call us +30 210 9210734

Coaching2 

Υπηρεσίες Coaching

Η DOOR Training & Consulting προσφέρει, μεταξύ άλλων, και Υπηρεσίες Coaching. H ομάδα μας απαρτίζεται από έμπειρους καταρτισμένους Coaches, οι οποίοι διαθέτουν επαγγελματική εξειδίκευση (Coaching Niche) σε Executive, Leadership, Performance, Career, Life, Well-being Coaching, κλπ. Όλοι είναι διακεκριμένα στελέχη με πολυετή προϋπηρεσία σε πολυεθνικές και μεγάλες Ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς και κάτοχοι Coaching Certificate αναγνωρισμένο από διεθνείς φορείς όπως ο ICF, EMCC, AC, κλπ. Οι πελάτες μας μπορούν να δώσουν στα Στελέχη τους τη δυνατότητα να επιλέξουν τον κατάλληλο γι’ αυτούς συνεργάτη (Coach) ο οποίος μέσω της εκπαίδευσης και της λοιπής επαγγελματικής εμπειρίας του υποστηρίζει τους Coachees στην προσωπική τους ανάπτυξη και στην επίτευξη ατομικών και οργανωτικών αποτελεσμάτων.

Τι είναι το Coaching;

Το Coaching είναι μία μεθοδολογία επαγγελματικής ανάπτυξης και αλλαγής. Πρόκειται για μία διεργασία αλληλεπίδρασης μεταξύ Coach και Coachee, η οποία συντελείται σε συνεδρίες διάρκειας συνήθως 60 ή 90 λεπτών, κατά τη διάρκεια των οποίων, μέσω δομημένης και εστιασμένης συζήτησης ο/η Coachee, με την υποστήριξη του/της Coach, θέτει στόχους, διερευνά ή αναπτύσσει κατάλληλες στρατηγικές, αναζητά διεξόδους προκειμένου να ξεπεράσει τις προκλήσεις, καταρτίζει πλάνο δράσης και δεσμεύεται για την υλοποίησή του.

Το Coaching διαφοροποιείται από τη θεραπεία, καθώς δεν εστιάζει στο παρελθόν, αλλά στο παρόν και το μέλλον, όπως επίσης και από το mentoring ή το consulting, δεδομένου ότι δεν αφορά στην παροχή συμβουλών ή έτοιμων λύσεων. Στο πλαίσιο μιας coaching συνεργασίας, μέσω δυναμικών ερωτήσεων και ενεργητικής ακρόασης, ο Coach ενδυναμώνει τον Coachee και προκαλεί την σκέψη του, ώστε ο ίδιος να αναζητήσει τρόπους να μεγιστοποιήσει την απόδοσή του, να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του, να ενισχύσει την αυτογνωσία του και να αυξήσει την επιρροή του.

Σε ποιους απευθύνεται το Coaching;

Αν και είναι περισσότερο δημοφιλές μεταξύ των υψηλόβαθμων στελεχών, το Coaching ως παρέμβαση μπορεί να προσφερθεί σε στελέχη όλων των βαθμίδων, τα οποία καλούνται να ευθυγραμμιστούν με τους στόχους της επιχείρησής τους και να επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του Coaching είναι το στέλεχος να έχει επιθυμία για προσωπική ανάπτυξη και αλλαγή.

Οφέλη και αξία

Τα οφέλη του coaching είναι πολλαπλά. Το στέλεχος θέτει ξεκάθαρους στόχους, αυξάνει την αυτογνωσία του, εστιάζει σε λύσεις στα επαγγελματικά ζητήματα, επιταχύνει την προσωπική του εξέλιξη, ενδυναμώνεται και δημιουργεί τις προϋποθέσεις προκειμένου να φτάσει ταχύτερα τους επιχειρηματικούς στόχους. Έρευνες καταδεικνύουν ότι πάνω από το 80 % των επιχειρήσεων που παρέχουν coaching στα στελέχη τους αναγνωρίζουν ότι όχι μόνο ωφελήθηκαν τα στελέχη αυτά από το coaching, σε προσωπικό επίπεδο, αλλά επήλθε και βελτίωση ποιοτικών και οικονομικών δεικτών που, τουλάχιστον κάλυψαν την αξία της επένδυσής τους.

coaching

Η μεθοδολογία μας

Η μεθοδολογία της DOOR Training & Consulting ακολουθεί τις παρακάτω αρχές:

  • Εστίαση στο μέλλον: στοχεύουμε στην επικέντρωση των στελεχών προς τα επιθυμητά μελλοντικά αποτελέσματα, χωρίς να καθορίζονται από τυχόν αρνητικές εμπειρίες του παρελθόντος.
  • Ολιστική προοπτική: δίνουμε έμφαση στην ολιστική φύση του πελάτη και διερευνούμε πώς η θετική αλλαγή του σε μία διάσταση, συμβάλει στη συνολική βελτίωσή του.
  • Εμπιστοσύνη στη γνώση και ικανότητα του πελάτη: εμπιστευόμαστε και αναγνωρίζουμε την αξία και τις δεξιότητες των στελεχών, σεβόμενοι τις επιλογές τους και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Ο Coach δεν δίνει συμβουλές στον Coachee.
  • Δέσμευση στο πλάνο δράσης: εστιάζουμε στον μετασχηματισμό και σε βήματα που θα οδηγήσουν σε σταθερές αλλαγές συμπεριφοράς και στην καθιέρωση νέων ωφέλιμων συνηθειών.

Επιλογή του κατάλληλου Coach

Προϋπόθεση για την επιτυχία του coaching είναι η σχέση μεταξύ Coach και Coachee να χαρακτηρίζεται από αναγνώριση, εμπιστοσύνη, συμπάθεια και εκτίμηση. Για αυτό είναι  σημαντικό να υπάρχει και η κατάλληλη «χημεία» μεταξύ των δύο. Πριν την επιλογή του Coach, το στέλεχος, ο Coachee έχει τη δυνατότητα να γνωριστεί με τον Coach, σε μία κατ’ ιδίαν προκαταρκτική συνάντηση, για να αποφασίσει αν θα προχωρήσει στη συνεργασία.

Περιγραφή της  συνεργασίας coaching

  • Προκαταρκτική συνάντηση «χημείας» (chemistry meeting) του στελέχους (Coachee) με τον Coach
  • Kick-off / Αρχική συνάντηση με τον Coachee και τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα μέρη / stakeholders (π.χ. Άμεσος Προϊστάμενος, Στέλεχος Ανθρώπινου Δυναμικού, κλπ.) και συμφωνία επί των στόχων στο πλαίσιο συγκεκριμένου αριθμού συνεδριών coaching (coaching agreement)
  • Προαιρετική χορήγηση του ψυχομετρικού εργαλείου VIA Survey, το οποίο, θεμελιωμένο στο θεωρητικό μοντέλο της Θετικής Ψυχολογίας, αναδεικνύει τα κύρια δυνατά σημεία (Signature Strengths) του Coachee. Tα αποτελέσματα της αναφοράς αναλύονται στην πρώτη συνεδρία από τον Coach και αξιοποιούνται κατά τη διάρκεια όλων των επόμενων συνεδριών coaching.
  • Διεξαγωγή συμφωνημένου αριθμού συνεδριών
  • Κατάρτιση αποτελεσμάτων coaching (coaching results) από τον Coachee με την υποστήριξη του Coach και τελική συνάντηση με εμπλεκόμενα μέρη (stakeholders/sponsors) για συζήτηση επί των αποτελεσμάτων και συμφωνία αναφορικά με τυχόν επόμενα βήματα
  • Κατά περίπτωση μπορεί να συμφωνηθεί και ενδιάμεση συνάντηση (Check-in) μεταξύ Coachee, Coach και εμπλεκόμενων μερών (stakeholders/sponsors) σε ημερομηνία που θα έχει συμφωνηθεί στο στάδιο του coaching agreement

Οι συνεδρίες coaching μπορούν να πραγματοποιούνται είτε μέσω προσωπικής συνάντησης σε χώρο που θα συμφωνήσουν ο Coachee με τον  Coach, είτε από απόσταση (virtually) αξιοποιώντας οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες πλατφόρμες (Teams, Skype, Zoom, κλπ.)

Επιπλέον, η εταιρεία μας προσφέρει και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Manager as a Coach το οποίο βοηθάει τα στελέχη που διοικούν ανθρώπινο δυναμικό (People Managers), να αποκτήσουν δεξιότητες coaching.

getting life coaching e1478726266575

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734