Δημιουργήθηκε στην Ολλανδία το

 

1981

 

Έγινε διεθνής το

 

1992

 

Το 2010 ξεκινάει τη δραστηριότητα της στην Ελλάδα ενσωματώνοντας την Q-Training που λειτουργούσε στην Ελλάδα από το

 

2004

 

Ίδρυση της DOOR Training & Consulting Cyprus

 

2012

 

Η εκπαίδευση παρέχεται σε

 

35 γλώσσες

 

Σύστημα Franchise που σήμερα λειτουργεί σε ολόκληρο τον κόσμο σε περισότερο από

 

55 χώρες

 

Υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα σε περισσότερες από

 

100 χώρες

 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

 

>350

 

Σε ολόκληρο τον κόσμο, οι DOOR εκπαιδευτές (facilitators), σύμβουλοι (consultants) και καθοδηγητές (coaches), ξεπερνούν τους

1.000