call us +30 210 9210734

 • Leading Remote Teams

  leading remote teams

  Leading Remote Teams (Διοίκηση Απομακρυσμένων Ομάδων) (2 ώρες)

  Απευθύνεται σε People Managers

  Στόχοι Προγράμματος:

  • Η παρουσίαση των τεχνικών και των τακτικών απομακρυσμένης διοίκησης
  • Η κατανόηση της σημασίας της φράσης: Leadership first, location second
  • Ενίσχυση του mental toughness των στελεχών σας

   

  Εκπαιδευτικές ενότητες:

  • Διοίκηση απομακρυσμένων ομάδων: Οι προκλήσεις. Διοίκηση από μακριά σημαίνει διοίκηση με διαφορετικό τρόπο.
  • Προϋποθέσεις διοίκησης ομάδων υψηλής απόδοσης από απόσταση.
  • Εστίαση στο αποτέλεσμα
  • Τι απαιτείται να κάνει διαφορετικά ο ηγέτης απομακρυσμένων ομάδων;
  • Άλλος τρόπος επικοινωνίας. Από την ομιλία (Speak) στο γράψιμο (Write)
  • Εμπιστοσύνη (Trust)
  • Αυξημένος βαθμός κοινωνικότητας (Social Connection)
  • Οι “δύσκολες συζητήσεις πρώτα”
  • Δεκαεπτά (17) τακτικές ηγεσίας απομακρυσμένων ομάδων
  • Mental toughness & Self Resilience
  • Motivation στελεχών που εργάζονται σε απόσταση
  • Leading remotely in crisis: Πέντε συμβουλές.
  • Πλάνο δράσης

   

  Εργαλεία μάθησης:

  • Παρουσία εκπαιδευτή (virtual facilitator)
  • Πλάνο δράσης
  • Ψηφοφορίες (polls)
  • Αυτό-αξιολόγηση
  • Δυνατότητα συζήτησης
  • Δυνατότητα διαμοιρασμού οθόνης
  • Δυνατότητα εργασίας σε κοινό virtual flipchart

   

  Οφέλη συμμετοχής:

  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων διοίκησης απομακρυσμένων ομάδων
  • Ανάπτυξη κουλτούρας εμπιστοσύνης (Trust)
  • Εξοικείωση με τις τακτικές απομακρυσμένης διοίκησης (Motivation, Self Resilience κλπ.)

   

  pdf

  Leading Remote Teams

  Περισσότερες πληροφορίες / Υποστήριξη: 210 9210734 / e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  Read More

 • Lean Management

  lean management

  Γενικά για το σεμινάριο:

  H χρήση και η πρακτική αξιοποίηση της Μεθοδολογίας, των Πρακτικών και των Εργαλείων του Lean Management, όπως αυτά χρησιμοποιούνται παγκοσμίως από κάθε είδους Οργανισμοί και τους βοηθούν να λειτουργούν με πιο Παραγωγικές Διαδικασίες, με Λιγότερα Κόστη, Λάθη και Καθυστερήσεις και τη Βέλτιστη  Διαχείριση των Παραγωγικών τους Πόρων.

  Το σεμινάριο Απευθύνεται:

  Απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις παραγωγικές διαδικασίες, είτε πρόκειται για βιομηχανίες και βιοτεχνίες, είτε πρόκειται για παροχή υπηρεσιών καθώς και στα στελέχη εκείνα που απασχολούνται με τις υποστηρικτικές διαδικασίες. Τέλος απευθύνεται σε στελέχη των τμημάτων Ποιότητας και σε Συμβούλους, που δραστηριοποιούνται στο χώρο του Business Process Improvement.

  Μεθοδολογία Σχεδιασμού και Υλοποίησης

  Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
  • Tρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
  • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
  • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

  Ενδεικτική Θεματολογία:

  • Τι είναι το Lean Management και πως αξιοποιείται στη σύγχρονη Επιχειρηματική πραγματικότητα
  • Πως αναδεικνύουμε και θεραπεύουμε τα 7 Λάθη που προκαλούν Αστοχίες και Σπατάλες των Παραγωγικών Πόρων
  • Τι είναι και πως μπορούμε να αξιοποιήσουμε το εργαλείο 5S
  • Τι είναι και πως δουλεύει η μεθοδολογία Kaizen
  • Πως δομούμε ένα Value Stream Mapping και πως το αξιοποιούμε προκειμένου να προτυποποιήσουμε τις παραγωγικές μας διαδικασίες
  • Τι είναι το Kanban και το Visual Management και πως αυτά αξιοποιούνται στα σύγχρονα περιβάλλοντα Παραγωγής
  • Πως χρησιμοποιούμε το Statistical Process Control για να ελέγχουμε την αποδοτικότητα των παραγωγικών διαδικασιών μας
  • Πως ενδυναμώνουμε μία Continuous Improvement κουλτούρα

  Στόχοι Εκπαίδευσης-Σεμιναρίου:

  Οι στόχοι του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να εφαρμόσουν την μεθοδολογία Lean Management.

  Διάρκεια: 

  2 Ημέρες (16 ώρες)

  Read More

 • Lean Six Sigma

  six sigma

  Προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες και τρία εκπαιδευτικά προγράμματα που οδηγούν στην απόκτηση της αντίστοιχης πιστοποίησης:

  Η μέθοδος Lean Six Sigma χρησιμοποιείται για τη βελτίωση κάθε κλάδου επιχειρήσεων, από την παραγωγή μέχρι την διεύθυνση προσωπικού και από την τεχνική υποστήριξη μέχρι το τμήμα εξυπηρέτησης. Αυτό είναι εφικτό, δεδομένου ότι το Lean Six Sigma δύναται να χρησιμοποιηθεί για κάθε δραστηριότητα της επιχείρησης στην οποία τα στοιχεία του κόστους, χρόνου και ποιότητας αποτελέσματος είναι παρόντα, και απευθύνεται με την ίδια αποτελεσματικότητα τόσο στους εξωτερικούς όσο και στους εσωτερικούς πελάτες.

  Το Lean σκέλος περιγράφει την προσέγγιση που οδηγεί στην ελαχιστοποίηση των χαμένων πόρων (Waste) και έχει τις ρίζες του στη Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου, όπως και η προσέγγιση 5S.

  Lean Six Sigma

  Η στατιστική απεικόνιση του Six Sigma περιγράφει ποσοτικά το πως κάθε διαδικασία αποδίδει. Η επιτυχής εφαρμογή του Six Sigma οδηγεί κάθε διαδικασία σε επίπεδο 6σ, όπου ο δείκτης απόδοσης δεν πρέπει να παρουσιάζει περισσότερα από 3.4 ελαττώματα ανά εκατομμύριο. Το ελαττωματικό «προϊόν» βάσει του Six Sigma, είναι οτιδήποτε δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των πελατών (Upper & Lower limits). Ο θεμελιώδης στόχος της μεθόδου Six Sigma είναι η εφαρμογή μιας ποσοτικοποιημένης στρατηγικής με εστίαση στην βελτιστοποίηση των διαδικασιών και την μείωση των αποκλίσεων μέσω των διαφόρων επιμέρους Six Sigma projects.

  Πιο συγκεκριμένα, η έννοια του Six Sigma προσδιορίζεται ως "μια επιχειρησιακή διαδικασία που επιτρέπει στους οργανισμούς να βελτιωθούν με το σχεδιασμό και τον έλεγχο των καθημερινών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων με τρόπους που ελαχιστοποιούν τα ελαττώματα και τους πόρους, αυξάνοντας την ικανοποίηση των τελικών χρηστών".

  Το Six Sigma καθοδηγεί τους οργανισμούς να κάνουν λιγότερα λάθη στις λειτουργίες τους, μειώνοντας τα σφάλματα στην ποιότητα στα πιο πρόωρα πιθανά περιστατικά.

  Το Six Sigma παρέχει συγκεκριμένες μεθόδους για  τον επανασχεδιασμό της διαδικασίας ή και τον σχεδιασμό εκ νέου της διαδικασίας, έτσι ώστε οι ατέλειες και τα λάθη να μην προκύψουν ξανά σε αρχικές φάσεις. Έχει δηλαδή χαρακτήρα προληπτικό.

  Αυτό συνδυάζεται παράλληλα και με την χρήση της μεθοδολογίας DMAIC  (Define, Measure, Analyse, Improve, Control – ορισμός, μέτρηση, ανάλυση, βελτίωση και έλεγχος) που είναι μια μεθοδολογία για τις ήδη υφιστάμενες διαδικασίες οι οποίες επιδέχονται βελτιωτικών αλλαγών ή με την χρήση της μεθοδολογίας DMADV (Define, Measure, Analyse, Design, Verify - ορισμός, μέτρηση, ανάλυση, σχεδιασμός, επαλήθευση) για την ανάπτυξη και σχεδιασμό νέων διαδικασιών ή προϊόντων βάσει του Six Sigma.

  Η ένωση των προσεγγίσεων του Lean και του Six Sigma μας έδωσε το Lean Six Sigma: μια καταπληκτική προσέγγιση, όπου χωρίς να εφευρεθεί τίποτα καινούριο, τα ήδη γνωστά εργαλεία συνδυάζονται και αξιοποιούνται με τρόπο πρακτικά εφαρμόσιμο, απλό, επαληθεύσιμο, με στόχο πάντα τα μετρήσιμα αποτελέσματα.

  six sigma principles lean

  Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η επαφή και κατανόηση των βασικών αρχών της προσέγγισης Six Sigma που ήδη εφαρμόζεται από μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων.

  pistopoiisi sis sigma

  Η εταιρία μας είναι πιστοποιημένο εκπαιδευτικό και εξεταστικό κέντρο Lean Six Sigma κατά IASSC (International Association for Six Sigma Certification).

  pdf

  Lean Six Sigma Certifications

  Read More

 • Manager as coach

  manager as coach

   

  Στόχος Σεμιναρίου:

  Η ενίσχυση των δεξιοτήτων διοίκησης και καθοδήγησης στελεχών.

  Μεθοδολογία Υλοποίησης

  Βιντεοσκόπηση της εξάσκησης και ανατροφοδότησης των συμμετεχόντων. Ο εκπαιδευτής, επίσης καθοδηγητής ενεργεί ως παρατηρητής και καθοδηγητής απόδοσης (PerformanceCoach) και καταγράφει τα σημεία επισήμανσης στο παιχνίδι ρόλων προκαθορισμένης περίπτωσης σπουδής, που πραγματοποιείται μεταξύ των συμμετεχόντων, που παίζουν και τους 2 ρόλους εναλλάξ.

  Θεματολογία

  Εισαγωγή, κατάρτιση, εξάσκηση και ανατροφοδότηση των προϊσταμένων ομάδων στην μεθοδολογία της καθοδηγητικής συμβουλευτικής ως διευκολυντές ανάπτυξης και εξέλιξης των ομάδων τους.

  Κύρια σημεία κατάρτισης:

  • Εισαγωγή και τι είναι η καθοδηγητική συμβουλευτική. Διαφορέςμεάλλεςπροσεγγίσεις. Who is a Coach vs Counselor, Consultant, Mentor
  • Γιατί είναι σημαντική ως προσέγγιση. Ενδεικτικά:
   • Time efficiency
   • Optional for receivers
   • Receivers own the determination of desired behavior of their roles
   • Mutual agreement
   • Ownership and Accountability increase
   • Awareness and consciousness increasement
   • Not judgment and criticizing. Not personality assessment but behavioral and result assessment
  • Πως εφαρμόζεται και προτεινόμενες μεθοδολογίες με έμφαση στην βελτίωση (GROW model), στην μετασχηματιστική και αλλαγή συμπεριφοράς (Coaching for behavioral change and transformational process), ανθρωποκεντρική (people centric), με έμφαση στις δυνατότητες και όχι στις αδυναμίες (strenght based approach) και στοχευμένη (result oriented).
  • Go and No goes and Best practices.
  • Παρουσίαση και ανάπτυξη εργαλειών υποστήριξης καθοδήγησης (Inner & Outer BATNA, SSWOT, Situational analysis, Socratic Questioning, Proactivity and Active listening)
  • Εξάσκηση και ανατροφοδότηση

  The Result-oriented Empowerment Pack

  Εισαγωγή, κατάρτιση, εξάσκηση και ανατροφοδότηση των προϊσταμένων ομάδων στη τέχνη της αποτελεσματικής και αποδοτικής ανατροφοδότησης βελτίωσης και ενδυνάμωσης.

  • Εισαγωγή και τι είναι η ανατροφοδότηση βελτίωσης και ενδυνάμωσης. Διαφορές από την κλασσική ανατροφοδότηση (feedback)
  • Γιατί και πως
   • Ανθρωποκεντρική (βλέπει τον ανατροφοδοτούμενο ολιστικά με ανάγκες σώματος, πνεύματος και δεξιοτήτων και ψυχής και παρακίνησης.
   • Μετασχηματιστική με στόχο την αλλαγή της αντίληψης, στάσης και συμπεριφοράς
   • Ισορροπημένη Ανατροφοδότηση
   • Ρεαλιστική αποτύπωση της υφιστάμενης και της επιθυμητής κατάστασης
   • Αποδοχή, συμφωνία, ιδιοκτησία και υπευθυνότητα
  • Πως εφαρμόζεται και προτεινόμενες μεθοδολογίες με έμφαση στο παρόν (τι διαπιστώθηκε) και στο μέλλον (τι μπορεί να βελτιωθεί). Παρατήρηση και καταγραφή. Αποδείξεις και πραγματικά περιστατικά και γεγονότα. SMART. Διαδρομή από την υφιστάμενη κατάσταση στην επιθυμητή! Ένας σκοπός, 3 στόχοι και 9 ενέργειες. Πλάνο δράσης.
  • Παρουσίαση τρόπου ανατροφοδότησης και χρήση υποστηρικτικών φορμών παρακολούθησης και καταγραφής. 
  • Go and No goes and Best practices.
  • Εξάσκηση και ανατροφοδότηση

  Και στις δύο ημέρες εκπαίδευσης αξιοποιούνται videos, activities, role plays, case studies, και coaching forms.

  Διάρκεια :

  Δύο (2)  Ημέρες (δεκαέξι ώρες)

  Read More

 • Manager as coach

  Read More

 • Managing Across the Lifecycle Qualification

  ITIL MANAGING ACROSS THE LIFECYCLE

  Γενικά για το σεμινάριο:

  The intent of the Managing across the Lifecycle (MALC) qualification is to give candidates the skills to support an organization’s service delivery by bridging the service lifecycle stages. The qualification demonstrates that candidates have learned the value of one combined service management practice as opposed to separate subject areas. ITIL® processes and practices, as learnt from the lifecycle and capability streams of the intermediate certificates, are put into a context of delivering this value.

  The learning outcomes are intended to bring a candidate from ITIL content knowledge to ITIL content application and integration knowledge, and provide skills that can be used in the workplace in a tangible way. Testing and validation of knowledge take place at Bloom's taxonomy level 4 (analysing) and level 5 (evaluating), reflecting the focus on integration when compared with the ITIL intermediate qualifications. While MALC encompasses the broadest perspectives of service management skills, for example those related to project management and application design, it is not intended to teach these practices, rather to refer to them as contexts for ITIL application. A high-level understanding of these is still expected. This qualification focuses on strategizing, planning, using and measuring ITIL practices in an integrated functioning model:

  • How the service lifecycle stages form an integrated whole
  • Process integration and interfaces
  • Shared data / information / knowledge.

  Το σεμινάριο απευθύνεται:

  The qualification prepares candidates to work in established service management roles, as well as to implement and improve service management practices. The target group for the MALC qualification
  includes, but is not limited to:

  • Chief information officers
  • Senior IT managers
  • IT managers
  • Supervisors
  • IT professionals
  • IT operations practitioners
  • IT development practitioners
  • Individuals who require a business and management level understanding of the ITIL service
  • lifecycle and how it may be implemented to enhance the quality of IT service provision within an organization
  • Individuals seeking the ITIL Expert in IT Service Management certificate, for which this qualification is the final mandatory module
  • Individuals seeking progress towards the ITIL Master in IT Service Management, for which the ITIL Expert in IT Service Management certificate is a prerequisite.

  Μεθοδολογία Σχεδιασμού και Υλοποίησης

  Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
  • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
  • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
  • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

  Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου:

  The Managing services and service management
  The service lifecycle
  Service value across the different stages of the service lifecycle
  Other key concepts.

  Communication and stakeholder management
  Co-ordination of business relationship management across the service lifecycle, and the role of business relationship management in communication
  Stakeholder management and communication
  The value of good communication and ensuring its flow across the service lifecycle.

  Integrating service management processes across the service lifecycle
  The integration of service management processes through the service lifecycle
  The impact of service strategy on other service lifecycle stages
  The value of a service lifecycle perspective when designing service solutions
  The inputs and outputs of processes and stages in the service lifecycle
  The value to business and the interfaces of all processes in the ITIL service lifecycle.

  Managing services across the service lifecycle
  Identification and assessment of customer and stakeholder needs and requirements across all service lifecycle stages, and ensuring appropriate priority is given to them
  How the service design package provides a link between service design, service transition and service operation
  Managing cross-lifecycle processes to ensure appropriate impact and involvement at allrequired service lifecycle stages
  Implementing and improving services, using key sources of information for identifying the needfor improvement
  The challenges, critical success factors and risks of the service lifecycle stages, and potential conflicts and competing issues across the service lifecycle.

  Governance and organization
  Governance
  Organizational structure, skills and competence
  Service provider types and service strategies.

  Measurement
  Measuring and demonstrating business value
  Determining and using metrics
  Design and development of measurement frameworks and methods
  Monitoring and control systems
  Use of event management tools to increase visibility of the infrastructure and IT service delivery.

  Implementing and improving service management capability
  Implementing service management
  Assessing service management
  Improving service management
  Key considerations for the implementation and improvement of both the service managementpractice and the services themselves
  Key considerations when planning and implementing service management technologies.

  Διάρκεια: Πέντε ημέρες (40 ώρες).

  Πιστοποίηση

  Μετά την ολοκλήρωση του προγράμμτος οι συμμετέχοντες μπορούν να πιστοποιηθούν στην αντίστοιχη εξέταση καθώς η Door Greece είναι πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Peoplecert & του AXELOS.

  ITIL ATO logo small

  ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logoTM is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

  ITIL® is a registered trade mark of the Cabinet Office. The Swirl logo™ is a trade mark of the Cabinet Office’ in the first occurrence of the logo or word mark.

  IT Infrastructure Library® is a registered trade mark of the Cabinet Office’ where referenced.

  © Crown copyright 2013 Reproduced under license from the Cabinet Office’, for any diagram or table from a Cabinet Office Best Management Practice publication or other source.

   

  Read More

 • Mental Toughness

  mental toughness

  Building Mental Toughness and a Performance Mindset (2 hours)

  Για όλες τις βαθμίδες στελεχών

  Στόχοι Προγράμματος:

  • Η παρουσίαση των τεχνικών ανάπτυξης ψυχικής αντοχής
  • Η κατανόηση των παραμέτρων που οδηγούν στην μείωση του stress, στην ικανοποίηση στη προσωπική ζωή και εργασία και στην επίτευξη των προσωπικών και επαγγελματικών στόχων

   

  Εκπαιδευτικές ενότητες:

  • Introduction
  • Η σύνδεση της απόδοσης με τη ψυχική αντοχή (Mental Toughness)
  • Science of Mental Toughness
  • Happiness & Well Being
  • Positive Thinking and Visualization
  • Building a Resilient Mindset
  • Surviving and Thriving with Stress
  • Solving the Happiness Equation
  • Implementing Mental Fitness
  • Ο απαιτούμενος τρόπος σκέψης (Mind Set)
  • Resilience
  • Motivation
  • Focus
  • Action Plan

   

  Εργαλεία μάθησης:

  • Παρουσία εκπαιδευτή (virtual facilitator)
  • Πλάνο δράσης
  • Ψηφοφορίες (polls)
  • Αυτό-αξιολόγηση
  • Δυνατότητα συζήτησης
  • Δυνατότητα διαμοιρασμού οθόνης
  • Δυνατότητα εργασίας σε κοινό virtual flipchart

   

  Οφέλη συμμετοχής:

  • Μετά το πρόγραμμα θα είστε σε θέση να εφαρμόζετε βασικές τεχνικές που θα ενισχύσουν τη ψυχική σας αντοχή (mental toughness) σε περιόδους πίεσης, κρίσης και αλλαγής

   

  pdf

  Mental Toughness

  Περισσότερες πληροφορίες / Υποστήριξη: 210 9210734 / e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  Read More

 • Navigating Change

  navigating change

  Navigating Change (2 ώρες)

  Απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες στελεχών

  Στόχοι Προγράμματος:

  • Η κατανόηση των τακτικών και τεχνικών διαχείρισης της αλλαγής (Change Management)
  • Η παρουσίαση εργαλείων που μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα και κατά την περίοδο αλλαγών

   

  Εκπαιδευτικές ενότητες:

  • Τι προκαλεί η αλλαγή
  • Η καμπύλη και τα στάδια της αλλαγής
  • Η αλλαγή σε ατομικό επίπεδο
  • Παίγνιο - Debrief
  • Εργαλείο Change Style Indicator (η συμπλήρωσή του είναι τμήμα της προεργασία (pre-work)
  • Τρείς τύποι προσέγγισης της αλλαγής – Σημεία προσοχής
  • Σφαίρα επιρροής
  • Εργαλείο: Change Plan
  • Η αλλαγή σε επιχειρησιακό επίπεδο
  • Τα στάδια (Μοντέλο Kotter)
  • Ο ρόλος σας στην αλλαγή
  • Διαχείριση των άλλων (συνεργατών, υφισταμένων, προϊσταμένων) στην αλλαγή
  • Η προσέγγιση Top-Down και η σημασία των black holes
  • Αλλαγή κουλτούρας
  • Αλλαγή συνηθειών: οι προκλήσεις
  • Πλάνο δράσης

   Εργαλεία μάθησης:

  • Παρουσία εκπαιδευτή (virtual facilitator)
  • Πλάνο δράσης
  • Ψηφοφορίες (polls)
  • Αυτό-αξιολόγηση
  • Δυνατότητα συζήτησης
  • Δυνατότητα διαμοιρασμού οθόνης
  • Δυνατότητα εργασίας σε κοινό virtual flipchart

   Οφέλη συμμετοχής:

  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων αποτελεσματικής διαχείρισης της αλλαγής που συμβαίνει σε ατομικό και εταιρικό επίπεδο
  • Ατομικό πλάνο δράσης

   

  pdf

  Navigating Change

  Περισσότερες πληροφορίες / Υποστήριξη: 210 9210734 / e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  Read More

 • Operational Support and Analysis

  ITIL Operational Support and Analysis

  Γενικά για το σεμινάριο:

  Successful implementation of ITIL® operational support and analysis best practices enables IT departments to reduce downtime and costs while improving customer satisfaction. In this course, you learn how to plan, implement and optimize the OSA processes and gain the skills required to take the ITIL Intermediate Qualification: Operational Support and Analysis Certification Exam.

  Το σεμινάριο Απευθύνεται:

  This course is valuable for those who want to achieve ITIL Intermediate Qualification: Operational Support and Analysis certification. The ITIL Foundation Certificate (or v2-v3 bridge equivalent), or the ITIL Expert Certificate achieved via a bridging route, is required to attend this course and take the ITIL Certification Exam on the final day.

  Μεθοδολογία Σχεδιασμού και Υλοποίησης

  Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
  • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
  • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
  • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

  Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου:

  Introduction and Overview
  Service management as a practice
  The service value proposition
  Optimizing operational service performance
  The role of OSA processes in the lifecycle
  How OSA supports the service lifecycle

  Core Service Operation Processes
  Event management
  The purpose, goal and objectives of event management
  Explaining triggers, inputs, outputs and the process interfaces
  Using critical success factors to check effectiveness and efficiency
  Employing active and passive monitoring tools
  Incident management
  Managing the incident lifecycle
  Identifying process activities, methods and techniques and how they relate to the service lifecycle
  Interaction with design services
  Incident management involvement on information management
  Request fulfillment
  Scope of the processes
  The policies, principles and the request model concept
  Dealing with service requests from users
  How KPIs can verify effectiveness and efficiency of the request fulfillment process
  Problem management
  The objectives of the problem management process
  Managing the lifecycle of problems
  Value to the business and the service lifecycle
  Identifying triggers, input and output to other processes
  Analyzing critical success factors to check efficiency
  Access management
  Policies, principles and basic concepts
  Managing authorized user access
  Distinguishing access management and information management
  Executing security and availability management policies
  Challenges and critical success factors
  Verifying effectiveness and efficiency

  Service Desk
  Establishing the service desk objectives
  Organizational structures and staffing options
  Providing a single point of contact
  Measuring effectiveness and efficiency
  Impact of service desk on customer perception
  Reasons and options for outsourcing the service desk

  Service Operation Functions
  Functions of technical management, IT operations management and application management
  How the functions contribute to OSA
  Identifying the roles of each function
  Distinguishing the objectives of each function
  Analyzing the function's activities

  Technology Considerations
  Generic technology requirements
  Evaluation criteria for technology and tooling for process implementation
  Planning and implementing service management technologies
  Assessing and managing the project, risk and staffing for process implementation
  Identifying the critical success factors and risks related to implementing practices and processes

  Implementation Considerations
  Managing change in service operation
  Examining implementation aspects of service operation and project management
  Assessing and managing risk in service operation
  Operational staff considerations in service design and transition
  How to plan and implement service management technologies

  Διάρκεια: Τρεις ημέρες (24 ώρες).

  Πιστοποίηση

  Μετά την ολοκλήρωση του προγράμμτος οι συμμετέχοντες μπορούν να πιστοποιηθούν στην αντίστοιχη εξέταση καθώς η Door Greece είναι πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Peoplecert & του AXELOS.

  ITIL ATO logo small

  ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logoTM is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

  ITIL® is a registered trade mark of the Cabinet Office. The Swirl logo™ is a trade mark of the Cabinet Office’ in the first occurrence of the logo or word mark.

  IT Infrastructure Library® is a registered trade mark of the Cabinet Office’ where referenced.

  © Crown copyright 2013 Reproduced under license from the Cabinet Office’, for any diagram or table from a Cabinet Office Best Management Practice publication or other source.

  Read More

 • Pharmaceutical Representative Sales Excellence

  Pharmaceutical Representative Sales Excellence

  Objectives:

  Upon successful completion of the Program, participants will:

  - Comprehend Medicare and Medicaid issues and how they affect the selling process

  - Gain knowledge of government reimbursement programs, drug discount cards, major concepts and components of managed care, main stakeholders in the managed-care marketplace, drug marketing, and group-purchasing organizations

  - Grasp the concept of pharmaceutical sales territory planning and information gathering and learn the importance of call planning and record keeping, how to handle appointment calls and impromptu calls and strategies for no-see offices and downtime

  - Have the knowledge to effectively use sales brochures and support literature and know how to sell new products versus established products

  - Understand how to prepare for hospital calls, security concerns of a hospital, and sampling rules in hospitals

  Details

  The goal of the program Pharmaceutical Sales Training Program is to develop your knowledge in clinical pharmacology, physiology, pharmaceutical sales guidelines/techniques, and medical terminology. This knowledge will greatly enhance your understanding of the pharmaceutical sales industry, its regulatory selling process. This unique training program will will present the competences needed by a pharmaceutical sales representative. The goal of the Training Program will help candidates to enhance their career in pharmaceutical sales. All pharmaceutical sales representatives must be familiar with effective pharmaceutical selling techniques

  Training Topics

  How to work with doctors

  Meeting request

  The importance of preparation (Visit Plan)

  Meeting the doctor

  Meetings's structure

  How to open the conversation,

  Discover doctor's happiness with your competitor's products. Is he satisfied?

  You will have to prepare yourself to prove him/her that he/she should not be satisfied.

  How to introduce the drugs and how to promote the drug and company

  The secret of your Presentation Skills

  Characteristics/features of your product & Benefits for the doctor

  Exlaining the key WHY: Why to choose your product

  Identify his decision/selection criteria

  Handling Objections : How to handle doctors’ objections.

  Exercising influence : How to influence Doctors

  Closing the sales meeting

  Getting the commitment

  The importance of follow up

  Increasing Doctors' Experience

  The difference between customer service and customer experience

  Why customer experience will differentiate you from your competitors' medical representatives

  Duration : Two days (16 hrs)

   

  Read More

 • Planning, Protection and Optimization

  ITIL Planning Protection and Optimization

  Γενικά για το σεμινάριο:

  ITIL® planning, protection and optimization best practices ensure IT departments can cost-effectively manage customer demand, availability and capacity while mitigating risk. In this course, you learn how to plan, implement and optimize the PPO processes and gain the skills required to take the ITIL Intermediate Qualification: Planning, Protection and Optimization Certification Exam.

  Το σεμινάριο Απευθύνεται:

  This course is valuable for those who want to achieve ITIL Intermediate Qualification: Planning, Protection and Optimization Certification. The ITIL Foundation Certificate (or v2-v3 bridge equivalent), or the ITIL Expert Certificate achieved via a bridging route, is required to attend this course and take the ITIL Certification Exam on the final day.

  Μεθοδολογία Σχεδιασμού και Υλοποίησης

  Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
  • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
  • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
  • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

  Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου:

  Introduction and Overview
  PPO in the context of the service lifecycle
  Service optimization
  Service design basics
  The role of design coordination within PPO

  Capacity Management
  Basic concepts
  Purpose, goals and objectives of capacity management
  Methods and techniques
  Capacity management policies, principles and basic concepts
  Capacity management activities
  Conducting capacity management to contribute to quality assurance
  The capacity management information system
  Meeting cost and time constraints

  Availability Management
  Scope of availability management
  Purpose and objectives
  Availability management in relation to PPO
  Enabling availability management through methods and techniques
  How availability management creates business value
  Concepts and activities
  Triggers, input and output to other processes
  Establishing metrics to ensure process quality
  Demonstrating the efficiency and effectiveness of successful availability management

  IT Service Continuity Management (ITSCM)
  ITSCM to generate business value
  Illustrating the main activities
  Initiation
  Requirements and strategy
  Implementation
  Ongoing operation
  Primary activities
  Policies and principles
  Ensuring quality assurance when introducing services through effective ITSCM
  Managing risks
  Planning for recovery
  Challenges and critical success factors

  Information Security Management (ISM)
  Overview of ISM
  Analyzing how ISM contributes to quality assurance for new services
  How ISM generates business value
  Aligning IT security with business security
  Key activities for ISM implementation
  Methods and techniques
  Ensuring confidentiality, integrity and availability
  Key metrics to measure success
  Challenges and risks of ISM

  Demand Management
  Purpose of demand management
  Scope and objectives
  Service strategy and demand management
  Coupling capacity with demand
  Identifying demand management patterns
  Activities, methods and techniques
  Influencing customer demand
  Managing demand for service
  Demand management techniques

  Roles and Responsibilities
  Defining the key roles for executing each process step
  Process manager and process practitioner
  Capacity management
  Availability management
  IT service continuity management
  Information security management

  Technology and Implementation Considerations
  Generic requirements and evaluation criteria
  Special technology functions and features related to PPO
  Good practices for implementation
  Determining the evaluation criteria for technology and process implementation
  Challenges, critical success factors and risks
  Designing technology architecture
  Considerations for planning and implementing service management technologies

  Διάρκεια: Τρεις ημέρες (24 ώρες).

  Πιστοποίηση

  Μετά την ολοκλήρωση του προγράμμτος οι συμμετέχοντες μπορούν να πιστοποιηθούν στην αντίστοιχη εξέταση καθώς η Door Greece είναι πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Peoplecert & του AXELOS.

  ITIL ATO logo small

  ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logoTM is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

  ITIL® is a registered trade mark of the Cabinet Office. The Swirl logo™ is a trade mark of the Cabinet Office’ in the first occurrence of the logo or word mark.

  IT Infrastructure Library® is a registered trade mark of the Cabinet Office’ where referenced.

  © Crown copyright 2013 Reproduced under license from the Cabinet Office’, for any diagram or table from a Cabinet Office Best Management Practice publication or other source.

   

  Read More

 • Presentation Skills & Performance

  Presentation Skills2

  Περιγραφή

  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι διαδραστικό. Έχει ως σκοπό οι συμμετέχοντες να αντιληφθούν το δυναμικό τους και τα περιθώρια βελτίωσής τους, ώστε να είναι σε θέση να πετύχουν τον στόχο της παρουσίασης τους και να κερδίσουν το ακροατήριό τους.

  Σε ποιους απευθύνεται

  Σε όλους, ανεξαρτήτως τομέα και ειδίκευσης, που μέρος του ρόλου τους σχετίζεται με τη διεκπεραίωση παρουσιάσεων.

  Λεπτομέρειες

  Στη διάρκεια του  διημέρου οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν πως λειτουργούσαν πριν, ως παρουσιαστές, και πως θα λειτουργούν μετά τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος. Για να επιτευχθεί άμεσο αποτέλεσμα, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να πραγματοποιήσουν μία σύντομη παρουσίαση μπροστά στην ομάδα (προτείνεται να γίνει βιντεοσκόπηση της κάθε παρουσίασης) ενώ κατά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα κληθούν και πάλι να παρουσιάσουν ένα θέμα που επιθυμούν, αυτή τη φορά όμως αξιοποιώντας τις τεχνικές και βέλτιστες πρακτικές που έχουν διδαχθεί. Μετά από κάθε παρουσίαση  θα γίνεται ένας κύκλος ανατροφοδότησης και σχολιασμός από τον εκπαιδευτή. Στο πλαίσιο της αυτοβελτίωσης, οι συμμετέχοντες θα καταγράψουν τις ενέργειες σε πλάνο δράσης (στόχος και ενέργειες σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα).

  Σημεία έμφασης και στόχευσης του εκπαιδευτικού  προγράμματος

  ·         Η παρουσίαση: Τέχνη ή Επιστήμη;

  ·         Ανάλυση του εαυτού μου ως παρουσιαστή

  ·         Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της επιτυχημένης παρουσίασης

  o   Προετοιμασία Παρουσίασης

  o   Δομή με προσανατολισμό στον κύριο στόχο

  o   Οργάνωση των ιδεών του παρουσιαστή

  o   Χειρισμός πληροφοριών και στοιχείων

  o   Υπολογισμός του χρόνου και της διάρκειας

  o   Ανάλυση του ακροατηρίου και των αναγκών του

  ·         Μέθοδοι σχεδίασης παρουσιάσεων και διαχείρισης της παρουσίασης

  o   Το τρίγωνο της ρητορικής

  o   Αρχές πειθούς και επιρροής

  o   Ακολουθία Μονρώ

  o   Το σχήμα του διαμαντιού

  o   Τα 7 c

  o   Εμπειρίες, Πεποιθήσεις, Ενέργειες, Αποτελέσματα

  ·         Η φωνή ως εργαλείο

  ·         Οι διαφάνειες

  o   Less is more

  o   Keep it simple

  o   Κανόνες και πότε τους σπάμε

  o   Μια εικόνα, χίλιες λέξεις

  ·         Γλώσσα σώματος

  ·         Η σημασία του συναισθήματος

  ·         Προσοχή, μνήμη, δράση

  ·         Βέλτιστες πρακτικές

  o   H έναρξη, ως μοναδική ευκαιρία προσέλκυσης του ενδιαφέροντος

  o   Ο ρόλος του ηγέτη παρουσιαστή: Οδηγώ, καθοδηγώ, ελέγχω

  o   Ενθουσιασμός και όραμα ως παράγοντες επιτυχίας

  o   Τρόποι παρακίνησης του ακροατηρίου

  o   Χειρισμός πρόκλησης και «παρεμβολών» από το ακροατήριο

  o   Χειρισμός ερωτήσεων

  o   PowerPoint Tips & Tricks

  o   Διαχείριση άγχους

  o   Αξιοποίηση παραλληλισμών, παραδειγμάτων, story telling

  o   Χειρισμός oπτικοακουστικών κσι άλλων μέσων

  o   Tips για το κλείσιμο

  ·         Πλάνο δράσης

  Διευκρινήσεις

  ·         Η ροή της εκπαίδευσης θα διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας. Θα προηγηθεί προεργασία από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι θα πρέπει να προετοιμάσουν μια παρουσίαση πριν την υλοποίηση του προγράμματος. Θα λάβουν με ηλεκτρονική αλληλογραφία αναλυτικές οδηγίες.

   Διάρκεια

  Δύο Ημέρες (16 ώρες) ή τέσσερα απογεύματα.

  Presentation Skills

  Read More

 • Proactive Management

  proactive manager

  Είναι η επίλυση προβλημάτων σημαντικό μέρος της εργασίας σας;

  Θέλετε να εξερευνήσετε άλλες επιλογές στην επίλυση αυτών των προβλημάτων;

   

  Το σεμινάριο απευθύνεται:

  Απευθύνεται στα στελέχη και τους επαγγελματίες όλων των βαθμίδων και κλάδων.

  Προσέγγιση - Μεθοδολογία

  Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εστιάζει στην ανάπτυξη της φιλοσοφίας "be proactive".

  Θεματολογία

  • Γιατί μας «προλαβαίνουν οι εξελίξεις»;
  • τι σημαίνει είμαι proactive;
  • Reactive vs Proactive Management: Γιατί είναι καλύτερο «το προλαμβάνειν του θεραπεύειν» ;
  • Τα χαρακτηριστικά των proactive manager: τι κάνουν διαφορετικά;
  • Οφέλη του proactive management
  • Proactive Management και αποτελεσματικότητα
  • Πως θα γίνω proactive; Bήματα ανάπτυξης
  • Στρατηγικές και εργαλεία ανάπτυξης Proactive Management
  • Proactive Λήψη αποφάσεων
  • Παίρνω πρωτοβουλίες: πότε και γιατί
  • Χτίζω και αναπτύσσω την  proactive ομάδα μου
  • Η επικοινωνία του proactive στελέχους

  Εκπαιδευτικός Στόχος :

  Η ενεργοποίηση των συμμετεχόντων να λειτουργήσουν proactively σε ότι κάνουν στα πλαίσια της καθημερινής εργασίας τους

  Διάρκεια :

  Μία ημέρα (8 ώρες)

   

  Read More

 • Problem Solving & Decision Making

  problem solving

  Problem Solving & Decision Making (2 hours)

  Learning Objectives:

  • How to identify causes and symptoms of problems
  • Learn how to define and analyze a problem
  • Define causes for problems
  • Learn k ey skills, tools and techniques in problem resolution
  • How to engage others in collective decision making
  • Reduce time needed to take business decisions and resolve problems

   

  Learning Modules:

  • Learn to combine your rational and intuitive thinking skills in decision making.
  • Defining the cause analyzing the possibilities.
  • Applying the tools to your challenge.
  • The world of curiosity and its impact.
  • Making the right decisions.
  • How to effectively analyse, select the right solution and execute.
  • Engaging with others to improve the effectiveness decision making.

   

  Learning Tools:

  • Videos
  • Stories
  • Real life work scenarios
  • Group Exercises
  • Self Assessment
  • Infographics

   

  Your Takeaways:

  • Decision Making tools that improve effectiveness of your decisions
  • Enabling others for collective and effective decision making
  • Risk and outcome evaluation

   

  pdf

  Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ενημερωτικό έντυπο για το webinar

  Περισσότερες πληροφορίες / Υποστήριξη: 210 9210734 / e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  Read More

 • Product Management Excellence

  product management

   

  Γενικά για το σεμινάριο :

  The Product Management Excellence training is structured to follow the typical lifecycle of a product, from initial concept through product launch to ongoing enhancement and product withdrawal. It focuses on the key issues a product manager faces at each stage and provides delegates with the tools and methodologies needed to drive product success throughout.

  Απευθύνεται σε:

  Product managers at all levels.

  Προεργασία

  • Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν το web based Training Needs Analysis (TNA) ερωτηματολόγιο.
  • Συνάντηση του εκπαιδευτή με τους Training Stakeholders (προϊσταμένους συμμετεχόντων και στελέχη τμήματος Training & Development)

  Περιεχόμενα

  PART 1 : Selecting a winning product

  Selecting the right product ideas means increased sales, improved profits and huge efficiency gains across your company. Bearing this in mind, the first part of the course defines a framework that enables a product manager to critically assess the merits and likely success of each idea.

  The role of Product Management

  In examining the characteristics and qualities of a successful product manager, delegates learn how to better deal with some of the common issues that product managers face, where to focus their efforts to be most effective, and how to balance short-term tactical issues with longer-term strategic activities. A significant proportion of this session looks at ways of working more effectively with cross-functional teams and managing the expectations of stakeholders. 

  Concept phase

  Delegates learn techniques for clear market segmentation and about the value of understanding fully the specific drivers and needs for each segment. They then find out how to reach a realistic estimate of market size before moving on to study ways of arriving at a credible revenue estimate. Market attractiveness is also considered.

  Business case phase – Product considerations and market analysis

  Deciding whether certain features, products or even markets are attractive enough to warrant further investment is key. This part of the course therefore demonstrates how to carry out detailed market research – both primary and secondary – and to critically appraise the likely success of new products using market focused metrics. Characteristics such as channel readiness, barriers to entry and spend alternatives are considered as a complete picture of the product opportunity is built.

  Business case phase – Pricing and finance considerations

  Part 1 concludes by examining how to build pricing strategies using different value assessment techniques, such as cost-plus, value-based and competitor indexing methods. In doing so, the pitfalls of each are debated. Business case building is also introduced as a tool to help define the financial benefit a product delivers to its customers. 

  PART 2 : Staying on track

  Business case phase – Competitor analysis

  Understanding your competition gives your company an edge. In this session, delegates find out how to acquire and evaluate detailed competitor information; how to carry out effective competitor analysis at a product and strategic level; and how to make this accessible and useful to the sales team.

  Business case phase – Risk assessment and measuring success

  In this session, delegates complete the components of the business case and review the actual business case template. This provides the all-important standard structure that product managers need to ensure the right information is gathered and shared and that nothing falls through the net. 

  Business case phase – Market requirements

  In order to understand fully who the customers are and how they will use the product, delegates learn how to build User Profiles, User Scenarios and Use Cases to provide a complete picture of product requirements. However, no matter how well planned, requirements can change during product development. The session therefore moves onto the subject of prioritization, a great tool that helps product managers deal with change and manage risk. Delegates learn how to produce and maintain a prioritized feature list, use it to manage risk and requirement trade-off, and how it can assist in the early delivery of a product.

  The build phase

  In product delivery, there are inevitably enormous pressures, both external and internal, working against an on-time delivery that is feature-complete. Couple this with the limited visibility of development progress, and the potential to miss delivery dates or lose key product features becomes a very real threat. To help product managers deal more effectively with these issues, Part 2, closes with an investigation into the reasons behind feature and date changes, strategies to minimize their effect, and methods of working with development to gain real clarity on progress versus plan.

  PART 3 : Product release and refinement

  With a focus on product launch and ongoing planning, the final part of the training is all about maximising sales right through to the end of a product’s life. The following key areas are covered:

  The launch phase

  Using proven tools and templates, delegates learn about the fundamentals of a successful product launch: how to implement a checklist; how to gain buy-in for cross-functional tasks; and how to ensure each deliverable meets the needs of its target audience. This session also focuses on developing positioning statements and data sheets with messages that resonate loudly with customers.

  In-life phase

  A variety of factors influence a product throughout its lifecycle, e.g. new competition, changing customer needs, or advances in technology. In this module, delegates focus on building the framework required to track product success and identify areas of product improvement / enhancement. As a part of this exercise, a win/loss analysis is carried out.

  Retirement phase

  This session examines all of the aspects that need to be considered when a product comes to the end of its life, such as: the effects of product withdrawal on the company’s segments and customers; how customers will meet the needs addressed by the product once it has been removed; how the withdrawal will be communicated to customers, partners and other parties; and timescales for the withdrawal. Also examined are the benefits of carrying out a SWOT analysis based on the effects of product withdrawal on the company and on its customers.

  Communications

  To avoid misaligned customer expectations and a loss of credibility for the product manager, communication is an essential yet complex area. This is the topic of the final training session during which delegates find out about how to communicate effectively with customers and across functions, particularly in the areas of pricing, features, delivery dates and when handling objections.

  Διάρκεια:

  Δεκαέξι (16) ώρες – Δύο ημέρες

  Read More

 • Release, Control and Validation

  ITIL Release Control and Validation

  Γενικά για το σεμινάριο:

  To implement new services in a controlled and cost-effective manner, IT departments must successfully implement ITIL® release, control and validation best practices. In this course, you learn how to plan, implement and optimize the RCV processes and gain the skills required to take the ITIL Intermediate Qualification: Release, Control and Validation Certification Exam.

  Το σεμινάριο Απευθύνεται:

  This course is valuable for those who want to achieve ITIL Intermediate Qualification: Release, Control and Validation Certification. The ITIL Foundation Certificate (or v2-v3 bridge equivalent), or the ITIL Expert Certificate achieved via a bridging route, is required to attend this course and take the ITIL Certification Exam on the final day.

  Μεθοδολογία Σχεδιασμού και Υλοποίησης

  Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
  • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
  • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
  • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

  Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου:

  Introduction and Overview
  Exploring the purpose and objectives of the service transition stream
  The scope of the service transition phase in relation to the RCV processes
  Developing an effective service transition strategy
  The approach and best practices in planning and coordinating service transition activities

  Core Release, Control and Validation Processes
  Change management
  Purpose, goals and objectives
  Implementing change with minimal disruption and rework
  Evaluating business, technical and financial aspects
  Achieving successful service transition
  Activities, methods and techniques
  Post-implementation review
  Key metrics to measure success
  Service asset and configuration management (SACM)
  Business value of the SACM process
  Activities, methods and techniques
  Supporting the effective execution of the SACM process using a configuration management system (CMS)
  Describing the tools, activity model and deliverables for executing each key activity
  Effectively measuring the SACM process with metrics
  Typical day-to-day configuration management activities
  Service validation and testing (SVT)
  How SVT creates business value
  Identifying how policies can drive and support the execution of the SVT process
  Triggers, inputs, outputs and interfaces with other processes
  Acquiring relevant test data
  Building quality service deliverables using test levels and test models
  Measuring the SVT process in terms of business value contribution
  Release and deployment management (RDM)
  Analyzing how services are released into production to enable effective use of services
  Planning, scheduling and controlling releases
  Identifying clear planning conditions including pass/fail criteria
  Illustrating the main activities and how they relate to RCV
  The key steps for performing the actual transfer
  Defining metrics for process quality

  Request Fulfillment and Change Evaluation
  Analyzing how service requests should be handled
  Request fulfillment to establish a self-help service practice
  Identifying the differences between request fulfillment and incident management
  Evaluating services against target performance in the context of change
  Meeting committed service level performance
  Intended and unintended effects of a change
  Evaluating predicted service performance and actual performance

  Knowledge Management (KM)
  The business value of the KM process
  Identifying what constitutes an effective KM strategy
  Analyzing the basic layers of the KM concept using the DIKW structure
  Describing the key steps of effective data and information management

  Roles and Responsibilities
  Change management
  Service asset and configuration management
  Release and deployment management
  Request fulfillment and change evaluation

  Technology and Implementation Considerations
  Technology as part of implementing service management
  Evaluation criteria for service management tools
  Identifying good practices with service design
  Challenges, critical success factors and risks
  Managing change in operations
  How to plan and implement service management technologies

  Διάρκεια: Τρεις ημέρες (24 ώρες).

  Πιστοποίηση

  Μετά την ολοκλήρωση του προγράμμτος οι συμμετέχοντες μπορούν να πιστοποιηθούν στην αντίστοιχη εξέταση καθώς η Door Greece είναι πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Peoplecert & του AXELOS.

  ITIL ATO logo small

  ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logoTM is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

  ITIL® is a registered trade mark of the Cabinet Office. The Swirl logo™ is a trade mark of the Cabinet Office’ in the first occurrence of the logo or word mark.

  IT Infrastructure Library® is a registered trade mark of the Cabinet Office’ where referenced.

  © Crown copyright 2013 Reproduced under license from the Cabinet Office’, for any diagram or table from a Cabinet Office Best Management Practice publication or other source.

  Read More

 • Service Design

  itil service design 1

  Γενικά για το σεμινάριο:

  This course is valuable for those who want to achieve the ITIL® Intermediate Qualification: Service Design Certificate. The ITIL Foundation Certificate (or v2-v3 bridge equivalent), or the ITIL Expert Certificate achieved via a bridging route, is required to attend this course and take the ITIL Certification Exam on the final day.

  Το σεμινάριο Απευθύνεται:

  ITIL service design best practices enable IT departments to design services and govern practices, policies and procedures that facilitate the introduction of services into a live environment, thereby ensuring quality service delivery, customer satisfaction and cost-effective service provision. In this course, you learn how to plan, implement and optimize the service design processes and gain the skills required to take the ITIL Intermediate Qualification: Service Design Certification Exam.

  Μεθοδολογία Σχεδιασμού και Υλοποίησης

  Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
  • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
  • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
  • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

  Διάρκεια:  Τρεις ημέρες (24 ώρες).

  Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου:

  Introduction and Overview
  Purpose and goals
  Scope of service design
  Doing it right the first time
  Designing new and changed service
  How service design creates business value
  Key Service Design Principles
  Five aspects of service design
  Designing service solutions
  Designing supporting systems and the service portfolio
  Technology architectures, processes and design aspects
  Measurement, methods and metrics

  Service-oriented architecture principles
  Holistic service design
  Design activities and their constraints
  The importance of balanced design
  Service requirements, business requirements and drivers
  Four Ps of Design
  People
  Products
  Processes
  Partners

  Service Design Processes
  Service catalog management
  Managing the service catalog
  Providing a central source of information on IT services delivered to the business by the service provider
  Ensuring the business can view an accurate and consistent picture of IT services available, including details and status
  Service level management
  Negotiating, agreeing and documenting appropriate IT service targets with the business
  Monitoring and producing reports on delivery against agreed level of service
  Capacity management
  Matching capacity of IT to agreed business demands
  Capacity management: right resource, right time, right cost
  Availability management
  Ensuring that availability targets are measured and achieved in a cost-effective manner
  Building availability into the design
  IT service continuity management
  Maintaining ongoing recovery capability to match agreed needs, requirements and time scales
  Developing service continuity and recovery plans
  Aligning plans with business needs over time

  Primary Activities of Service Design
  Technology-related activities
  Requirements engineering: requirement types, activities and techniques
  Data and information management activities
  Techniques within application management
  Investigating service design requirements
  Achieving balance between design and existing strategies
  Ensuring inclusion of governance and security controls
  Assembling the service design package
  Producing, maintaining and revising all services, design processes and documents
  Liaising with other design and planning activities
  Aligning with corporate and IT strategies

  Organizing Service Design
  Roles appropriate within service design and service design-focused processes
  Functional role analysis and the use of the RACI matrix
  Defining service design responsibilities
  Aligning information security with business security
  Managing suppliers to ensure quality and value for money

  Service Design and Technology
  Technology considerations for service design
  The tools that benefit service design
  Requirements for service design

  Implementation Challenges and Risks
  The six-stage implementation approach
  Measurements of service design
  Outlining the challenges and risks facing service design
  Establishing critical success factors and key performance indicators (KPIs)
  Developing risk-benefit analyses for adoption of service design

  Πιστοποίηση

  Μετά την ολοκλήρωση του προγράμμτος οι συμμετέχοντες μπορούν να πιστοποιηθούν στην αντίστοιχη εξέταση καθώς η Door Greece είναι πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Peoplecert & του AXELOS.

  ITIL ATO logo small

  ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logoTM is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

  ITIL® is a registered trade mark of the Cabinet Office. The Swirl logo™ is a trade mark of the Cabinet Office’ in the first occurrence of the logo or word mark.

  IT Infrastructure Library® is a registered trade mark of the Cabinet Office’ where referenced.

  © Crown copyright 2013 Reproduced under license from the Cabinet Office’, for any diagram or table from a Cabinet Office Best Management Practice publication or other source.

  Read More

 • Service Offerings and Agreements

  ITIL Service Offerings and Agreements

  Γενικά για το σεμινάριο:

  By implementing ITIL® service offerings and agreements best practices, IT departments can ensure high levels of customer satisfaction by integrating demand and supplier management with the service portfolio and service catalog. In this course, you learn how to plan, implement and optimize the SOA processes and gain the skills required to take the ITIL Intermediate Qualification: Service Offerings and Agreements Certification Exam.

  Το σεμινάριο Απευθύνεται:

  This course is valuable for those who want to achieve ITIL Intermediate Qualification: Service Offerings and Agreements certification. The ITIL Foundation Certificate (or v2-v3 bridge equivalent), or the ITIL Expert Certificate achieved via a bridging route, is required to attend this course and take the ITIL Certification Exam on the final day.

  Μεθοδολογία Σχεδιασμού και Υλοποίησης

  Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
  • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
  • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
  • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

  Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου:

  Introduction and Overview
  The context in the service lifecycle of the SOA processes
  Strategy management for IT services
  Design coordination

  Service Portfolio and Service Catalog Management
  Principles of service portfolio management
  Relationship to the service catalog and service pipeline
  Thinking strategically
  Achieving customer focus
  Designing the service portfolio
  Allocating resources
  Linking business and IT services
  Integrating the service catalog into the service portfolio
  Purpose, goals and objectives
  Technical and business service catalogs
  Detailing operational services
  Using key metrics and critical success factors
  Producing a service catalog

  Service Level Management (SLM)
  Service level management goals
  The significance of SLM to the service lifecycle
  How SLM creates business value
  Analyzing and explaining the scope of the process
  Policies, principles and basic concepts of SLM
  The service level management process
  Process activities and how they relate to the service lifecycle
  Negotiating service level agreements (SLAs)
  Deliverables, roles and responsibilities
  SLAs, OLAs and review meetings
  Service improvement plans
  Monitoring service performance against SLAs

  Demand and Supplier Management
  Demand management
  Activity-based demand management and business activity patterns
  Managing capacity to maximize value
  Identifying patterns of business activity
  Connecting demand management to the service portfolio
  Supplier management
  Analyzing the use of the supplier management process
  Process, scope and objectives
  Evaluating new suppliers
  Supplier categorization and maintenance of the supplier and contract database
  Ensuring supplier performance
  Contract management and administration

  Financial Management for IT Services
  How financial management contributes to the service lifecycle
  Managing financial considerations
  The scope, purpose and goals of the process
  Basic concepts: funding, accounting and charging
  Principles of financial management
  Value to the business
  Building a business case
  Applying information management
  Generating and disseminating information
  Dealing with challenges and risks

  Business Relationship Management (BRM)
  The purpose, objectives and scope of BRM
  Process activities, methods and techniques
  Triggers, inputs, outputs and interfaces
  Critical success factors and key performance indicators

  Roles and Responsibilities
  Service portfolio management
  Service catalog management
  Service level management
  Supplier manager

  Technology and Implementation Considerations
  Technology implementation as part of implementing service management
  Special technology functions related to SOA
  Generic requirements and evaluation criteria
  Good practices for implementation
  Challenges, critical success factors and risks

  Διάρκεια: Τρεις ημέρες (24 ώρες).

  Πιστοποίηση

  Μετά την ολοκλήρωση του προγράμμτος οι συμμετέχοντες μπορούν να πιστοποιηθούν στην αντίστοιχη εξέταση καθώς η Door Greece είναι πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Peoplecert & του AXELOS.

  ITIL ATO logo small

  ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logoTM is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

  ITIL® is a registered trade mark of the Cabinet Office. The Swirl logo™ is a trade mark of the Cabinet Office’ in the first occurrence of the logo or word mark.

  IT Infrastructure Library® is a registered trade mark of the Cabinet Office’ where referenced.

  © Crown copyright 2013 Reproduced under license from the Cabinet Office’, for any diagram or table from a Cabinet Office Best Management Practice publication or other source.

  Read More

 • Service Operation

  itil service operation 1

  Γενικά για το σεμινάριο:

  In order to provide effective and efficient delivery and support of key services and to ensure fair value for the customer and service provider, IT departments must successfully implement ITIL® service operation best practices. In this course, you learn how to plan, implement and optimize the service operation processes and gain the skills required to take the ITIL Intermediate Qualification: Service Operation Certification Exam.

  Το σεμινάριο Απευθύνεται:

  This course is valuable for those who want to achieve the ITIL Intermediate Qualification: Service Operation Certificate. The ITIL Foundation Certificate (or v2-v3 bridge equivalent), or the ITIL Expert Certificate achieved via a bridging route, is required to attend this course and take the ITIL Certification Exam on the final day.

  Μεθοδολογία Σχεδιασμού και Υλοποίησης

  Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
  • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
  • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
  • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

  Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου:

  Introduction and Overview
  Service operation and the overall ITIL Lifecycle
  Principles and objectives
  Functions and common activities
  How service operation creates business value
  Balancing conflicting goals
  Internal IT vs. external business view
  Stability vs. responsiveness
  Quality of service vs. cost of service
  Reactive and proactive activities

  Core Service Operation Processes
  Policies, principles and basic concepts
  Purpose and objectives
  Value to business
  Process activities, methods and techniques
  Triggers, inputs, outputs and interfaces
  Challenges and risks
  Primary ITIL processes within service operation
  Event management: active and passive monitoring
  Restoring normal service quickly through incident management
  Request fulfillment
  Managing problems with root cause analysis
  Access management

  Common Service Operation Activities
  Monitoring and control of IT operations
  Detecting the status of services and CIs
  Taking appropriate corrective action
  Console management/operations bridge: a central coordination point for monitoring and managing services
  Management of the infrastructure
  Mainframe, server and network management
  Storage and database administration
  Managing directory services and desktop support
  Facilities and datacenter management
  Improving operational activities
  Operational aspects of processes from other lifecycle phases
  Change, configuration and release
  Availability
  Capacity
  Service continuity

  Organizing for Service Operation
  Mapping service operation functions to activities
  Roles and responsibilities
  Understanding the organizational context
  Service operation structure
  Service desk
  Technical management
  IT operations management
  Application management
  Key functions of the service desk
  Logging incidents and requests
  First-line investigation and diagnosis
  Managing the lifecycle of incidents and requests
  Keeping users informed
  Structuring the service desk
  Local vs. centralized
  The virtual service desk
  Follow-the-sun operation

  Technology-Related Issues
  Technology, tools and expertise requirements
  Defining architecture standards
  Involvement in the design and build of new services and operational practices
  Contributing to service design, service transition and continual service improvement projects
  Evaluating change requests
  Matching technology to the organizational situation

  Implementation Challenges and Risks
  Managing change in service operation
  Service operation and project management
  Assessing and managing risk
  Operational staff in design and transition
  Planning and implementing service management technologies
  Identifying critical success factors (CSFs) and how they contribute to service operation

  Διάρκεια: Τρεις ημέρες (24 ώρες).

  Πιστοποίηση

  Μετά την ολοκλήρωση του προγράμμτος οι συμμετέχοντες μπορούν να πιστοποιηθούν στην αντίστοιχη εξέταση καθώς η Door Greece είναι πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Peoplecert & του AXELOS.

  ITIL ATO logo small

  ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logoTM is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

  ITIL® is a registered trade mark of the Cabinet Office. The Swirl logo™ is a trade mark of the Cabinet Office’ in the first occurrence of the logo or word mark.

  IT Infrastructure Library® is a registered trade mark of the Cabinet Office’ where referenced.

  © Crown copyright 2013 Reproduced under license from the Cabinet Office’, for any diagram or table from a Cabinet Office Best Management Practice publication or other source.

   

  Read More

 • Service Strategy

  itil service strategy1 300x300

  Γενικά για το σεμινάριο:

  Service strategy provides the skills to leverage the service lifecycle as a strategic asset. Service strategy offers guidance on designing, developing and implementing ITIL® service management. In this course, you learn how to plan, implement and optimize the service strategy processes and gain the skills required to take the ITIL Intermediate Qualification: Service Strategy Certification Exam.

  Το σεμινάριο Απευθύνεται:

  This course is valuable for those who want to achieve the ITIL Intermediate Qualification: Service Strategy Certificate. The ITIL Foundation Certificate (or v2-v3 bridge equivalent), or the ITIL Expert Certificate achieved via a bridging route, is required to attend this course and take the ITIL Certification Exam on the final day.

  Μεθοδολογία Σχεδιασμού και Υλοποίησης

  Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
  • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
  • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
  • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

  Διάρκεια:  Τρεις ημέρες (24 ώρες).

  Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου:

  Introduction to Service Strategy
  Core concepts
  Purpose and objectives of service strategy
  Scope of service strategy and value to business

  Service strategy and the overall ITIL lifecycle
  Strategy concepts and practices applied to service management and IT
  The context of service strategy in relation to design, transition, operation and continual process improvement
  Exploring strategic perspectives, plans, positions and patterns
  Service Strategy Principles
  Deciding on service strategy
  Defining services
  Basic approach to deciding a strategy
  Utilizing the four Ps of service strategy
  Perspective
  Position
  Plan
  Pattern
  Strategy and opposing dynamics
  Leveraging the combined use of utility and warranty
  Defining and creating value
  Assets: customer, service and strategic
  Choosing service providers
  Meeting business outcomes
  Outperforming competitors
  Service economics and sourcing strategies
  Strategy inputs and outputs within the service lifecycle

  Service Strategy Processes
  Creating effective service strategies
  Integrating the five service strategy processes with the lifecycle
  Creating value for the business
  Strategy execution
  Strategy and financial management for IT services
  Purpose and objectives
  Describing the process activities
  Service portfolio management
  Identifying process activities, methods and techniques
  Applying value to business
  Demand management
  Strategies for demand management
  Profiling, segmentation and service packaging strategies
  Demand and customer outcomes
  Business relationship management
  Distinguishing triggers, inputs, outputs and interferences
  Critical success factors and key performance indicators
  Challenges and risks

  Analyzing IT Governance
  What is IT governance?
  How strategy relates to governance
  Setting strategy
  Leveraging governance frameworks and bodies to set strategy
  Implementing governance
  Evaluate, direct, monitor
  Producing a governance framework
  Distinguishing governance bodies

  Technology Considerations
  Organizing for service strategy
  Identifying organizational development
  Applying organizational departmentalization
  Deciding organizational design
  Technology and service strategy
  Automating service
  Analyzing and producing service interfaces

  Implementing Service Strategy
  Developing implementation strategies that follow a lifecycle approach
  Implementation through the lifecycle
  Following a lifecycle approach

  Critical Success Factors and Risks
  Providing insight and guidance for strategic challenges, risks and critical success factors
  Determining the viability of strategic positions and plans
  Challenges, benefits and risks
  Types of risks and high-level approaches for mitigating risk

  Πιστοποίηση

  Μετά την ολοκλήρωση του προγράμμτος οι συμμετέχοντες μπορούν να πιστοποιηθούν στην αντίστοιχη εξέταση καθώς η Door Greece είναι πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Peoplecert & του AXELOS.

  ITIL ATO logo small

  ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logoTM is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

  ITIL® is a registered trade mark of the Cabinet Office. The Swirl logo™ is a trade mark of the Cabinet Office’ in the first occurrence of the logo or word mark.

  IT Infrastructure Library® is a registered trade mark of the Cabinet Office’ where referenced.

  © Crown copyright 2013 Reproduced under license from the Cabinet Office’, for any diagram or table from a Cabinet Office Best Management Practice publication or other source.

  Read More

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734