Είμαστε μια ομάδα με ταλαντούχους συμβούλους (consultants), εκπαιδευτές (facilitators) και καθοδηγητές (coaches). Οι συνεργάτες μας έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων σε Ελλάδα, Κύπρο και διεθνώς, ενώ κατέχουν πιστοποιήσεις, ως εκπαιδευτές, από πολυεθνικές εταιρείες, όπως οι  Phillip Morris International, Harley Davidson, Microsoft, UCB.

14685  LayerT Kar  Layer A P  Picture7

Layer A 10  Layer 1  Layer 6  Picture4

1517068929377  Picture5  8e7204c7 6be2 420f 940c 9030c81ca829  Layer 12 

Layer 9  468125  Picture6  Layer 10 

Σύμβουλοι (Consultants)

Όλοι οι σύμβουλοί μας διαθέτουν μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση σε έργα τόσο σε Ελλάδα/Κύπρο όσο και διεθνώς. Αξιοποιούμε διεθνείς αρχές, βέλτιστες πρακτικές και διαδικασίες, για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων (projects) των πελατών μας. Όλοι οι σύμβουλοί μας έχουν εμπειρία, εύρος και βάθος γνώσεων στην εκτέλεση αυτών των διαδικασιών, ώστε να δώσουν αξία στις υπηρεσίες μας και μετρήσιμο όφελος σε εσάς.

Εκπαιδευτές - Σύμβουλοι Εκπαίδευσης (facilitators)

Οι εκπαιδευτές μας (facilitators) ενημερώνονται σε συνεχή βάση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην εκπαίδευση ενηλίκων. Παράλληλα, συμμετέχουν στη διαδικασία Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών (Train The Trainer) για όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα της εταιρείας μας, καθώς και προγράμματα επιπλέον κατάρτισης (Upskill sessions). Την ίδια ακριβώς διαδικασία κατάρτισης ακολουθούμε και για μεγάλους κύκλους εκπαιδευτικών προγραμμάτων της εταιρείας μας. Δείτε τους εκπαιδευτές εν δράσει:


Καθοδηγητές (Coaches)

H Ακαδημία Καθοδηγητών της DOOR (Coaching Academy) επικεντρώνεται στη συστημική σκέψη, στην αλλαγή συμπεριφοράς και την πειραματική μάθηση.

Διοικητικό Προσωπικό

Το Διοικητικό προσωπικό της εταιρείας μας αποτελείται από αξιόλογα στελέχη, που συνεισφέρουν με πάθος στην ανάπτυξη της εταιρείας μας και στην επίτευξη των στόχων των πελατών μας.