call us +30 210 9210734

 • Presentation Skills & Performance

  Presentation Skills2

  Περιγραφή

  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι διαδραστικό. Έχει ως σκοπό οι συμμετέχοντες να αντιληφθούν το δυναμικό τους και τα περιθώρια βελτίωσής τους, ώστε να είναι σε θέση να πετύχουν τον στόχο της παρουσίασης τους και να κερδίσουν το ακροατήριό τους.

  Σε ποιους απευθύνεται

  Σε όλους, ανεξαρτήτως τομέα και ειδίκευσης, που μέρος του ρόλου τους σχετίζεται με τη διεκπεραίωση παρουσιάσεων.

  Λεπτομέρειες

  Στη διάρκεια του  διημέρου οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν πως λειτουργούσαν πριν, ως παρουσιαστές, και πως θα λειτουργούν μετά τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος. Για να επιτευχθεί άμεσο αποτέλεσμα, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να πραγματοποιήσουν μία σύντομη παρουσίαση μπροστά στην ομάδα (προτείνεται να γίνει βιντεοσκόπηση της κάθε παρουσίασης) ενώ κατά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα κληθούν και πάλι να παρουσιάσουν ένα θέμα που επιθυμούν, αυτή τη φορά όμως αξιοποιώντας τις τεχνικές και βέλτιστες πρακτικές που έχουν διδαχθεί. Μετά από κάθε παρουσίαση  θα γίνεται ένας κύκλος ανατροφοδότησης και σχολιασμός από τον εκπαιδευτή. Στο πλαίσιο της αυτοβελτίωσης, οι συμμετέχοντες θα καταγράψουν τις ενέργειες σε πλάνο δράσης (στόχος και ενέργειες σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα).

  Σημεία έμφασης και στόχευσης του εκπαιδευτικού  προγράμματος

  ·         Η παρουσίαση: Τέχνη ή Επιστήμη;

  ·         Ανάλυση του εαυτού μου ως παρουσιαστή

  ·         Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της επιτυχημένης παρουσίασης

  o   Προετοιμασία Παρουσίασης

  o   Δομή με προσανατολισμό στον κύριο στόχο

  o   Οργάνωση των ιδεών του παρουσιαστή

  o   Χειρισμός πληροφοριών και στοιχείων

  o   Υπολογισμός του χρόνου και της διάρκειας

  o   Ανάλυση του ακροατηρίου και των αναγκών του

  ·         Μέθοδοι σχεδίασης παρουσιάσεων και διαχείρισης της παρουσίασης

  o   Το τρίγωνο της ρητορικής

  o   Αρχές πειθούς και επιρροής

  o   Ακολουθία Μονρώ

  o   Το σχήμα του διαμαντιού

  o   Τα 7 c

  o   Εμπειρίες, Πεποιθήσεις, Ενέργειες, Αποτελέσματα

  ·         Η φωνή ως εργαλείο

  ·         Οι διαφάνειες

  o   Less is more

  o   Keep it simple

  o   Κανόνες και πότε τους σπάμε

  o   Μια εικόνα, χίλιες λέξεις

  ·         Γλώσσα σώματος

  ·         Η σημασία του συναισθήματος

  ·         Προσοχή, μνήμη, δράση

  ·         Βέλτιστες πρακτικές

  o   H έναρξη, ως μοναδική ευκαιρία προσέλκυσης του ενδιαφέροντος

  o   Ο ρόλος του ηγέτη παρουσιαστή: Οδηγώ, καθοδηγώ, ελέγχω

  o   Ενθουσιασμός και όραμα ως παράγοντες επιτυχίας

  o   Τρόποι παρακίνησης του ακροατηρίου

  o   Χειρισμός πρόκλησης και «παρεμβολών» από το ακροατήριο

  o   Χειρισμός ερωτήσεων

  o   PowerPoint Tips & Tricks

  o   Διαχείριση άγχους

  o   Αξιοποίηση παραλληλισμών, παραδειγμάτων, story telling

  o   Χειρισμός oπτικοακουστικών κσι άλλων μέσων

  o   Tips για το κλείσιμο

  ·         Πλάνο δράσης

  Διευκρινήσεις

  ·         Η ροή της εκπαίδευσης θα διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας. Θα προηγηθεί προεργασία από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι θα πρέπει να προετοιμάσουν μια παρουσίαση πριν την υλοποίηση του προγράμματος. Θα λάβουν με ηλεκτρονική αλληλογραφία αναλυτικές οδηγίες.

   Διάρκεια

  Δύο Ημέρες (16 ώρες) ή τέσσερα απογεύματα.

  Presentation Skills

  Read More

 • Αποτελεσματικές Τεχνικές Παρουσιάσεων

  presentation skills

   

  Γενικά για το σεμινάριο:

  Όλοι μας, έχουμε βρεθεί σε παρουσιάσεις όπου ο ομιλητής δεν διέθετε την δυνατότητα να προσελκύσει το ενδιαφέρον μας. Το πρόγραμμα παρέχει στους συμμετέχοντες την δυνατότητα να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους και να βελτιώσουν τις ικανότητες που απαιτούνται σε περιπτώσεις ομιλιών και παρουσιάσεων σε μεγάλο ακροατήριο. Το μυστικό της επιτυχίας του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η χρήση κάμερας, με την οποία, στα πλαίσια του role playing, εντοπίζονται και καταγράφονται οι αδυναμίες του κάθε συμμετέχοντα. Με αυτό τον τρόπο είναι εύκολη η βελτίωση των αδυναμιών του και η κατανόηση των βασικών συστατικών στοιχείων που καθιστούν μια παρουσίαση επιτυχημένη.

  Μεθοδολογία Σχεδιασμού και Υλοποίησης

  Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
  • Tρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
  • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
  • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

  Ενδεικτική Θεματολογία:

  • Η δύναμη της αποτελεσματικής επικοινωνίας.
  • Μορφές Επικοινωνίας (Ενας-προς-ένα, ένας-προς-πολλούς).
  • Ξεπερνώντας τις δυσκολίας της παρουσίασης σε μεγάλο κοινό ακροατών.
  • Δομικά στοιχεία της αποτελσματικής επικοινωνίας. Τυπικές και άτυπες ευκαιρίες επικοινωνίας.
  • Ο σκοπός των team briefings/συναντήσεων και παρουσιάσεων.
  • Προετοιμασία για ομιλία μπροστά σε άλλους.
  • Σχεδιασμός για την ανατιμετώπιση των αναγκών του ακροατηρίου.
  • Ανάλυση των στόχων σας - Εστίαση στα κύρια σημεία.
  • Προετοιμασία του υλικού και των οδηγιών που θα κατευθύνουν την ομιλία/παρουσίασή σας.
  • Εξάσκηση και τελειοποίηση της ομιλίας/παρουσίασης και έλεγχος του χρόνου.
  • Ομιλία/Παρουσίαση με αυτοπεποίθηση - Διατήρηση του ελέγχου και προβολή επαγγελματισμού.
  • Η Αυτοπεποίθηση και το αποτέλεσμά της στις αντιδράσεις του ακροατηρίου.
  • Τεχνικές χαλάρωσης με σκοπό την μείωση του άγχους.
  • Προσόντα αποτελεσματικής παρουσίασης.
  • Γλώσσα σώματος - Πως επιδρά στις αντιδράσεις του ακροατηρίου.
  • Θετική επαφή των ματιών με τα μέλη του ακροατηρίου.
  • Απόκτηση και διατήρηση της προσοχής του ακροατηρίου.
  • Η συνεχής διατήρηση της προσοχής του κοινού στην παρουσίαση.
  • Τεχνικές παρουσίασης που "ελκύουν" το ακροατήριό σας.
  • Συνεχής διατήρηση του ενδιαφέροντος κατά την διάρκεια της ομιλίας/παρουσίασης.
  • Ο έλεγχος της φωνής.
  • Ομιλία με σιγουριά, εμπιστοσύνη και διασφάλιση της μεταδοτικότητας.
  • Χρήση θετικής φρασεολογίας και κατάλληλων χειρονομιών.
  • Τεχνικές που χρησιμοποιούνται από πετυγχημένους Παρουσιαστές που κάνουν τις παρουσιάσεις/ομιλίες τους πειστικές και ισχυρές.
  • Χρήση Οπτικοακουστικών Βοηθημάτων
  • Ασύρματη τεχνολογία ελέγχου της παρουσίασης με PowerPoint
  • Βασικές Γνώσεις Projectors
  • H χρήση του Flip Chart
  • Ο ρόλος των εκπαιδευτικών Videos
  • Τεχνικές ελέγχου του feedback του ακροατηρίου και προσαρμογή
  • Η εικόνα σας και ο ρόλος της στην επιτυχία της παρουσίασης/ομιλίας
  • Προσωπικό Action Plan

  Στόχοι Εκπαίδευσης-Σεμιναρίου:

  Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

  1. Αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουν, κατανοώντας τις ανάγκες του ακροατηρίου

  2. Σχεδιάζουν παρουσιάσεις με βάση τα διεθνή πρότυπα παρουσιάσεων

  3. Υλοποιούν παρουσιάσεις που δεν είναι βαρετές και με μεγάλο αριθμό slides

  4. Σχεδιάζουν παρουσιάσεις που κρατούν το ενδιαφέρον του ακροατηρίου αμείωτο και επιτυγχάνουν το στόχο τους σεβόμενες τη καμπύλη προσοχής των συμμετεχόντων στο ακροατήριο.

  Διάρκεια:  Δύο Ημέρες (16 ώρες) ή τέσσερα απογεύματα (17.30-21.30).

  Read More

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734