Νοέμβριος 2017
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Certified Information System Auditor

Ημερομηνίες Διεξαγωγής Εξετάσεων

2017 Exam Registration Fees

Key Exam Registration Dates:

1 May-30 June 2017 Testing Window

15 November 2016 Registration Opens
15 February 2017 Scheduling Opens
28 February 2017 Early Registration Deadline
23 June 2017 Final Registration Deadline

2017 Exam Registration Fees

Member Non-Member
Online early registration deadline fee US $525 US $710
Online final registration deadline fee US $575 US $760

The online registration process will enable you to register for an exam, and purchase study aids and an ISACA membership, which will immediately provide significant exam-related discounts. The final step of the process will enable you to pay online using a credit card, or indicate that payment will follow by check or wire. 

Exam registration fees are non-refundable and non-transferable.

Rescheduling (within the testing window): Candidates who are unable to take the exam on their scheduled date are able to reschedule within the testing window. There is no charge for rescheduling if done 48 hours prior to your scheduled appointment. After this point candidates must either take their scheduled exam or forfeit their registration fees. You can reschedule your testing appointment online at www.isaca.org/myisaca and clicking on MyCertifications.

Deferrals: Exam registrants may elect to defer their unscheduled or cancelled exam eligibility to the following testing window for a US $100 processing fee. Candidates are only permitted to defer their exam one time. To defer your exam to the following window, you will need to complete the following steps.

If you have a scheduled testing appointment, you must cancel your appointment a minimum of 48 hours prior at www.isaca.org/myisaca and clicking on MyCertifications. Candidates who have not scheduled their appointment do not need to cancel.

Purchase your deferral order at www.isaca.org/examdefer by no later than the final day of the testing window.

After receiving your newNotification to Scheduleemail with the updated testing window, you can schedule your new appointment by following the scheduling procedures.

Exam registration changes:
If an error with your name was made when registering for the exam, pleaseupdate your profile by following these steps.

Login to www.isaca.org,

Click on the My ISACA tab,

Click on themyPROFILE>Account-Certification CPE-Demographic Info tab,

Click the Edit button at the bottom of the profile to make your changes,

Click Save.

If there is an error in the exam type (CISA, CRISC, CISM or CGEIT) or the language, please submit this to support.isaca.org immediately.

All changes must be completed a minimum of 48 hours prior to your scheduled exam.

Σκοπός

Το πρόγραμμα σας προετοιμάζει με στόχο την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσειςCertifiedInformationSystemsAuditor(CISA) αποτελεί μια από τις δημοφιλέστερες πιστοποιήσεις τουISACA. Μέχρι σήμερα περισσότεροι από 60.000 επαγγελματίες από τους τομείςISAudit,control,assuranceκαιSecurity, έχουν αποκτήσει την πιστοποίηση σε διεθνές επίπεδο. Από το 1978, η πιστοποίησηCISAέχει αναγνωριστεί ως ο πλέον αναγνωρισμένος τίτλος για όσα Στελέχη επιχειρήσεων εξειδικεύονται στον έλεγχο, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση πληροφοριακών και επιχειρησιακών συστημάτων. Η πιστοποίηση προσφέρει και στην Ελλάδα επαγγελματική ανέλιξη και διαφοροποίηση καθώς και υψηλές αποδοχές.Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα εξής:

1400 CISAs απασχολούνται σήμερα σε οργανισμούς ως Chief Executive Office(CEO),Chief Financial Office (CFO) ή άλλες αντίστοιχες θέσεις.

2.300 CISAs ως Chief Audit Executives ή Υπεύθυνοι Audit.

3.500 CISAs ως Chief Information Officer, Chief Information Security Officer, Security Directors, Security Managers ή Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.

5.400 CISAs ως Audit Directors, Managers ή Σύμβουλοι.

13.000 CISAs σε Διευθυντικές θέσεις (ΙΤ operations ή Compliance)

Μετά την παρακολούθηση του προγράμματος οι υποψήφιοι θα είναι σε θέση να συμμετέχουν με επιτυχία στις εξετάσεις για την πιστοποίηση CISA. Οι εξετάσεις διενεργούνται στα Αγγλικά δύο φορές τον χρόνο σε εξεταστικό κέντρο της Αθήνας.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Επιτυχία στην εξέταση για την πιστοποίηση που αναφέρεται σε θέματα όπως:

IS Audit Process

IT Governance

Systems and infrastructure Lifecycle Management

IT Service Delivery and Support

Protection of Information Assets

Business Continuity and Disaster Recovery.

Δομή και Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε όποιο από τα παρακάτω προγράμματα τους διευκολύνει, ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεων τους και το χρόνο που επιθυμούν να διαθέσουν σε προσωπική μελέτη.

IS Audit Process

To provide IS audit services in accordance with IS audit standards, guidelines, and best practices to assist the organisation in ensuring that its information technology and business systems are protected and controlled.

IT Governance

To provide assurance that the organisation has the structure, policies, accountability, mechanisms, and monitoring practices in place to achieve the requirements of corporate governance of IT.

Systems and Infrastructure Lifecycle

To provide assurance that the management practices for the development/acquisition, testing, implementation, maintenance, and disposal of systems and infrastructure will meet the organisation’s objectives.

IT Service Delivery and Support

To provide assurance that the IT service management practices will ensure the delivery of the level of services required to meet the organisation’s objectives.

Protection of Information Assets

To provide assurance that the security architecture (policies, standards, procedures, and controls) ensures the confidentiality, integrity, and availability of information assets.

Διάρκειας24ωρών

 logo small copyright 1 © 2017 DOOR GREECE. All rights reserved