίτευξη του στόχου για τη βελτίωση των λειτουργιών της Εταιρείας.

Μέσα από τις συνεχείς ανασκοπήσεις των παραπάνω, η Διοίκηση βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση για τον εντοπισμό τόσο των ανθρώπινων, όσο και των επιχειρηματικών αναγκών. Η Διοίκηση δεσμεύεται για την παροχή των απαιτούμενων πόρων για την κάλυψη των αναγκών, έτσι όπως αυτές προκύπτουν και διαμορφώνονται από τις υφιστάμενες καταστάσεις, στο μέγιστο των δυνατοτήτων της. Στην κατεύθυνση αυτή ο Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρείας ορίζει ως Υπεύθυνο Ποιότητας την κα Καρανίκα, ώστε να επιμελείται της συνεχούς βελτίωσης της ορθής λειτουργίας του Συστήματος Ποιότητας.

Όλα τα τμήματα της DOOR Training & Consulting, καθώς και οι συνεργάτες της, έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που απαιτεί το Σύστημα Ποιότητας, μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητές τους.

Τέλος, αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης της DOOR Training & Consulting να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας είναι κοινοποιημένη, κατανοητή και εφαρμόσιμη από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας, με απώτερο σκοπό τη συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της με αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της, και στη διαρκή προσφορά στους πελάτες της υπηρεσιών αρίστης ποιότητας.

Διευθύνων Σύμβουλος
Αντώνιος Δάσκος