call us +30 210 9210734

 • Επαγγελματική Γραπτή Επικοινωνία

  Written Communication

  Το σεμινάριο απευθύνεται στα στελέχη και τους επαγγελματίες όλων των κλάδων που χρησιμοποιούν γραπτή επικοινωνία  στην καθημερινότητά τους: στελέχη πωλήσεων, ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιοκτήτες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, στελέχη εξυπηρέτησης πελατών κ.λπ.

  Το σεμινάριο περιλαμβάνει ενότητες που θα τους βοηθήσει να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση αναπτύσσοντας τις δεξιότητες και το λεξιλόγιο που θα κάνουν τη γραπτή τους επικοινωνία πιο αποτελεσματική και επαγγελματική σε διαφορετικές καταστάσεις.

  Προσέγγιση - Μεθοδολογία:

  Το σεμινάριο είναι διαδραστικό και στηρίζεται σε πολλές πρακτικές ασκήσεις. Πριν την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος διενεργείται διαδικασία ανάλυσης εκπαιδευτικών ανγκών (Training Needs Analysis) προκειμένου να συλλέξουμε τις ανάγκες των συμμετεχόντων και να προσαρμοστεί το πρόγραμμα ανάλογα.

  Εκπαιδευτικός Στόχος :

  Με την ολοκλήρωση του προγράμματος να μπορούν οι συμμετέχοντες να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους,  χρησιμοποιώντας τον γραπτό λόγο για την  επικοινωνία με τα ενδο-εταιρικά άτομα που συνεργάζονται, αλλά και να χειρίζονται αποτελεσματικά κείμενα που απευθύνονται προς τους εξωτερικούς συνεργάτες.

  Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου:

  • Βασικές αρχές της γραπτής επικοινωνίας
  • Η γραπτή επικοινωνία και η εικόνα της εταιρείας
  • Το μήνυμα και τα χαρακτηριστικά του
  • Παράμετροι της αποτελεσματικής γραπτής επικοινωνίας
  • Οι δυσκολίες της γραπτής επικοινωνίας στην Ελληνική γλώσσα
  • Βασικοί τύποι και μορφές αλληλογραφίας-Είδη και μορφές εγγράφων
  • Ύφος και στυλ γραφής
  • Δημιουργία και επικοινωνία πειστικών μηνυμάτων
  • Ανάπτυξη περιεχομένου και επιχειρηματολογίας
  • Διαχείριση δύσκολων καταστάσεων και παραπόνων
  • Οι διαφορές στην επικοινωνία των καλών και κακών νέων
  • Οι ιδιαίτερες ανάγκες γραφής των διαφορετικών τύπων γραπτής επικοινωνίας:
   • Eπιστολές
   • Εγκύκλιοι
   • Ε-mails
   • Αναφορές (reports)
   • Eσωτερική επικοινωνία (memos)
   • Υποδείγματα διαφορετικών τύπων επιστολών και εγγράφων
   • Επιστολές πωλήσεων
   • Συνήθεις εκφράσεις
   • Πως αποφεύγουμε τα λάθη στη χρήση της γλώσσας

  Διάρκεια: 8 ώρες

   

   

  Read More

 • Επικοινωνία & Συμπεριφορά

  communication and behavior

   

  Γενικά για το σεμινάριο:

  Πρόκειται για ένα απόλυτα διαδραστικπο μονήμερο που στηρίζεται σε πολύ δυναμικό Debrief που ακολοθεί μετά από ένα παίγνιο μεγάλης διάρκειας. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των στελεχών επιχειρήσεων που έχουν θέσεις ευθύνης και χειρίζονται ομάδες ανθρώπων συνίσταται στο εξής : Ανεξάρτητα από την επαγγελματική εμπειρία τους, τα τυπικά προσόντα που διαθέτουν, επιβάλλεται να μπορούν να αναπτύσσουν και να επιδεικνύουν συγκεκριμένες, κατάλληλες κοινωνικές και προσωπικές δεξιότητες - συμπεριφορές, κάθε στιγμή και να μην επηρεάζονται αρνητικά από τα «ψυχολογικά τους εμπόδια» που όλοι οι άνθρωποι κουβαλάνε μαζί τους. Οι περισσότεροι άνθρωποι, δυσκολεύονται πολλές φορές να υιοθετήσουν και επιδείξουν τις σωστές δεξιότητες – συμπεριφορές και να απαλλαγούν από τα «ψυχολογικά τους εμπόδια», είτε γιατί δεν γνωρίζουν πώς να το κάνουν μεθοδικά και σωστά, είτε γιατί δεν πιστεύουν ότι όλα αυτά γίνονται τόσο ξεκάθαρα αντιληπτά από τους άλλους.

  Το σεμινάριο Απευθύνεται και αφορά:

  • Κάθε οργανισμό - εταιρία που επιδιώκει : ανάπτυξη ηγεσίας, αύξηση επιπέδων ατομικών δεξιοτήτων των στελεχών, βελτίωση του βαθμού απόδοσης των, την διαχείριση ειδικών προβλημάτων στον εργασιακό χώρο, τη βελτίωση των ομαδικών αποτελεσμάτων.
  • Κάθε στέλεχος - εργαζόμενο που σε εποχές αυξημένου ανταγωνισμού, πρέπει να μάθει να επιδεικνύει τις κατάλληλες δεξιότητες και συμπεριφορές, να μπορεί να διαχειριστεί θέματα εμπλουτισμού του εργασιακού ρόλου του, να μπορεί να συντονίσει και να εμπνεύσει συνεργάτες
  • Κάθε άτομο που διαθέτει θέληση για προσωπική βελτίωση και επαγγελματική ανάπτυξη.

   Μεθοδολογία Σχεδιασμού και Υλοποίησης

  Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
  • Tρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
  • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
  • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

  Ενδεικτική Θεματολογία:

  Ειδικότερα, θα αποτυπωθούν στην πράξη και θα επεξηγηθούν, οι δεξιότητες – συμπεριφορές καθώς επίσης και τα «ψυχολογικά εμπόδια» :
  • Η ικανότητα σχεδιασμού και υλοποίησης ενός έργου
  • Η δυνατότητα συγκέντρωσης κατά την ομαδική εργασία
  • Η  ικανότητα για την πρόληψη συγκρούσεων και διενέξεων
  • Η παροχή κινήτρων σε άλλους & την επίδειξη ηγετικών ικανοτήτων
  • Το εμπόδιο της γνωστικής ασυμφωνίας
  • Το εμπόδιο της δοτής ταυτότητας
  • Το εμπόδιο του παρατεταμένου μορατότριουμ
  • Το εμπόδιο του γνωστικού εγωκεντρισμού
  • Το εμπόδιο του προσωπικού μύθου
  • Το φαινόμενο της διαγραφής
  • Το φαινόμενο της παραμόρφωσης
  • Το φαινόμενο του Πυγμαλίωνα
  • Το φαινόμενο της γενίκευσης

  Στόχοι Εκπαίδευσης-Σεμιναρίου:

  Ο σκοπός του βιωματικού αυτού εκπαιδευτικού προγράμματος, είναι να καταγράψει για όλους τους συμμετέχοντες μέσα από μία ευχάριστη και βιωματική άσκηση, όλα τις συμπεριφορές που υιοθετούν και τα «ψυχολογικά εμπόδια» που τους επηρεάζουν και να τους δείξει τρόπους να τα διορθώσουν και να τα ξεπεράσουν 
  Διάρκεια:
  Μια ημέρα (8 ώρες) ή δύο απογεύματα (17.30-21.30).

   

  Read More

 • Εργαλεία Επιλογής & Εκπαίδευση

  the right people

   

  Confident you have the right people to ride the recession?

  Attracting and retaining people for key roles is one of the most difficult business challenges to overcome. In a recession there is an even higher pressure to get selection decisions right first time. There is no budget for mistakes. DOOR Feedback has been successfully helping market-leading organizations with their assessment information and processes for over 10 years. We are experts at it!

  DOOR Assessment can support you throughout your entire selection cycle

  To meet your organization’s needs we offer:

  1. One of the widest ranges of psychometrics

  2. Assessment center design and delivery

  3. Competency framework design and implementation

  4. Training on selection techniques, tools and skills

  The business benefits of what we do:

  1. Increased hire accuracy rates & reduced recruitment costs

  2. More accurate resourcing forecasting

  3. Higher retention & lower attrition
Increased productivity because of a more engaged workforce

  4. Strengthened pipeline of energized and committed talent

  5. Higher returns on your people investment

  Read More

 • Ερωτηματολόγια Ικανοποίησης Πελατών

  client satisfaction survey

  Customer satisfaction is essential to the survival of businesses in the aftermath of a recession. The best way to find out whether your customers are satisfied is to ask them. But with limited resources at your disposal, how do you know what action will have the biggest bang for your buck?

  DOOR Assessment offers a cost-effective, online survey solution that will quickly highlight your customer satisfaction key drivers and help you direct your resources for maximum impact on the bottom line.

  Business Benefits of Customer Satisfaction Surveys

  What do your customers really think of your organization?

  In a competitive marketplace where businesses compete for customers, customer satisfaction is seen as a key differentiator and increasingly has become a key element of business strategy. DOOR Feedback offers slick web enabled customer satisfaction surveying which will give you the following benefits:

  1. Quick analysis of large volumes of customer satisfaction information

  2. More timely and effective use of resources to resolve customer issues

  3. Better informed business strategies around changes to existing products and the creation of new products

  4. Greater customer retention rates

  5. More customer referrals

  6. More engaged and therefore productive workforce

  Read More

 • Ηγεσία και Διοίκηση

  Σεμινάρια Ηγεσίας και Διοίκησης

  Business and Resource Planning
  Coaching your Employees
  Coaching your Employees for Directors

  Exercising Influence
  Flexing your Leadership Style
  Followership for Leaders
  Innovation Management
  Innovation Leadership for Directors
  Inside Out Effective Leadership
  Integrative Thinker
  Leading a Winning Team
  Manager Basics
  Manager Essentials
  Managing Remote Teams
  Performance Leadership
  Agile Project Management

   

  Ο διάσημος Peter Drucker προτείνει ότι η διαχείριση κάνει τα πράγματα σωστά και η ηγεσία κάνει τα σωστά πράγματα. Στη DOOR συνηγορούμε σε μια εξισσοροπημένη προσέγγιση μεταξύ διαχείρισης και ηγεσίας, που αντικατοπτρίζει την ανάγκη για διαφορετικά στυλ διαχείρισης και ηγεσίας σε διαφορετικές καταστάσεις.

  Αναγνωρίζουμε ότι η διεύρυνση και η ανάπτυξη είναι δημιουργικές διαδικασίες και επικεντρώνουμε στις προσωπικές και διαπροσωπικές δεξιότητες που οι διευθυντές και οι ηγέτες χρειάζονται στις σημερινές επιχειρήσεις. Αυτές οι δεξιότητες πρέπει να εφαρμοσθούν αποτελεσματικά μέσα στις δραστηριότητες της επιχείρισής τους.

  leadership and management

   

  Read More

 • Καθοδήγηση

  getting life coaching e1478726266575 
   
  Η κατάρτιση, ανάπτυξη και εξέλιξη είναι μία διαρκής διαδικασία στην οποία δεν μαθαίνουμε απλώς κάτι νέο, αλλά πλέον έχουμε μάθει κάτι νέο που μπορούμε να το εφαρμόσουμε χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Στην εξέλιξη, το ζητούμενο είναι “και να ξέρω και να μπορώ και να θέλω (Know-Can-Will)”, η συνέπεια και η υπευθυνότητα του ατόμου που συνειδητοποίησε την ανάγκη για αλλαγή!
   
  Κατά το σχεδιασμό ενεργειών ανάπτυξης ανθρώπων, ιδιαιτέρως όσων αφορούν τις δεξιότητες, δηλαδή στα επονομαζόμενα soft skills, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και η τέχνη της καθοδήγησης και ανατροφοδότησης, είναι εξαιρετικά σημαντικό να θυμόμαστε ότι η εκπαίδευση είναι ένα μόνο βήμα. Σύμφωνα λοιπόν με το μοντέλο KASH (Sparrow & Knight, 2006) και την καμπύλη μάθησης, η επιτυχία και η διάρκεια της ανάπτυξης (development) και εξέλιξης (growth) εξαρτάται από τέσσερις διαστάσεις: Γνώσεις (Knowledge), Ικανότητες (Skills), Στάσεις (Attitudes) και Συνήθειες (Habits). Η οποία μάθηση αυτή παγιώνεται μέσω της καμπύλης μάθησης με την συνειδητή εξάσκηση, ώστε να γίνεται στο τέλος πλέον υποσυνείδητα, αντικαθιστώντας παλιές συνήθειες, στάσεις και πρακτικές με νέες.
   
  Προφανώς, η εκπαίδευση, από τη φύση της, δεν μπορεί να αλλάξει στάσεις και συνήθειες. Η καθοδηγητική συμβουλευτική (coaching) είναι λοιπόν αυτό το εργαλείο που βοηθά στην αλλαγή και στην οικοδόμηση νέων στάσεων και συνηθειών που θα μας επιτρέψουν να πετύχουμε τις επιθυμητές αλλαγές, την ανάπτυξη, την εξέλιξη και την επίτευξη των στόχων μας. Μέσω λοιπόν της καθοδήγησης (Coaching) και της διευκόλυνσης ανάπτυξης (Growth Facilitation), αξιοποιούμε και ενισχύουμε τα δυνατά σημεία μας (strength based approach) και τις στάσεις και συνήθειες που μας εξυπηρετούν, ξεπερνούμε εμπόδια, βρίσκουμε εκείνους τους τρόπους υλοποίησης και εφαρμογής που μας ταιριάζουνε καλύτερα, εξελισσόμαστε και τελικά επιτυγχάνεται η ενδυνάμωσή μας (Empowerment) και η αύξηση της αποδοτικότητας μας πετυχαίνοντας τελικά τον στόχο μας (Goal Resultant) με συνέπεια και προσκόλληση στην πορεία (Result Oriented). Σχετικές έρευνες αποδεικνύουν και ποσοτικά ότι η εκπαίδευση που συνδυάζεται με καθοδήγηση έχει πολλαπλάσια θετικό αποτέλεσμα.
   
  Συνεπώς, η καθοδήγηση (Coaching) και η διευκόλυνση ανάπτυξης (Growth Facilitation) μέσω της ανατροφοδότησης ενδυνάμωσης (Empowerment Feedback) αναδεικνύονται σε σημαντικές διαδικασίες για την επίτευξη της ανάπτυξη και εξέλιξης των ανθρώπων, καθώς συμβάλλουν στη διαμόρφωση και υιοθέτηση των απαραίτητων στάσεων και συνηθειών που υποστηρίζουν και διευκολύνουν την εφαρμογή των νέων γνώσεων και ικανοτήτων, την ενδυνάμωση και την αύξηση της αποδοτικότητας με παράλληλη αύξηση του αισθήματος υπευθυνότητας (Accountability), ιδιοκτησίας (Ownership) και παρακίνησης (Motivation).
   coaching
   
  Επιπλέον η καθοδήγηση δίνοντας έμφαση στα τέσσερα (4) στάδια μάθησης επιδιώκει την αλλαγή παλαιών πρακτικών και συνηθειών και την αντικατάσταση αυτών με την εφαρμογή συνειδητά νέων πρακτικών ώστε με την επανάληψη να περάσουν στο υποσυνείδητο και να αντικαταστήσουν τις παλιές όχι τόσο αποτελεσματικές και αποδοτικές συνήθειες και πρακτικές!
   
  Η ομάδα των καθοδηγητών της εταιρίας μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία και τις πιστοποιήσεις που διασφαλίζουν την απόλυτη επιτυχία στην ανάπτυξη των στελεχών σας.Η εταιρία μας προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες coaching:

  Καθοδήγηση απόδοσης (Performance Coaching)
  • Θέσπιση στόχων (Objectives Setting)
  • Παρουσιάσεις (Speaking Coaching)
  • Δημόσιες ομιλίες (Coaching for Public Speaking)
  • κλπ.  
  Καθοδήγηση προσανατολισμού (On boarding coaching)
   
  Καθοδήγηση ηγεσίας (Leadership Coaching)
  • Καθοδήγηση για νέους Managers (Newly appointed manager academy)
  • Καθοδήγηση ανώτερων και ανώτατων στελεχών διοίκησης (Coaching for Top Management)
  Καθοδήγηση σε θέματα πωλήσεων (Sales Coaching)
  • Καθοδήγηση για Διευθυντές Πωλήσεων (Sales Managers Coaching)
  • Καθοδήγηση για Στελέχη Πωλήσεων (Sales Force Coaching)
  Καθοδήγηση ομάδων (Coaching for high performing teams)

  Coaching για συμμετοχή στελεχών σε κέντρα αξιολόγησης (Coaching for Assessment Centers)
  • Coaching για συμμετοχή σε κέντρα αξιολόγησης με στόχο την πρόσληψη
  • Coaching για συμμετοχή σε κέντρα αξιολόγησης με στόχο την προαγωγή-εξέλιξη
  Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Manager as a Coach
  Οι συναντήσεις καθοδήγησης (συνεδρίες) γίνονται με μέθοδο που επιλέγει η εταιρία σας καθώς και ο καθοδηγούμενος (Coachee). Προσφέρονται οι εξής εναλλακτικές:
  • Συναντήσεις-Συνεδρίες καθοδήγησης (face to face coaching)
  • Συναντήσεις μέσω της πλατφόρμας της εταιρίας μας
  • Συνδυασμός των δύο παραπάνω
  Για την καλύτερη κατανόηση του προφίλ των καθοδηγούμενων αξιοποιούμε εργαλεία αποτύπωσης της προσωπικότητάς (Personality) και των προτιμήσεών τους (Preferences).Συγκεκριμένα αξιοποιούμε εργαλεία όπως:
  • SWOT Analysis
  • Herrmann Brain Dominance Instrument (HBDI®)
  • DiSC®
  • Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) Complete
  • Myers-Briggs Type Indicator® MBTI® Team Report
  • THOMAS-KILMANN Conflict Mode Instrument (TKI)

   

  Read More

 • Καθορισμός Στόχων

  target

  What difference would it make to you if you improved your proactiveness?

  Do you compete for resources in your company?

  Γενικά για το σεμινάριο:

  This course enables participants to identify their highest priorities, set goals and hold themselves and others accountable for the results. This course in highly participative, with opportunities to address individual and the collective challenges, in a safe and productive environment.

  Topics

  • Focus & Prioritising
  • Proactiveness & Accountability
  • Goal Setting
  • Gaining Sponsorship & Support
  • Competing for Resources

  Training Objectives

  At the end of this programme you will be able to:

  1. Identify and focus on their highest priorities.

  2. Identify the barriers to implementing their goals & highest priorities.

  3. Gain the appropriate sponsorship for their projects, tasks and priorities.

  4. Determine the priorities in decision making.

  5. Identify and compete for the limited resources to achieve their goals and objectives.

  Duration

  One day

   

  Read More

 • Λήψη Αποφάσεων & Διαχείριση Προβλημάτων

  decision making

  Είναι η επίλυση προβλημάτων σημαντικό μέρος της εργασίας σας;

  Θέλετε να εξερευνήσετε άλλες επιλογές στην επίλυση αυτών των προβλημάτων;

   

  Το σεμινάριο απευθύνεται:

  Στη ραδγαία εξελισσόμενη πραγματικότητα αντιμετωπίζουμε συνεχώς προκλήσεις που απαιτούν τη λήψη αποφάσεων. Η ικανότητά μας να αποτρέψουμε μια κατάσταση στο να επιδεινωθεί σε σύνθετο πρόβλημα εξαρτάται από την αρχική κατανόηση του θέματος και από την ικανότητά μας στο να επιλέξουμε την κατάλληλη απάντηση-προσέγγιση. Αυτή η εκπαίδευση είναι κατάλληλη για όλες τις κατηγορίες στελεχών που θέλουν να διασφαλίσουν πως όλες οι εργασιακές τους δραστηριότητες είναι αποτελεσματικές λαμβάνοντας αποφάσεις και χειριζόμενοι αποτελεσματικά τα διάφορα λειτουργικά προβλήματα.

  Προσέγγιση - Μεθοδολογία

  Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εστιάζει στη βελτίωση της δυνατότητας επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων. Καθώς αυτές οι διαδικασίες, πολύ συχνά, εμφανίζονται πολύ γρήγορα, θα μάθετε πως να "τεμαχίζετε" τις διαδικασίες αυτές σε κομμάτια, να δοκιμάζετε το κάθε κομμάτι ξεχωριστά και να ολοκληρώνετε συναρμολογώντας πάλι σωστά αυτά τα κομμάτια.

  Θεματολογία

  • Βελτίωση της ικανότητας να αναγνωρίζετε επιχειρημαικά προβλήματα που πρέπει να διευθυτηθούν
  • Αναγνώριση και εφαρμογή αξιολόγησης επιλογών για λήψη αποφάσεων
  • Μείωση του απαιτούμενου χρόνου για να λαμβάνετε επαγγελματικές αποφάσεις και να επιλύετε προβλήματα
  • Εμπλοκή πολλών εμπλεκομένων στη διευθέτηση επαγγελματικών προβλημάτων
  • Ενεργοποίηση αποτελεσματικών λήψεων αποφάσεων

  Εκπαιδευτικοί Στόχοι

  1. Ενεργοποίηση συμμετεχόντων να αναγνωρίσουν και να επιλύσουν επαγγελματικά προβλήματα.

  2. Βελτίωση του επιπέδου της δυνατότητας των συμμετεχόντων να λαμβάνουν αποφάσεις, είτε ατομικά, είτε ομαδικά

  3. Παροχή διαφόρων τεχνικών για τη διευθέτηση προκλήσεων επίλυσης προβλήματος

  4. Βοήθεια στην αναγνώριση, επίλυση και διαδικασία προβλήματος

  5. Ενεργοποίηση των συμμετεχόντων να εφαρμόσουν τις επιλογές τους αποτελεσματικά

  Διάρκεια : Μία ημέρα (8 ώρες)

   

  Read More

 • Ομαδική Συνεργασία

  Omadiki sinergasia

  Πως θα βαθμολογούσατε την ικανότητά σας για επικοινωνία;

  Θέλετε να βελτιωθείτε;

  Πως θα γνωρίζετε ότι έχετε επιτύχει αυτό που επιθυμούσατε;

  Η προσέγγισή μας

  Ο τρόπος που αλληλεπιδράτε με τους άλλους μπορεί να είναι το κλειδί για την επιτυχία στο χώρο εργασίας σας. Η επικοινωνία κάτω από πίεση, η διαχείριση προκλητικών σχέσεων ή η αναζήτηση οικοδόμησης σχέσεων που αντέχουν στο χρόνο, το στυλ και οι προσωπικές σας δεξιότητες μπορούν να χτίσουν ή να γκρεμίσουν τις πιθανότητες σας να γίνετε αποτελεσματικοί. Στο πρόγραμμα αυτό θα μάθετε πως να κεφαλοποιείτε τις υπάρχουσες δεξιότητές σας, να τελειοποιήσετε την προσέγγισή σας και να οικοδομήσετε στρατηγικές για επικοινωνία με πραγματική επίδραση. Οτιδήποτε κάνουμε είναι συμμετοχικό και αλληλεπιδραστικό. Θα υπάρχει εργασία σε ζευγάρια, μικρές ομάδες, διαδικασίες και ασκήσεις σχεδιασμένες να προσομοιώνουν, προκαλούν και αναπτύσσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές σας. Υπάρχει ακόμα και διασκέδαση στο πρόγραμμα!

  Θέματα

  • Τέσσερα Στυλ Επικοινωνίας
  • Δολοφονικό Μυστήριο

  Εκπαιδευτικοί Στόχοι

  Στο τέλος του μαθήματος θα μπορείτε να:

  1.Βελτιώσετε τις ικανότητες επικοινωνίας με διαφορετικούς τύπους ανθρώπων και σε διαφορετικές συνθήκες
  2.Μειώσετε προβλήματα επικοινωνίας, ειδικά σε ότι έχει να κάνει με τη σαφήνεια, επισκόπηση & έλεγχος, εκτιμώντας το στυλ των άλλων και συνέχειας
  3.Κατανοήσετε τη σπουδαιότητα της ομαδικής εργασίας και να παίζετε το ρόλο σας στη βελτίωση αυτής
  4.Κατανοήσετε διαφορετικούς ομαδικούς ρόλους και πως να τους εφαρμόσετε
  5.Αναπτύξετε περισσότερο αποτελεσματική ομαδική εργασία, που σημαίνει στο να σε βοηθούν εσένα, τους συναδέλφους σου και τους πελάτες σου

  Διάρκεια:

  Μία ημέρα

   

  Read More

 • Προετοιμασία PMP

  pmp preparation

  Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε ένα 40ωρο πρόγραμμα προετοιμασίας έτσι ώστε να έχετε τις μέγιστες δυνατές πιθανότητες για να επιτύχετε στις εξετάσεις της συγκεκριμένης πιστοποίησης. Από τη Δευτέρα 26-5 μέχρι και την Παρασκευή 30-5 ο πιστοποιημένος και έμπειρος εκπαιδευτής μας θα σας παρέχει όχι μόνο τις απαραίτητες για την πιστοποίηση γνώσεις αλλά και συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να προετοιμαστείτε έτσι ώστε να πετύχετε στις εξετάσεις. Συμβουλές για την προετοιμασία των εξετάσεων, λεπτομερή ανάλυση της ύλης ώστε να επιτευχθεί όχι μόνο η μάθηση αλλά κυρίως η κατανόηση, πλήθος ασκήσεων ώστε να κατανοήσετε την εφαρμογή των γνώσεων που θα αποκτήσετε και συνεχή mock test ώστε να μπείτε στο κλίμα των εξετάσεων είναι η περιγραφή της καθημερινότητας σας τη συγκεκριμένη ημέρα.

  Η αξία συμμετοχής είναι 850 € το άτομο. Σε περίπτωση εγγραφής άνω των δύο ατόμων, τότε σας προσφέρεται η αξία των 700 € για τον κάθε συμμετέχοντα.

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Study Tips & Advice
  • Exam related PMI Standards and Assumptions
  • Πλαίσιο Λειτουργίας Project Management
  • Διαδικασίες Project Management
  • Διαχείριση Ενσωμάτωσης Project
  • Διαχείριση Σκοπού Project
  • Διαχείριση Χρόνου Project
  • Διαχείριση Κόστους Project
  • Διαχείριση Ποιότητας Project
  • Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Project
  • Διαχείριση Επικοινωνίας Project
  • Διαχείριση Κινδύνων Project
  • Διαχείριση Προμηθειών Project
  • Επαγγελματική & Κοινωνική Ευθύνη & Ηθική
  • Συμβουλές για να επιτύχετε στις εξετάσεις
  • Δωρεάν mock test

  Ποιο είναι το κόστος παρακολούθησης του συγκεκριμένου σεμιναρίου;

  Η αξία είναι 850 € το άτομο. Σε περίπτωση που εγγραφούν (από την ίδια επιχείρηση) δύο άτομα ή και περισσότερα, τότε η αξία συμμετοχής είναι 700 € ανά εκπαιδευόμενο.

  Ποια είναι η διάρκεια του σεμιναρίου;

  Ημερομηνίες διεξαγωγής: Από Δευτέρα 26-5-2014 μέχρι και την Παρασκευή 30-5-2014

  Σεμινάριο: 09:00 - 17:00

  Διάλειμμα Καφέ: 11:00-11:15 & 15:00-15:15 (συμπεριλαμβάνεται)

  Γεύμα: 13:00 - 13:30 (συμπεριλαμβάνεται)

  Παρέχεται στάθμευση κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου;

  Το πάρκινγκ είναι ευθύνη του κάθε συμμετέχοντα στο σεμινάριο. Για καλύτερη όμως ενημέρωσή σας, σας πληροφορούμε ότι στην περιοχή υπάρχει πρόβλημα παρκαρίσματος καθώς απέχει μόλις λίγα μέτρα από το σταθμό του μετρό FIX και 500μ από το σταθμό του μετρό "Νέος Κόσμος".

  Πως θα πάρω οδηγίες για να έρθω στο σεμινάριο;

  Η DOOR Greece βρίσκεται λίγα μέτρα από το σταθμό του Μετρό "FIX".

  Μπορούν οι συμμετέχοντες να πληρώσουν μέσω e-banking ή m-banking;

  Στη Δήλωση Συμμετοχής θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τους τρόπους πληρωμής. Παρακαλούμε να έχετε υπόψη ότι η εγγραφή ολοκληρώνεται με την επιβεβαίωση της πληρωμής - αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης στην εταιρία μας. Χωρίς αυτή τη διαδικασία, καμμία εγγραφή δεν είναι έγκυρη.

  Αν αδυνατώ να παρακολουθήσω το σεμινάριο, επιστρέφονται τα χρήματα;

  Όπως περιγράφεται στη Δήλωση Συμμετοχής, μπορείτε να ακυρώσετε τη συμμετοχή σας 2 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Σε περίπτωση που αναγκαστείτε να κάνετε την ακύρωση αργότερα, σας κρατείτε το 50% του ποσού.

   

  Read More

 • Πωλήσεις

  Σεμινάρια Πωλήσεων

   

  Salesup

  Όταν οι πελάτες μας ρωτούν πως να κλείσουν πιο αποτελεσματικά κάποια πώληση, συχνά ξαφνιάζονται όταν τους απαντούμε με μια ερώτηση: Πως ξεκίνησε η πώληση; Μια πετυχημένη διαδικασία πώλησης είναι μια αλυσίδα από διάφορα στοιχεία. Ακόμα και ένας αδύναμος κρίκος μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την όλη διαδικασία. Για παράδειγμα, αν τα περιθώρια κέρδους είναι πολύ μικρά, έχουν οι πωλητές τις απαραίτητες δεξιότητες για διαπραγματεύσεις; Από την άλλη η αναγνώριση και ταξινόμηση πιθανών πελατών μπορεί να είναι το πρόβλημα. Αν οι πελάτες απορρίπτουν μια διαδικασία πώλησης, δε σημαίνει απαραίτητα ότι δεν ικανοποιεί τις ανάγκες τους. Μήπως η αρχική συζήτηση είναι το πρόβλημα;

   sales

  Μετά την εφαρμογή των λύσεων πωλήσεων οι πελάτες της DOOR αναφέρουν μια αύξηση στις πωλήσεις. Τους έχουμε βοηθήσει να το πετύχουν αυτό εξετάζοντας τις ευθύνες του προσωπικού τους για τις πωλήσεις και αναλύοντας την αγορά και συγκεκριμένες διαδικασίες πώλησης. Έχουμε εφαρμόσει κατανοητές και αποδεδειγμένες μεθόδους που φέρνουν αποτελέσματα. Μετά βοηθήσαμε τους πελάτες μας να απαντήσουν στο ερώτημα - πρόκληση: Πως μετράτε τα αποτελέσματά σας; Ποιους δείκτες προσπαθείτε να βελτιώσετε; Εσείς αποφασίζετε και εμείς σας βοηθούμε να βρείτε τις απαντήσεις.

  Read More

 • Συμβουλευτική

  consulting doortraining

  Η εταιρία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Συμβουλευτική για εμάς είναι η βοήθεια προς την επιχείρηση να βελτιώσει την απόδοση της μέσω της ανάλυσης υπαρχόντων προβλημάτων και την εκτέλεση αναπτυξιακών σχεδίων.

  Χρησιμοποιούμε μεγάλο εύρος σύγχρονων υπηρεσιών, εργαλείων και μεθοδολογιών που υλοποιούνται από εσωτερικούς και εξωτερικούς συμβούλους της εταιρίας μας. Συγκεκριμένα προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες στις παρακάτω κατηγορίες :

  HR Services & Consulting®

  Προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες στους τομείς της Εκπαίδευσης-Ανάπτυξης (Training & Development) Στελεχών επιχειρήσεων και Διοίκησης Προσωπικού (HR). Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν τους   εξής τομείς:

  • Διοίκηση της Κουλτούρας (Managing Culture - Mission, Vision, Values, Translate them to behaviors)
  • Employer Brand
  • Code of conduct    
  • Στρατηγική HR (HRStrategy)
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη πολιτικών HR (HR Policies & Routines)
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση μοντέλων δεξιοτήτων (Competency Based HR)
  • Competency Development Mapping
  • Ανάπτυξη δεικτών  HR (HR KPIs / HR Analytics)
  • Σχεδιασμός και περιγραφή θέσεων εργασίας (Job Profiles – Job Descriptions)
  • Recruiting (Job Ads, Interview report, Exit interview form, competency based interview, Turnover analysis)
  • Ανάπτυξη συστήματος υποδοχής νέων στελεχών (Induction - Welcome Package, Induction Training)
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση συστημάτων αξιολόγησης απόδοσης (Performance Appraisal Forms)
  • Ανάπτυξη και σχεδιασμός συστημάτων στοχοθέτησης (Management by objective System)
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος αξιολόγησης 360 Feedback
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση συστημάτων αμοιβών (Bonus Systems)
  • Succession Planning Systems (Process, Forms, Potential, Calibration, Career Paths)
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνών στελεχών (Employee Surveys)
  • Employee Suggestion Schemes
  • Δημιουργία και υλοποίηση συστημάτων αναγνώρισης (Values recognition schemes)
  • HR Reporting

  Assessment Centers®

  Σχεδιάζουμε και υποστηρίζουμε την υλοποίηση κέντρων αξιολόγησης (Assessment Centers). Τα κέντρα αξιολόγησης αφορούν στους τομείς ανάπτυξης στελεχών, εξέλιξης τους για την ανάληψη νέων διοικητικών θέσεων καθώς και ειδικών κέντρων με στόχο την αξιολόγηση ειδικών ομάδων όπως ομάδες πωλήσεων, Managers κλπ.

  • Management Assessment Center
  • Development Center
  • Sales Team Assessment Center

  Εταιρικές Ακαδημιες Αναπτυξης®

  Σχεδιάζουμε και υποστηρίζουμε την δημιουργία εταιρικών ακαδημιών (Corporate Academies). Έχουμε σχεδιάζει και υλοποιήσει μεγάλο αριθμό ακαδημιών σε Ελλάδα, Κύπρο και διεθνώς. Χαρακτηριστικά τα παραδείγματα των ακαδημιών της Adidas και της Hyundai διεθνώς καθώς και μιας από τις μεγαλύτερες ακαδημίες (Newly Appointed Managers Academy) που έχουμε υλοποιήσει στην περιοχή των Βαλκανίων για τον όμιλο Φουρλή.

  Mystery Shopping Services®

  (Member of mystery shopping providers association - mspa)

  Η εταιρία μας είναι πιστοποιημένο μέλος του Mystery Shopping Providers Association (MSPA). Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε πλάνο επισκέψεων προκειμένου να αξιολογήσουμε τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την επιχείρησή σας προς τους πελάτες σας. Υλοποιούμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε πιστοποιημένους εσωτερικούς μυστικούς επισκέπτες (Mystery Shoppers)

  • On-Site Visits Mystery Shopping
  • Telephone Mystery Shopping
  • Mystery Shoppers Certification

  Read More

 • Συμβουλευτική Πώληση (Customer Centered Selling)

  Customer Centered Selling

  To Customer Centered Selling (CSS)  είναι μια απο τις δημοφιλέστερες μεθοδολογίες πωλήσεων διεθνώς που αναπτύχθηκε απο τον Robert Jolles. Έχει εφαρμοστεί σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων ενώ ξεκίνησε από την εταιρία Xerox. Η εταιρία μας είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος της μεθοδολογίας σε Ελλάδα και Κύπρο.

  "Τι κάνετε όταν ο πελάτης δε σκέφτεται να αγοράσει και δεν ενδιαφέρεται καν να συναντηθεί με τον πωλητή;"

  Οι πωλητές δεν μπορούν πάντα να υπολογίζουν ότι θα έχουν την πολυτέλεια της συνάντησης με κάποιον πελάτη που ενδιαφέρεται να αγοράσει το προϊόν. Είναι διαφορετικό το να έχει δείξει ο πελάτης αρχικά κάποιο ενδιαφέρον για ένα προϊόν και κάνει ερωτήσεις σχετικά με τις δυνατότητες του προϊόντος και των υπηρεσιών σας και το να μη νοιώθει την ανάγκη να αγοράσει εκείνη τη στιγμή.

  Μάθετε πως αγοράζει ο πελάτης σας!
  Κατά τη διάρκεια του μαθήματος Πωλήσεων Επικεντρωμένες στον Πελάτη (Customer Centered Selling - CCS), οι πωλητές μαθαίνουν πως να μιλούν στους πελάτες τους. Όχι για το προϊόν και τα πλεονεκτήματά του αλλά για τον πελάτη και το ιστορικό του. Οι πωλητές θα μάθουν ποιο είναι το επίπεδο ενδιαφέροντος του πελάτη για την αγορά και ακολούθως θα ρυθμίσουν τη συζήτηση της πώλησης στο συγκεκριμένο αυτό επίπεδο.

  Για ποιους έχει σχεδιαστεί το CCS;
  Το CCS απευθύνεται σε πωλητές που εργάζονται σε διάφορους τομείς (λειτουργώντας σε καταστάσεις B2B - Business to Business- αλλά και σε μορφή  B2C - Business to Clients) οι οποίοι θέλουν να επεκτείνουν τη βάση των πελατών τους αλλά επίσης και να αυξήσουν τις πωλήσεις τους αναπτύσσοντας τη λίστα με τους υπάρχοντες πελάτες τους. Η συμμετοχή στο σεμινάριο θα είναι μία ανεκτίμητη πηγή γνώσεις και για διευθυντές πωλήσεων.

  B-I-D-I αλληλουχία ερωτήσεων
  Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προετοιμάζουμε αποτελεσματικά τη χρήση της αποδεδειγμένης μεθόδου ερωτήσεων B-I-D-I, ρωτώντας τα εξής με την ακόλουθη σειρά;
  • Κάνοντας ερωτήσεις για το παρελθόν (Background) για να διερευνήσετε το πρόβλημα
  • Κάνοντας Αναγνωριστικές ερωτήσεις (Identifcation) για να αναγνωρίσετε το πρόβλημα
  • Κάνοντας ερωτήσεις Ανάπτυξης (Development) για να δείτε το μέγεθος του προβλήματος
  • Κάνοντας ερωτήσεις Επίδρασης (Impact) έτσι ώστε να νοιώσουν την επίδραση του προβλήματος στο μέλλον (αν δεν επιλυθεί)

  Αυτές οι ερωτήσεις μας βοηθούν στη συζήτηση με τους πελάτες. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να προσεγγίζουν τους πελάτες με τέτοιες ερωτήσεις σε καταστάσεις όπου η υποβολή και μόνο τέτοιων ερωτήσεων αποτελεί πρόκληση από μόνη της.

  Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν σημειώσεις καθώς και το βιβλίο Customer Centered Selling.

  css book

  Διάρκεια:
  Δύο ημέρες (16 Ώρες)

  Read More

 • Συναισθηματική Νοημοσύνη

  EQ

   

  Σκοπός του σεμιναρίου:

  Η ανάπτυξη των τεχνικών εκείνων που δίνουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αναπτύσσουν και αξιοποιούν τις ικανότητές τους για αυτεπίγνωση, αυτοκυριαρχία και αυτοέλεγχο, επίγνωση των συναισθηματικών αναγκών των άλλων, επιτυχή διαπροσωπική επικοινωνία και αποτελεσματική συνεργασία.

  Τι σεμινάριο απευθύνεται

  Σε Διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων (Διευθυντές, προϊσταμένους) καθώς και σε στελέχη διευθύνσεων του Marketing και των Πωλήσεων.

  Μεθοδολογία

  Το σεμινάριο στηρίζεται στην ενεργό και συνεχή συμμετοχή των εκπαιδευομένων τόσο κατά τη διάρκεια ανάπτυξης των εννοιών όσο και κατά τη διάρκεια εφαρμογής τους με ασκήσεις, τεστ αυτογνωσίας και μελέτης περιπτώσεων.

  Περιεχόμενο

  • Εισαγωγή στην Συναισθηματική Νοημοσύνη
  • Τί σημαίνει δουλεύω έξυπνα;
  • Οι μύθοι της παραδοσιακής εξυπνάδας
  • Τί είναι το Ε.Q. (Emotional Intelligence)
  • Ποιόςείναιοδείκτηςνοημοσύνης (Ι.Q Intellectual Intelligence)
  • Ένα νέο μοντέλο μάθησης
  • Πέρα από την κατάρτιση & την εξειδίκευση η ανάγκη για συναισθηματική νοημοσύνη
  • Τα νέα κριτήρια στην αγορά εργασίας
  • Ποιά η διαφορά στην παραγωγικότητα, στις σχέσεις, στην ποιότητα;
  • Το τρίπτυχο της επιτυχίας:  Γνώσεις, δεξιότητες, συμπεριφορά
  • Ποιά είναι τα 7 είδη του Δείκτη Νοημοσύνης
  • Ποιά είναι τα 5 είδη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης;
  • Τεστ ευφυΐας, τεστ προσωπικότητας ή Συναισθηματική Νοημοσύνη
  • Λογικά ή συναισθηματικά προβλήματα;
  • Ποιοί δηλώνουν περισσότερο επιτυχημένοι και ευτυχείς;
  • Η υπεροχή της Συναισθηματικής Νοημοσύνης
  • Η Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι στατική ή βελτιώνεται και πώς;
  • Η σημασία του Ολικού Μυαλού
  • Η διαφορετική συμπεριφορά των ανδρών και γυναικών βασισμένη στο I.Q. & E.Q
  • Χαρακτηριστικά γνωρίσματα ανδρών & γυναικών με υψηλό δείκτη I.Q. και E.Q
  • Σημασία αυτογνωσίας των συναισθημάτων μας
  • Τί είναι η συναισθηματική ικανότητα;
  • Ταυτίζονται Συναισθητική Νοημοσύνη & Συναισθηματική Ικανότητα;
  • Proactive ή reactive χαρακτήρες;
  • Προσωπική αντιμετώπιση του θυμού
  • Ηγεσία και συναισθηματική Νοημοσύνη
  • Γιατί η ηγεσία χρειάζεται περισσότερο την Συναισθηματική Νοημοσύνη
  • Παρακίνηση ή αυτοπαρακίνηση;
  • Πηγές παρακίνησης & κίνητρα συμπεριφοράς
  • Πρόβλημα ή ευκαιρία;
  • Ομάδες και ομαδικός Δείκτης Νοημοσύνης
  • Η σημασία για έναν οργανισμό να είναι συναισθηματικά νοήμων
  • Ποιότητα και Συναισθηματική Νοημοσύνη
  • Η Συναισθηματική Ικανότητα στην ποιοτική εξυπηρέτηση
  • Χειρισμός παραπόνων με Συναισθηματική Νοημοσύνη
  • Επικοινωνία με Συναισθηματική Νοημοσύνη
  • Τα οφέλη της ακρόασης με Συναισθηματική Νοημοσύνη
  • Stress & αντιμετώπισή του μέσω της Συναισθηματικής Νοημοσύνης
  • Ισορροπία μεταξύ εργασίας & προσωπικής ζωής
  • Πώς διδάσκεται η Συναισθηματική Νοημοσύνη στα παιδιά;
  • Η «χήνα & τα χρυσά αυγά»

  Read More

 • Τηλεφωνικές Πωλήσεις

  call center telesales

  The telephone can act as a critical sales tool for increasing sales among existing customers and for effectively selling to prospects. It serves as a solution for your tight schedule, which is stretched even more by travelling times and inevitable traffic jams. Good selling is also the painstaking adaptation of the cost/benefit analysis to every medium. Ensure that you are well prepared. Selling over the phone is more than just making a quick call. It is also different from other telemarketing activities. During this training course you will discover how to convince the other party to make an appointment or place an (additional) order without the added benefit of non-verbal communication. How do you “close that deal”. You will also learn to use the TEN CC principles to expand your customer base in a systematic manner.

  Approach

  The training course consists of a continuous sequence of discussions, interaction and practical exercises. You will receive the video recordings of your own performance at the end of the course. An important part of this training course is making live calls, contacting real prospects and customers.

  Topics

  What names and addresses are available to you?

  How do you turn addresses into suspects, into prospects and then into customers?

  How can TEN CC be your starting point?

  How do you make appointments with prospects?

  What ‘hook’ can you hang your conversations on?

  How do you generate interest over the telephone?

  How do you overcome the initial resistance?

  How do you position your argument in a customer-oriented way?

  How do you present your price that invites a sale?

  How do you best react to purchasing signals?

  How do you say goodbye in a positive way?

  Training Objectives

  At the end of this training you will be able to:

  1. Work effectively with a telephone script
  2. Successfully complete a two-tiered telesales call
  3. Overcome the common ten objections over the telephone
  4. Successfully perform all telephone-related TEN CC steps

  Duration: Two Days

  Programme Schedule

  Day One

  Introduction & Welcome

  Programme Objectives

  Personal Objectives

  Who are your Prospective Customers?

  Turning Addresses into Suspects

  How the TEN CC Principle can Serve

  as a Starting Point

  Making Appointments with Prospects

  What you can use as a Stepping Stone

  for your Calls

  Arousing Interest over the Telephone

  Overcoming the Secretary's Objections

  Personal Action Planning

  Day Two

  Welcome Back

  Selling more in two steps

  Objections for which you should have an immediate answer

  Customer-focused reasoning

  Stating your price in an expressive manner

  Responding to buying signals

  Ending the call on a positive note

  Which follow-up activities result in increased sales?

  Personal Action Planning

   

  Read More

 • Τηλεφωνικό Κέντρο

  Σεμινάρια Call Center Training

   

  call center

   

  H εταιρία μας εξειδικεύεται σε σεμινάρια Call Center καλύπτοντας όλες τις βαθμίδες στελεχών. Συγκεκριμένα διαθέτουμε εμπειρία σε όλες τις κατηγορίες  Call Centers:

  • Outbound
   • Απόκτηση πελατών (Customer acquisition)
   • Διαχείριση απαιτήσεων (claims processing)
  • Inbound
   • Εξυπηρέτηση πελατών (Customer Care)
    • Εξωτερικών
    • Εσωτερικών (IT Helpdesk)
   • Άμεσηανταπόκρισης (Direct Service, Order taking services, virtual receptionist services)
  • Business to Business

  Διενεργούμε ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών σας (Training Needs Analysis –TNA) και προσαρμόζουμε τα τα σεμινάρια σε κάθε ομάδα εκπαιδευομένων. Προσφέρουμε τα παρακάτω σεμινάρια.

  Read More

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734