call us +30 210 9210734

getting life coaching e1478726266575 
 
Η κατάρτιση, ανάπτυξη και εξέλιξη είναι μία διαρκής διαδικασία στην οποία δεν μαθαίνουμε απλώς κάτι νέο, αλλά πλέον έχουμε μάθει κάτι νέο που μπορούμε να το εφαρμόσουμε χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Στην εξέλιξη, το ζητούμενο είναι “και να ξέρω και να μπορώ και να θέλω (Know-Can-Will)”, η συνέπεια και η υπευθυνότητα του ατόμου που συνειδητοποίησε την ανάγκη για αλλαγή!
 
Κατά το σχεδιασμό ενεργειών ανάπτυξης ανθρώπων, ιδιαιτέρως όσων αφορούν τις δεξιότητες, δηλαδή στα επονομαζόμενα soft skills, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και η τέχνη της καθοδήγησης και ανατροφοδότησης, είναι εξαιρετικά σημαντικό να θυμόμαστε ότι η εκπαίδευση είναι ένα μόνο βήμα. Σύμφωνα λοιπόν με το μοντέλο KASH (Sparrow & Knight, 2006) και την καμπύλη μάθησης, η επιτυχία και η διάρκεια της ανάπτυξης (development) και εξέλιξης (growth) εξαρτάται από τέσσερις διαστάσεις: Γνώσεις (Knowledge), Ικανότητες (Skills), Στάσεις (Attitudes) και Συνήθειες (Habits). Η οποία μάθηση αυτή παγιώνεται μέσω της καμπύλης μάθησης με την συνειδητή εξάσκηση, ώστε να γίνεται στο τέλος πλέον υποσυνείδητα, αντικαθιστώντας παλιές συνήθειες, στάσεις και πρακτικές με νέες.
 
Προφανώς, η εκπαίδευση, από τη φύση της, δεν μπορεί να αλλάξει στάσεις και συνήθειες. Η καθοδηγητική συμβουλευτική (coaching) είναι λοιπόν αυτό το εργαλείο που βοηθά στην αλλαγή και στην οικοδόμηση νέων στάσεων και συνηθειών που θα μας επιτρέψουν να πετύχουμε τις επιθυμητές αλλαγές, την ανάπτυξη, την εξέλιξη και την επίτευξη των στόχων μας. Μέσω λοιπόν της καθοδήγησης (Coaching) και της διευκόλυνσης ανάπτυξης (Growth Facilitation), αξιοποιούμε και ενισχύουμε τα δυνατά σημεία μας (strength based approach) και τις στάσεις και συνήθειες που μας εξυπηρετούν, ξεπερνούμε εμπόδια, βρίσκουμε εκείνους τους τρόπους υλοποίησης και εφαρμογής που μας ταιριάζουνε καλύτερα, εξελισσόμαστε και τελικά επιτυγχάνεται η ενδυνάμωσή μας (Empowerment) και η αύξηση της αποδοτικότητας μας πετυχαίνοντας τελικά τον στόχο μας (Goal Resultant) με συνέπεια και προσκόλληση στην πορεία (Result Oriented). Σχετικές έρευνες αποδεικνύουν και ποσοτικά ότι η εκπαίδευση που συνδυάζεται με καθοδήγηση έχει πολλαπλάσια θετικό αποτέλεσμα.
 
Συνεπώς, η καθοδήγηση (Coaching) και η διευκόλυνση ανάπτυξης (Growth Facilitation) μέσω της ανατροφοδότησης ενδυνάμωσης (Empowerment Feedback) αναδεικνύονται σε σημαντικές διαδικασίες για την επίτευξη της ανάπτυξη και εξέλιξης των ανθρώπων, καθώς συμβάλλουν στη διαμόρφωση και υιοθέτηση των απαραίτητων στάσεων και συνηθειών που υποστηρίζουν και διευκολύνουν την εφαρμογή των νέων γνώσεων και ικανοτήτων, την ενδυνάμωση και την αύξηση της αποδοτικότητας με παράλληλη αύξηση του αισθήματος υπευθυνότητας (Accountability), ιδιοκτησίας (Ownership) και παρακίνησης (Motivation).
 coaching
 
Επιπλέον η καθοδήγηση δίνοντας έμφαση στα τέσσερα (4) στάδια μάθησης επιδιώκει την αλλαγή παλαιών πρακτικών και συνηθειών και την αντικατάσταση αυτών με την εφαρμογή συνειδητά νέων πρακτικών ώστε με την επανάληψη να περάσουν στο υποσυνείδητο και να αντικαταστήσουν τις παλιές όχι τόσο αποτελεσματικές και αποδοτικές συνήθειες και πρακτικές!
 
Η ομάδα των καθοδηγητών της εταιρίας μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία και τις πιστοποιήσεις που διασφαλίζουν την απόλυτη επιτυχία στην ανάπτυξη των στελεχών σας.Η εταιρία μας προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες coaching:

Καθοδήγηση απόδοσης (Performance Coaching)
 • Θέσπιση στόχων (Objectives Setting)
 • Παρουσιάσεις (Speaking Coaching)
 • Δημόσιες ομιλίες (Coaching for Public Speaking)
 • κλπ.  
Καθοδήγηση προσανατολισμού (On boarding coaching)
 
Καθοδήγηση ηγεσίας (Leadership Coaching)
 • Καθοδήγηση για νέους Managers (Newly appointed manager academy)
 • Καθοδήγηση ανώτερων και ανώτατων στελεχών διοίκησης (Coaching for Top Management)
Καθοδήγηση σε θέματα πωλήσεων (Sales Coaching)
 • Καθοδήγηση για Διευθυντές Πωλήσεων (Sales Managers Coaching)
 • Καθοδήγηση για Στελέχη Πωλήσεων (Sales Force Coaching)
Καθοδήγηση ομάδων (Coaching for high performing teams)

Coaching για συμμετοχή στελεχών σε κέντρα αξιολόγησης (Coaching for Assessment Centers)
 • Coaching για συμμετοχή σε κέντρα αξιολόγησης με στόχο την πρόσληψη
 • Coaching για συμμετοχή σε κέντρα αξιολόγησης με στόχο την προαγωγή-εξέλιξη
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Manager as a Coach
Οι συναντήσεις καθοδήγησης (συνεδρίες) γίνονται με μέθοδο που επιλέγει η εταιρία σας καθώς και ο καθοδηγούμενος (Coachee). Προσφέρονται οι εξής εναλλακτικές:
 • Συναντήσεις-Συνεδρίες καθοδήγησης (face to face coaching)
 • Συναντήσεις μέσω της πλατφόρμας της εταιρίας μας
 • Συνδυασμός των δύο παραπάνω
Για την καλύτερη κατανόηση του προφίλ των καθοδηγούμενων αξιοποιούμε εργαλεία αποτύπωσης της προσωπικότητάς (Personality) και των προτιμήσεών τους (Preferences).Συγκεκριμένα αξιοποιούμε εργαλεία όπως:
 • SWOT Analysis
 • Herrmann Brain Dominance Instrument (HBDI®)
 • DiSC®
 • Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) Complete
 • Myers-Briggs Type Indicator® MBTI® Team Report
 • THOMAS-KILMANN Conflict Mode Instrument (TKI)

 

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734